Avrupa’nın En Büyük Kağıt Fabrikası Olacak

19 Eylül 2019

Kahramanmaraş’taki Kipaş Holding, Aydın’ın Söke ilçesinde 500 milyon dolarlık yatırımla Avrupa’nın en büyük kağıt fabrikasını kuruyor. 2020 yılında faaliyete geçecek fabrika 800 kişiye istihdam sağlayacak.

Kahramanmaraş’taki Kipaş Holding, Aydın’ın Söke ilçesinde 500 milyon dolarlık yatırımla Avrupa’nın en büyük kağıt fabrikasını kuruyor. Kipaş, bu yatırımla birlikte Türkiye’nin 300 milyon dolarlık ithalatını sonlandırmayı hedefliyor. Ayrıca 225 milyon dolarlık ihracat yapmaları da mümkün olacak.

Geri Dönüşüm Ekonomisi Dergisi’ne konuşan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Öksüz Dedebayraktar, Söke’de atık kâğıtlardan üretim yapacak fabrikanın inşasının hızla devam etiğini ve 2020’de üretime başlayacaklarını söyledi. İşte Sinem Öksüz Dedebayraktar’ın sorularımıza verdiği cevaplar…

Kipaş Kâğıt fabrikasını ve bugüne kadarki üretim sürecini anlatabilir misiniz?

Kipaş Kağıt Sanayi İşletmeleri A.Ş. tesisinin 2011 yılında başlayan inşaat çalış- maları 2014’ün başında tamamlanarak üretime başlamıştır. Üretim tesisimiz 100.000 m2’si kapalı alan olmak üzere 330.000 m2 alan üzerine kurulmuştur. Fabrikamız yüzde 100 geri dönüşümlü atık kâğıttan üretim yapmaktadır ve sektöründe en modern teknolojiler kullanılarak üretilen ürünler dünya pi- yasasına arz edilmektedir. Tesisimizde üretim olarak oluklu mukavva kağıt türleri üretilmektedir. Fluting, Testliner, Optikraft ve HP Fluting üretim yaptığımız kağıt türleri.

Kağıt üretim sanayiini tercih etme gerekçeleriniz nelerdi? Bu üretim için neden Kahramanmaraş’ı tercih ettiniz?

Holding şirketlerinden Kipaş Mensucat tekstil sektöründe Türkiye’nin en yüksek kapasiteye sahip firmalarından biri. Teksan isimli tesisimiz grubun tekstil masura ihtiyaçlarını karşılıyordu. Zamanla farklı tip ürünleri de üretim portföyüne ekleyip kağıt tüketimini de artıran tesisimizde kağıt tedariğinde sıkıntı yaşanmaya başlayınca bu sektörü yakından tanımak istedik. O süreçte Kipaş Holding’in yeni yatırım arayışları vardı. Yönetim Kurulu Başkanımız araştırmalar neticesinde kağıt sektöründe karar kıldı. Kahramanmaraş’ı tercih et- memizin sebebi ise Anadolu’da artan ve artacak olan tüketime yakınlık ve şirketlerimizin bir çoğunun Kahramanmaraş merkezli olması oldu.

Hammaddeyi nasıl temin ediyorsunuz? Bu konuda ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz? sorunların aşılması için ne gibi tedbirler kimler tarafından alınmalı?

İç piyasadan da yurt dışından da tedarik ediyoruz. Üretime ilk başladığımız süreçte yakın bölgede tedarik noktasında ciddi bir yetersizlik vardı; tesisimiz ve artan taleple bu bölgenin atık kağıt toplanma miktarında da artış oldu. Ama yeterli değil. En önemli nokta kaynağında ayrışmış atıklara ulaşabilmek. Türkiye’nin geri dönüşümde Avrupa ülkelerini yakalayabilmesi için sadece sektör temsilcilerinin çabaları yeterli değil; hane halkının da buna katkıda bulunması gerekiyor. Bu da tabii bilinçlenmemiz, çöpe giden kağıdın, pet şişenin, camın aslında bir sanayi dalının ham maddesi olduğunu kavramamızla olacak bir şey. İşin başka yönünden bakarsak; çöpe attığımız her atıkla kaynaklarımızı yok ediyoruz, ülke ekonomisine zarar veriyoruz, çevreyi kirletiyoruz. Ayrıca geri dönüşüm sanayiinde hammadde ihtiyacının çok daha fazlasını iç piyasadan karşılayabilecek bir ülkeyken yurtdışından temin etmek durumunda kalıyoruz.

Bu konu açılmışken son zamanlarda ülkemizdeki atık kağıt toplama tesislerinin çok yanlış bir kampanyası var. ‘Türkiye çöp oluyor, yurt dışından atık kağıt getirtiliyor. Sektöre zarar veriliyor, vs.’ Şu an ülkemiz atık kağıttan üretim yapılan kağıt türlerinde net olarak ihracatçı konumunda. Hal böyleyken biz üreticilerin ihracat yapabilmesi için iç piyasadan yeterli olarak alamadığı hammaddeyi yurt dışından temin etmesi gerekiyor. Bundan ziyade biz toplanma oranını nasıl artırırız da ithalatı azaltırız, buna odaklanmalıyız.

Yaşanılan bir diğer sorun ise yurt içinden temin ettiğimiz hurda kağıtların kalitesi. İçeriğinde kendi hammaddemizin dışında bir çok atık bulunabiliyor, toplama tesisleri ayrıştırmayı iyi yapmıyor. Onların da kaynağında ayrışmış atıklara ulaşmaları gerekiyor. Hammaddemiz dışında gelen atıklar makinelerimize zarar veriyor. Türkiye’deki kağıt üre- ticilerinin hammadde maliyeti gerek fiyat seviyesi, gerekse kalite problemlerinden dolayı Avrupa’daki üreticilere kıyasla çok yüksek. İhracat yaparken zorlanıyoruz.

Türkiye’nin kâğıt üretim pazarı ne durumda? sizin şirketiniz ne kadarlık kısmını karşılıyor?

Ülkemizde kâğıt üretim pazarı kapasitesi büyüyor. 90’lı yılların ortasına kadar sektör, kamu hakimiyetinde olması nedeniyle uzun yıllar dış rekabete kapalı kalmış, özelleştirmelerle birlikte yeni ve rekabetçi bir döneme girmiş. Sektörde en yüksek üretim oluklu mukavvada gerçekleştirilmekte ve yüksek üretim teknolojisi bakımından ülkemizde bu sektör rekabetçi konumda.

Türkiye’de 2018 verilerine göre oluklu mukavva üretimi yaklaşık 3 milyon ton. Kipaş Kağıt olarak şu anda ülke tüketiminin yaklaşık yüzde 16’sını karşılıyoruz.

Söke fabrikanızı anlatır mısınız? Ne zaman hayata geçiyor? Ne kadarlık bir yatırım? Kaç kişi çalışacak? Ekonomiye katkısı ne olacak?

İşletmemiz, Aydın ili, Söke ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde 200.000 m2 kapalı alan olmak üzere top- lamda 310.000 m2 üzerine kurulmaktadır. Söke’de iki kağıt maki- nesi yatırımı yapacağız. İlk olarak Pm2 İşletmemizde 730.000 ton/ yıl kağıt ve karton üretilecek. Ülke ihtiyacının %50’si ithal edilmekte olan kuşe kağıt-karton üretimi yapılacak. Pm3 projesinde ise mevcut Pm1 fabrikamızdaki aynı tip kağıt türlerini üreteceğiz. Avrupa’nın en büyük kağıt makinesi Türkiye’de olacak. 730 bin tonluk kâğıt ma- kinesinin kapasitesini özetlemek gerekirse, Türkiye’nin karton tüketi- minin yaklaşık yüzde 45’ini tek bir makine üretiyor hale gelecek. Yani o kadar dev bir yatırım. Biz bu yeni yatırımlarımızla birlikte Türkiye’nin 300 milyon dolarlık ithalatını sonlandırmayı hedefliyoruz ve üzerine 225 milyon dolarlık ihracat yapmamız söz konusu. Böylece cari açığa yaklaşık 500 milyon dolarlık bir destek sağlayacağız inşallah. Tabi 800 kişilik yen bir istihdam da söz konusu olacak. Yaklaşık 500 milyon dolarlık bir proje. Biz böyle bir yatırımın ülkemizde olmasından dolayı gurur duyuyoruz

Bozüyük’teki fabrikanızı anlatabilir misiniz? Buradaki üretim ne seviyede, neler üretiyorsunuz?

Kipaş Kâğıt, oluklu mukavva amba- laj sektörüne Bozüyük tesisi ile Ekim 2018 yılında başladı. Tesis 160.000 m2 açık, 49.000 m2 kapalı alana sahip. Tam otomasyon sistemin yer aldığı tesisimizde 2800 eninde oluklu makinesi yılda 90.000 ton kapasite ile çalışmaktadır. Üretilen ürünler kutu, oluklu levha, talep edilen ebat ve ka- liteye göre E, B,C ve D dalga olarak tek dalga üretimi, dopel olarak ise BC, EB, BB, EC ve ED dalga üretimi gerçekleştiriyor.

Bu alanda başka yatırımlar veya dış alım planınız var mı?

Şu anda bu sektörü daha yakından tanımaya çalışıyoruz. Gündemimizde öncelikle kağıt yatırımlarımızı bir an evvel faaliyete almak var.

Sıfır Atık projesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Projenin ciddi bir farkındalık oluşturduğu bir gerçek. Sıfır Atık Projesi çok önemsediğimiz bir proje. Buradan elde edilen fonun en doğru şekilde kullanılması ve başarıya ulaşması sektör için çok önemli. Bilinçlendir- me çalışmalarıyla birlikte kaynağın- da ayrıştırma çalışmaları da projenin önceliği olmalı. Umarım Sıfır Atık Projesi amacına en kısa sürede ulaşır ve başarılı olur.

Geri dönüşüm neden önemli?

Yaşadığımız doğayı sonraki nesillere bırakırken, artan nüfusla birlikte doğal kaynaklarımız hızla tükeniyor. Dünya kaynakları sonsuz değil. Bu kaynakları geri dönüştürmek her geçen gün daha çok önem taşıyor. Geri dönüştürülen her şey, ek kaynak da demek oluyor. Geri dönüşüm bilinciyle çevre kirliliğini önlemeyi, kirliliği kaynağında azaltmayı hedef- lemeliyiz. Bu sisteme katkıda bulunarak çevreye, ormana, ekonomiye ve iş gücüne katkıda bulunuyoruz.