KÂĞIT SANAYİCİLERİ, TOPLAMA SİSTEMİ TEMSİLCİLERİYLE KAHVALTIDA BULUŞTU

3 Mart 2020

Atık Kâğıt Geridönüşüm Sanayicileri Derneği’nin (AGED) düzenlediği Sektörel İstişare Toplantısı, Kozyatağı Hilton Otel’de gerçekleştirildi. Toplama ayırma tesisleri (TAT) ve kâğıt sanayii temsilcilerinin buluştuğu toplantıda sorunlar ve çözüm önerileri dile getirildi.

Mevcut ekonomik koşulların yarattığı maliyet artışlarının sektörel yansımalarına değinen Mustafa Saral, toplantıdaki konuşmasında sektörün bileşenlerinin dayanışma içerisinde olması gerektiğine dikkat çekerek, “Böyle kriz dönemlerinde sistemin tüm unsurlarının birbirine ihtiyacı vardır. Bu toplantının amacı birlikte iş yapabilmek, birlikte bir tavır koyabilmek, bu dönemleri birlikte aşabilmek. Geri dönüşüm ve geri kazanım sektörleri olarak bir araya gelip istişare ederek fikir alışverişinde bulunma ihtiyacı doğdu. Dünyada geri dönüşüm sektöründe daha önce hiç yaşamadığımız bir dönemden geçiyoruz. Özellikle Avrupa’da hurda kâğıt fiyatları 90 Eurolardan düşerek bugün sıfırlandı. Hatta bazı ülkelerde eksi bakiye vermeye başladı. Talepte yaşanan daralma, satışları hem hacimsel olarak hem de kârlılık açısından çok aşağılara çekti. Bu durumun üretim tarafında ciddi boyutlarda sıkıntılara yol açacağını öngörüyoruz. Dünyada hurda emtia fiyatları bu haldeyken, toplama ve geri kazanım maliyetleri tam tersine arttı. Toplama sisteminin yaşaması ve her halükârda faaliyetlerine hız kesmeden devam etmesi sektörün gelecekteki büyüme hedefleri açısından büyük önem taşımaktadır,” dedi.

GÖREVİMİZ SİSTEMİN AYAKLARINI OLUŞTURMAK VE SUİSTİMALİ ORTADAN KALDIRMAK

Sıfır Atık Projesi kapsamında yürürlüğe girecek uygulamalarla birlikte sanayicilerin sorumluluklarının yeniden belirlenmesi konusunda etkili ve sürdürülebilir bir sistemin, tüm tarafların istişare halinde olmasıyla sağlanabileceğine vurgu yapan Saral, sözlerine şöyle devam etti: “GEKAP’la toplanan para toplama sistemine aktarılmalı. Avrupa’da hurda kâğıt fiyatlarının sıfır ve eksi değerlerle satılmasına karşın sistemlerin halen etkin bir biçimde toplama yapabilmesinin temel
sebebi GEKAP benzeri fonların toplama sistemine kaynak aktarmasıdır. Öte yandan belediyelerin de denge unsuru olduğu bir yapı kurmak zorundayız. Belediye sözleşmeleri on yıllık yapılmalı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu sözleşmelerin mutlaka bir tarafı olmalıdır. Ancak bu durumda orta ve uzun vadeli programlarımızı buna göre hazırlayabilir ve yatırımlarımızı buna göre yapabiliriz.”

Sorunlarını ve önerilerini dile getiren sanayi, TAT ve GDT temsilcileri, GEKAP’ın toplama sistemlerine aktarılması ve TOBB’da geri dönüşüm meclisi kurulması konularında mutabakata vardı.