KAĞIT SANAYİİNE YURT İÇİNDE TOPLANAN HURDA KAĞIT YETMİYOR

19 Ağustos 2019

Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi’ne destek veren Atık Kağıt ve Geridönüşümcüler Derneği (AGED) Başkanı Mustafa Saral, “Hurda kâğıt, çöp değil, ham maddedir. Yurt içinde toplanan 3.2 milyon ton hurda kağıdın tamamını satın alıyoruz. Fakat, bu miktar en az 4 milyon ton hurda kağıda ihtiyaç duyan sektöre yetmiyor. Sıfır Atık Projesi ile toplanacak bütün hurda kâğıtları almaya hazırız.” dedi

Sıfır Atık Projesi’ne kâğıt sanayicileri bir fırsat gözüyle bakıyor. AGED Başkanı Mustafa Saral, “Kâğıt sektörü için ham madde çok önemli. Sayın Emine Erdoğan liderliğinde başlayan Sıfır Atık Projesi ile birlikte çöpteki kâğıdı toplayabilirsek, milli bir serveti kurtarmış olacağız. Türkiye’de özellikle evlerden çıkan hurda kâğıt toplanamadığı için, ithal etmek zorunda kalıyoruz,” açıklamasında bulundu.

AGED Başkanı Mustafa Saral

%700 katma değer üretiyoruz

Türkiye’nin dünyanın en önemli kâğıt-ambalaj üreticilerinden biri olduğunu belirten Saral, ülkemizde cari açığın kapanmasına da önemli katkı yaptıklarının altını çizdi. Türkiye kâğıt sanayiinin ithal ettiği hurda kâğıtları geri dönüştürerek ihraç ettiğini belirten Saral, “Sektör olarak ithal ettiğimiz hurda kağıttan fazlasını mamul haline getirip ihraç ediyoruz. 2018 yılında 725 bin ton hurda kağıt ithalatına karşın, %700 katma değer üreterek 868 bin ton mamul ihracatı gerçekleştirdik. Cari açığın kapanmasına ve istihdamın artmasına olumlu yönde katkıda bulunduk. Sektör olarak doğrudan 70 bin çalışanı istihdam ediyor ve alt tedarikçilerle birlikte dolaylı olarak 1 milyon kişiye iş imkânı sağlıyoruz. Biz ham madde bulamazsak üretemeyiz, fabrikaları kapatırız. Boşluğumuzu da diğer ülkelerin üreticileri doldurur, bunun kime faydası olur?” diye konuştu.

Üretim durur

Yurt içinde toplama firmaları ve belediyelerin sorumluluğunda olan, geri dönüşebilen atıkları toplama faaliyetleri, verimli bir biçimde yapılamamaktadır. Bundan dolayı kağıt sanayiinin ihtiyaç duyduğu ham maddeyi temin edemediklerini belirten Saral, “Biz yılda üretim için en az 4 milyon ton ham maddeye ihtiyaç duyan bir sektörüz. İç piyasadan toplanan 3.2 milyon ton hurda kâğıt üretim için yeterli değil. Biz ham maddenin tamamen iç piyasadan toplanmasını arzu ediyoruz. Hurda kâğıdı yurt içinden yeterince temin edemiyoruz. Yeterli atık kâğıt olsa neden ithal edelim? İthalat konusunda ek vergiler gelirse, ham madde eksikliği nedeniyle sektördeki fabrikalar kapanır,” dedi.

Sokaktan toplanan kâğıdı alacak sanayii tesisi bulunamaz

Saral sözlerini şöyle sürdürdü, “Yurt dışından daha ucuz mamul kağıt gelmesi halinde, toplayıcılar da ellerindeki kâğıdı satacak sanayii tesisi bulamayacak ve onlar da iflas edecektir. Bu da ülkemizde daha fazla atığın toplanamadan sokakta kalması demek. Biz bu nedenle, Sıfır Atık Projesi’ni önemsiyoruz ve bununla ilgili her türlü desteği de veriyoruz. Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) gelirlerinin, kaynağında ayrı toplama faaliyetlerinde kullanılmasını bekliyoruz. Şayet bu kampanya sonucunda iç piyasadaki bütün kâğıdı toplayabilirsek, ithalatı en aza indirmiş olacağız. Biz hiçbir kâğıdı israf etmiyoruz, tamamını satın alıyoruz. Daha fazla toplanırsa daha fazla alırız, yeni fabrikalar açılır. Bu da ek istihdam demek.”

Türkiye ithal mamul kağıt cenneti olur

Hurda kağıdın ithalatına bir kota getirilmesi ya da vergilendirilmesi halinde, dünya ile rekabet edemeyecek duruma geleceklerini vurgulayan Saral, a.ıklamasına “Bu fiyatlarla mamul ihracatı yapmamız mümkün olmadığı gibi faaliyetlerimizi sürdürmemiz söz konusu olamayacaktır. Doğacak boşluğu diğer ülkelerin üreticileri dolduracak, üretim yapamayacak hale gelen Türkiye, adeta bir mamul kağıt ithalat cenneti olacaktır. Hurda toplayıcı firmalar, hurda kağıt satacak fabrika bulamayacak, kağıt sanayiinde çarklar duracak ve sonuç olarak bu işin sokağa yansıyacak maliyeti çok yüksek olacaktır.” şeklinde devam etti.

Kağıt farklı

Siz hiç kâğıda dolanmış bir balina gördünüz mü? Kâğıt doğayı kirleten bir ürün değildir ve diğer atıklarla aynı kefeye konulmamalıdır. Biz temiz üretim yapıyoruz ve hurda kâğıdı geri dönüştürerek dünya çapında ormanları koruyoruz. 2018’de yaptığımız üretimle 68 milyon ağacın kesilmesini önlemiş olduk. Doğal kaynakların korunmasında zincirin vazgeçilmez bir halkasıyız. Kâğıt sanayiini üretemez noktaya getirecek adımlar hem ülkemize hem de dünyaya zarar verir.

Kapımız herkese açık

Yurt dışından çöp ithal edildiğine dair basında yer alan haberlerin, hurda kağıt konusunda gerçeği yansıtmadığına da değinen Saral, “Bizler çöp ithal etmiyoruz. İsteyen gerek gümrüklerde gerek fabrikalarda ithal edilmiş tertemiz kâğıt balyalarını yerinde inceleyebilir. Bu konuda idare, denetimleri artırıp çöp ithal edilmediğini kayıt altına alabilir. Yurt içinde geri kazanılan hurda kağıdın büyük bölümü, çöpün içinden toplandığı için ne yazık ki temiz değil. Bütün düzenlemelerin, bu ham maddenin çöpe girmeden kaynağında yani EVLERDE ayrı toplanmasını esas alarak çıkarılması gerekmektedir,” dedi.