AVRUPA’NIN EN BÜYÜK ATIKTAN ENERJİ ÜRETİMİ TESİSİ

22 Mayıs 2020

İki farklı tesisle çöp gazından enerji üretimi yapan İSTAÇ, Kemerburgaz’da Avrupa’nın en büyük ve Türkiye’nin tek 70 MW kurulu güce sahip atıktan enerji üretimi tesisini inşa ediyor. Bu tesisle birlikte, 2024 yılında 230 MW elektrik üretimi, İSTAÇ’ın hedefleri arasında yer alıyor.

İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı, atıktan enerji üretimi konusunda yılların tecrübesine sahip kuruluşun, devam etmekte olan ve hazırlanan yeni projeleri hakkında bilgiler verdi. Canlı, dünyada ve ülkemizde, atıktan enerji üretimindeki yeni teknolojileri ve trendleri de aktardı.

Atıktan enerji üretiminin faydaları neler?

Atıkların geri dönüşüme kazandırılması, hem atıkların çevresel etkilerinin azaltılması hem de ekonomiye geri kazandırılmaları bakımından büyük önem arz eder. Atıkların geri dönüşümü ve kazanımı maddesel olabileceği gibi enerji bakımından da olabilir. Atıkları bertaraf ederken muhteviyatındaki enerjiyi geri kazanmak, bertaraf maliyetlerinin azaltılmasında büyük katkı sağlar; ekonomik getirisinin yanı sıra, emisyon azaltımı gerçekleştirerek çevresel fayda da sağlar

Çöp gazının içeriğinde yaklaşık olarak %55 oranında metan gazı bulunur. Bu gaz kokusuz, renksiz ve yanıcı bir gazdır. Aynı zamanda da IPCC’nin 5. Değerlendirme Raporu’na göre karbondioksitten 28 kat daha fazla sera gazı etkisine sahiptir. Yani 1 birim metan salınımı, 28 birim karbondioksit salınımına eşdeğerdir. Enerji geri kazanımı sayesinde, hem elektrik üretimi yapılır hem de metanı karbondioksite çevirerek sera gazı azaltımı sağlanır. Üretilen elektrik yenilenebilir bir kaynaktan elde edildiği için Yenilenebilir Enerji Kanunu’nda belirtilen teşvik payı ile devlete satılarak gelir elde
edilebilir. Ayrıca sera gazı salınımının önüne geçilmiş olur.

Atıktan enerji elde etmek için hangi yöntem ve teknolojiler kullanılmaktadır?

Atıkların depolanması sonucu zaman içerisinde oluşan metan gazının yakılmasıyla üretilen çöp gazından enerji üretimi ülkemizde en yaygın olarak kullanılan teknolojidir. Bunun yanı sıra atıkların direkt termal işleme tabi tutulduğu yakma teknolojileri dünya çapında yaygın bir şekilde tercih edilmektedir. Yakma teknolojisine göre daha az kullanılan gazlaştırma, piroliz veya plazma teknolojileri de mevcuttur. Ayrıca biyolojik atıkların çürütülmesi sonucu çıkan gazın yakıldığı biyometanizasyon tesisleri dünya çapında sıkça kullanılmaktadır.

Mevcut durumda İstanbul’da atıktan kaç MW elektrik üretiliyor?

İSTAÇ olarak, Avrupa ve Asya yakasında birer tane olmak üzere 2 adet çöp gazından enerji üretim tesisimiz bulunuyor. Anadolu yakasındaki tesisimiz 22 MW, Avrupa yakasındaki tesisimiz ise 48 MW kurulu güce sahip. Yani toplamda saatte 70 MW elektrik üretim kapasitemiz bulunmaktadır.

Bunların dışında planlanan atıktan enerji üretim projesi var mı?

Atıktan enerji üretimini sağlayacak vizyon projelerimiz mevcuttur. Bunlardan biri, Eyüp/Kemerburbaz’da, inşasında %75’lere vardığımız Avrupa’nın en büyük ve Türkiye’nin tek 70MW’lık elektrik enerji kapasitesine sahip evsel atık yakma tesisi. Bir diğeri atıklarının
işlenmesi ile üretilen metan gazının yakılması sonucu elde edilecek enerjiyi
sağlayan 1,4 MW’lık kapasiteye sahip biyometanizasyon tesisi. Bu iki projenin dışında Silivri ilçesinde yine yapımına devam edilen diğer bir çöp gazından enerji üretim santrali var. Bu üç projenin de 2020 sonuna kadar devreye alınması planlanmaktadır. Planlanan diğer tesisler ile mevcutta 70 MW olan atıktan elektrik enerjisi üretim kapasitesini 2024 yılında 230 MW’a çıkarmayı hedeflemekteyiz.

Derginin bu edisyonu ve yıllık abonelik için lütfen linki tıklayınız: