2018’DE AVRUPA’DA KAĞIT PİYASASI NASILDI?

19 Eylül 2019

Avrupa Kağıt Sanayicileri Konfederasyonu’nun (CEPI) verilerine göre Avrupa’da 2018 yılında kağıt ve karton üretimi durağan seyrederken ticari selüloz üretimi ise 2017 yılına göre arttı.

Avrupa Kağıt Sanayicileri Konfederasyonu (CEPI) rakamlarına göre CEPI üye ülkelerinin kağıt ve karton üretimi 2018 yılında önceki yıl ile karşılaştırıldığında aynı seviyeleri korudu. 2018 yılındaki toplam üretim 92,2 milyon tona ulaştı. 2018 yılında yeni kapasiteler dev- reye girerken kapanışlar da meydana geldi. Mevcut makinelerdeki yükseltme ile birlikte bu durum, 1,3 milyon tonluk net kapasite artışına dönüştü.

Avrupa’da üretimin istikrarını koruması karşısında küresel kağıt ve karton üreti- mi ise ilk hesaplamalara göre 2017 yılına oranla 2018’de %0,6 gerileyerek 417 milyon ton oldu. Bu azalmada ana etken, üretimin yaklaşık %4 düştüğü Çin oldu. Japonya, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri’nde de kağıt ve karton üretimi düşerken Kanada, Rusya ve birkaç gelişmekte olan ülkede de (örneğin Hindistan, Endonezya ve Meksika) üretim arttı.

AMBALAJ KAĞIT VE KARTONUNDAKİ ARTIŞ GRAFİK KAĞITLARINDAKİ ÜRETİM DÜŞÜŞÜNÜ DENGELEDİ

Grafik kağıt kaliteleri ile ambalaj kaliteleri üretimi arasındaki yapısal ayrım 2018 yılında da doğrulandı. Grafik kalitelerinin toplam üretimi yaklaşık %3,6 düşerken, en yüksek düşüş oranı ise %8,9 ile başta günlük gazeteler için kullanılan gazete kağıdında kaydedildi.

Dergi ve kataloglar, doğrudan posta, fihristler vb. gibi başka alanlara yönelik grafik kağıt üretimi ise her bir kalite arasında çok büyük farklar gösteriyor. Sıvamalı mekanik kağıt üretimi değişmezken, sıvamalı hamur kağıt üretimi ise %7,4 azaldı. Diğer grafik kalitelerinin aksine, sıvamasız mekanik kağıt üretimi %1,2 arttı. Ofis kağıdı başta olmak üzere sıvamasız hamur kalitelerinde üretimin %2,5 düştüğü tahmin ediliyor.

Derginin bu edisyonu ve yıllık abonelik için lütfen linki tıklayınız: