AVRUPA CAM AMBALAJ ÜRETİCİLERİ CO2 SALIMLARINI YÜZDE 50 AZALTABİLİR

21 Mayıs 2020

Avrupa Cam Ambalaj Üreticileri, %80 yeşil enerjiyle çalışan ilk hibrit elektrikli büyük ölçekli cam ergitme fırınını inşa etmek üzere bir araya geliyor. Türkiye’den de bir firmanın yer aldığı 20 cam ambalaj üreticisi, tarihte ilk defa bir araya gelerek bu proje için kaynaklarını seferber ettiklerini duyurdu.

Avrupa Birliği Cam Ambalaj Üreticileri Derneği’nin (FEVE) öncülüğünde tasarlanan “Geleceğin Fırını”, cam ambalaj endüstrisinin karbonsuzlaştırma yolculuğunda önemli bir kilometre taşı görevi üstlenecek. Mevcut fosil yakıtlı enerji kaynaklarının yerini alacak fırın, cam üretiminde toplam karbondioksit emisyonunu %50 oranında azaltacak.

Avrupa’daki 150 cam üretim tesisinin bir kısmı şu anda elektrikli fırınla çalışıyor olsa da bunların çoğu küçük ölçekte ve yalnızca işlenmemiş hammaddeler ile üretim yapıyor. Bu nedenle geri dönüştürülmüş cam neredeyse hiç kullanılamıyor. İçinde Gürallar Cam Ambalaj’ın da bulunduğu cam ambalaj üretiminde söz sahibi firmalarsa daha fazla oranda geri dönüştürülmüş ham madde kullanabilmek için yeni teknolojilere yöneliyor. Bu yeni fırınla endüstri, yüksek seviyelerde geri dönüştürülmüş cam kullanarak tek fırında günde 300 tondan fazla cam üretebilecek.

“Geleceğin Fırını”nı hayata geçirmek, önemli finansal altyapı ve insan kaynakları ile çok çeşitli uzmanlık gerektiren son derece iddialı bir proje olarak yorumlanıyor. Proje ayrıca Yenilik Fonu Finansman Programı yoluyla (ETS) Avrupa Komisyonu’nun desteğini almayı da hedefliyor.

Türkiye’den Gürallar Cam Ambalaj’ın desteklediği projede ilk fırının 2022 yılında tamamlanması planlanırken, ilk sonuçların 2023 yılında elde edilmesi öngörülüyor.

HİBRİT FIRIN PROJESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Günümüzde, cam ambalaj endüstrisinde ana enerji kaynağı olarak elektriğin kullanımı, geri dönüştürülmüş cam kullanılmayan küçük ölçekli fırınlarla sınırlı. Geri kalan büyük üreticiler doğalgaz yani fosil yakıtlara bağımlı. Bu teknoloji, elektrikli fırınlarla mümkün olmayan yüksek oranlı geri dönüştürülmüş cam kullanımını mümkün kılacak.

Doğalgazın %80’ini yeşil enerji ile değiştirecek bu teknoloji, fırın emisyonunu %60 oranında ve bir cam ambalaj fabrikasının toplam karbondioksit emisyonunu yaklaşık %50 oranında
azaltmaya yardımcı olacak.

Hibrit teknolojisinin esnekliği sayesinde, elektrik enerjisinde bir sorun yaşanırsa diğer enerji kaynaklarına geçiş yapılabilecek. Bu şekilde üretimde hiçbir aksaklık yaşanmaması hedefleniyor.