ÇELİK ÜRETİMİNDE ARTIŞ VAR

20 Eylül 2019

Dünya Çelik Birliği (WSA) verilerine göre dünya ham çelik üretiminde artış var. Çin, Hindistan, Güney Kore, İspanya, ABD, Ukrayna gibi ülkelerde artış dikkat çekerken Türkiye ve Japonya’da üretimde düşüşler yaşanıyor.

Dünya Çelik Birliği’ne (WSA) raporla- mada bulunan 64 ülkenin dünya ham çelik üretimi Şubat 2019’da 137,3 milyon ton seviyesinde yer alarak bir yıl öncesi- ne göre %4,1 arttı, ancak Ocak ayındaki 146,7 milyon tona göre düştü. Önceki yıl ile karşılaştırıldığında çelik üretim ra- kamları Şubat ayında şu ülkelerde arttı: Çin (+%9,2), Hindistan (+%2,3) ve Güney Kore (+%1,1)

Japonya’da ise üretim %6,6 oranında düştü. AB’de de çelik üretimi önceki yıla göre düştü. İtalya (-%2,7) ve Fransa’daki (-%0,3) karşısında İspanya’nın üretimin- de %2,5 artış kaydedildi. ABD’de üretim önceki yıla göre %4,6, Ukrayna’da ise %5,0 arttı. Brezilya ve Türkiye’de ise önceki yıla göre sırasıyla %1,7 ve %12,5 azalma kaydedildi.

Çin gümrük verilerine göre Şubat ayında Çin’in demir cevheri ithalatı önceki aydaki 91,26 milyon tona göre düşüşle 83,08 milyon ton oldu. Aradaki fark, Ocak ayında bir hafta uzunluğundaki Çin Yeni Yıl Tatili öncesinde stokların takviye edilmesine bağlandı. Kötü hava koşulları nedeniyle demir cevheri fiyatlarının art- ması ve sevkiyatların azalması da genel- de satın alış işlemlerini törpüledi.

Mart ayında ithalat 86,42 milyon ton ile Şubat ayı toplamının üzerinde yer aldı ve bir yıl önce ithal edilen 85,79 milyon tona göre de artış kaydetti. Demir cev- heri fiyatları Mart ayında yükseldi ve Fastmarkets tarafından yayınlanan Metal Bulletin’e göre %62 Fe Demir Cevheri gösterge fiyatı 88 USD/tona ulaştı. Bunun arkasında yüksek stoklar ve Çin’de süregelen üretim kısıtlamaları ile önceden arz endişesine yol açacak şekilde madencilik şirketi Vale’ye geçici bir liman yasağı uygulanması gibi farklı nedenler yatıyordu. Vale’ye uygulanan yasağın Mart sonunda kaldırılması ve madenlerinden başka birinde durdur- manın sona erdirilmesiyle birlikte fiyatlar 84 USD/tona geriledi.

Tropik fırtına nedeniyle Avustralya’da li- manlar kapatıldı ve Rio Tinto’nun mal çı- kartamaması ve mücbir sebep beyanın- da bulunması arz endişelerine yol açarak fiyatları 90 USD/ton seviyesine yükselt- ti. Bu endişeler Nisan ayında da devam etti ve BHP de Avustralya’daki fırtınanın ardından üretim sorunları ile ilgili uyarı- da bulundu ve fiyatlar 93 USD/tona tır- mandı. Artış Nisan ayında da devam etti ve fiyatlar ton başına 96 USD ile tavan yaptı. Ardından piyasada aşağı yönlü bir ayarlamayla bu yazının hazırlandığı sırada 93 USD/tona gerileme görüldü.

Derginin bu edisyonu ve yıllık abonelik için lütfen linki tıklayınız:

https://geridonusumekonomisi.com.tr/abonelik-formu