ATIK YÖNETİMİNDE UZLAŞMA SAĞLANDI

9 Ekim 2019

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) düzenlenen Atık Uygulamaları İstişare Toplantısnda bir araya gelen plastik üreticileri, kâğıt üreticileri, geri dönüşüm tesisleri ve sokak toplayıcıları, atıkların toplanması, ayrıştırılması ve ithalatı konularında uzlaşmaya vardı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın başkanlık ettiği toplantı sonrasında üzerinde uzlaşılan konuların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Atık Yönetimi konusundaki mevzuat çalışmalarına katkı sağlaması bekleniyor. Toplantıda mutabık kalınarak, alınan kararlar şöyle:

1. Sıfır Atık uygulamasının yaygınlaştırılmasını istiyoruz.

2. Sokak atık toplayıcılarının statüsünün belirlenmesini ve çalışma ortamları ile şartlarının iyileştirilmesini istiyoruz.

3. Tehlikeli ve zehirli atıkların ithalatına karşıyız.

4. Atık ithal eden firmalara, odalar tarafından verilen kapasite ve ekspertiz raporu kapsamında kapasitesini aşmayacak şekilde ithalat yetkisi verilmesini istiyoruz.

5. Çöp ithalatına karşıyız. Geri dönüşüm sanayicileri ve üreticileri olarak çöp ithal etmiyoruz, münferit yaşanan olayların bütün sektöre mal edilmesine karşıyız. İhbar hattı kurulmasını talep ediyoruz.

6. Geri dönüşüm firmalarına verilen lisansların kontrol edilmesini istiyoruz.

7. İthalatçı ve imalatçı firmaların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ithalat sırasında ve yerinde denetlenmesini öneriyoruz.

8. Sürdürülebilir bir atık toplama ve ayrıştırma sistemi olması için GEKAP’ın (Geri Kazanım Katılım Payı) bütçesinin genel bütçe yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın fonuna aktarılmasını öneriyoruz. Ambalajı piyasaya sürenlerin ödediği katkı paylarından toplama işlemini yapan insanlara ve toplama ve ayrıştırma işlemini yapan kurum ve kuruluşlara destek verilmesini istiyoruz.

9. Çevre fonu gibi ilave getirilecek vergilere karşıyız. Ton başına getirilecek her türlü vergi, fon ve kısıtlamaya karşıyız.