NEDEN OLUKLU MUKAVVA?

13 Eylül 2019

Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD), Brika Sürdürülebilirlik ve Boğaziçi Üniversitesi’nin hazırladığı Yaşam Döngü Analiz Raporu’nda oluklu mukavvanın plastik ve tahta kasalara göre avantajları dikkat çekiyor.

Ş. Levent Deniz
Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği(OMÜD)
Genel Sekreteri

Çevre duyarlılığının arttığı günümüzde devletler özellikle plastik kirliliğine karşı acil önlemler alma arayışına girdiler.

Okyanuslarda plastikten oluşan adaları gördükçe konu daha iyi kavranmakta. Balıklar üzerinde yapılan incelemelerde mikro çaplı plastiklerin bulunması doğ- rudan insan sağlığını da tehdit eder bir duruma geldiğini gösteriyor. Kirlilik artık doğrudan insan sağlığını tehdit etmekte. İşte tam burada %100 geri dönüştürülebilen, doğada en fazla 3 ay içinde yok olabilen oluklu mukavva en çevreci ambalaj çözümü olarak karşımıza çıkıyor.

“Neden oluklu mukavva?” sorusuna yüzlerce cevap verilebilir ama işin içine insan sağlığı girince şüphesiz en doğru cevap hijyen olacaktır. Oluklu mukavva, üretim süreci esnasında yüksek sıcaklık uygulandığı ve tek kullanımlık olduğu için temiz ve hijyeniktir. Bu özellikleri koli basilinin bir türü olarak bilinen Enterohemorajik Escherichia Coli’nin (EHEC) gı- dalardaki bakteriyel kontaminasyonu için önemlidir. Bu bakteriler için uygun çevre koşulları yeterli nem ile birlikte 25-40°C sıcaklıktır. Ancak 70°C’nin üzerinde yaşayamazlar. Oluklu mukavva üretim sürecinde 180°C ve 200°C arasında ısıtma elementleri kullanır. Ham maddesi olan kağıt, bir kez üretim sırasında ve iki kez de oluklu mukavvaya dönüşüm sırasında olmak üzere en az üç kez 100°C sıcaklığa maruz kalır. Kullanımdan sonra ambalaj geri dönüşüm aşamasında yine 100 °C’nin üzerinde sıcaklık işlemine tabi tutulur. EHEC bakterisinin yaşayamayacağı sıcaklık derecelerinde üretilen oluklu mukavva güvenli gıda lojistik zinciri için etkili bir çözüm sunar. Tekrar kullanılan diğer ambalaj malzemeleri bu şekilde temizlenemediği için sterilize edilemez.

Oluklu mukavva ambalaj malzemeleri ise tek kullanımlık olduğu için kontaminasyon mümkün değildir

İtalyan Bologna Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nin birbirlerinden bağımsız, farklı zamanlarda yaptıkları araştırmalarda oluklu mukavvanın bu hijyenik yapısı sebebiyle, oluklu mukavva ambalajda taşı- nan sebze ve meyvelerin diğer alternatif ambalaj malzemelerinde taşınanlara göre daha az ağırlık ve sertlik kaybına uğradığı, daha uzun süre taze kaldığı kanıtlanmıştır.

Öte yandan Arkansas Üniversitesi Gıda Bilimleri Bölümü tipik endüstriyel temizleme prosedürlerinin çok kullanımlı plastik kasaları sterilize etmekte başarısız olduğunu göstermiştir. Dr. Steven Ricke tarafından yönetilen ekip, temizlikten sonra dahi plastik kasalarda selmonella hücresi bulmuştur. Dr. Ricke, bakterinin çatlaklarda ve yarıklarda saklandığını, bunun da endüstriyel temizleyicilerin bakterilere ulaşmasını güçleştirdiğini belirtmiştir. Dr. Ricke, endüstrinin kasaların sterilize edildikten sonra %99,5 oranında temizlendiğini iddia etmekte olduğunu ve bunun kulağa etkileyici geldiğini ancak kaçırılan %0,05’in milyonlarca hücre barındırabildiğini söylemiştir.

FAO’nun (Food and Agriculture Organization of the United Nations) verilerine göre dünyada üretilen 4,5 milyar ton gı- danın yaklaşık 1,3 milyar tonu atık ve kayıp olarak ziyan edilmektedir. Dünya’daki gıda atık ve kaybın değerinin yaklaşık 1 trilyon dolar olduğu ve 3,3 milyar ton karbondioksit salınımına neden olduğu he- saplanmaktadır. Türkiye’de ise yaklaşık 13 milyon insan yetersiz beslenme problemi ile karşı karşıya iken, 6 milyon ton gıda israf edilmektedir. Ülkemizde gıda atık ve kayıp oranı, gelişmiş OECD ve AB ülkele- rindeki oranların çok üzerinde seyretmektedir. (TÜSİAD, 2018) Türkiye’de üretilen sebze ve meyvenin %48’inin tüketicinin tabağına ulaşana kadar zayi olduğunu raporlamıştır.

2016 yılında TÜBİTAK tarafından hazırlanan “Yaş Sebze Meyve Tedarik Zincirinde Yaşanan Kayıp Miktarlarının Belirlenmesi” başlıklı araştırma raporu “Marul” örneğine göre tedarik zincirinin tüm aşamaları incelendiğinde taşıma esnasında %9 oranında gıda kaybı meydana geldiğine dikkat çekmiştir. Soğuk sergileme nedeniyle oluşan gıda kaybı ise %13 seviyesindedir.

Böylesine çarpıcı rakamlar karşısında doğru ambalaj seçimi çözüm olarak karşımızda duruyor. OMÜD, Brika Sürdürülebilirlik ve Boğaziçi Üniversitesi’nin hazırladığı Yaşam Döngü Analiz Raporu’nda oluklu mukavvanın hammadde halinden, imalatı, kullanımı, bertaraf ve aradaki tüm sevkiyat aşamaları dâhil, yaşam süreleri boyunca yol açtığı etkileri ve çıkan sonuçlar ortada. Dünyanın ve ülkemizin kay- nakları sınırlı ve bu kaynaklar her geçen gün azalmaya devam ediyor. Elimizdeki kaynakları çok iyi değerlendirmek zorundayız. Geri dönüşüm bu noktada en önemli kaynak verimliliği olarak görülmelidir. Oluklu mukavva da geri dönüşümde oldukça başarılı bir maddedir. Kaynakların doğru kullanımı adına sadece gıda alanın- da değil mümkün olan her alanda oluklu mukavvayı tercih etmek zorundayız.

Oluklu Mukavvanın Avantajları


• Oluklu mukavva ambalaj yüksek performanslıdır, içindeki ürünü korumakta, güvenli bir biçimde dünyanın her
yerine nakledilmesini sağlamaktadır.
• Hafif, sağlam ve güçlüdür, yüksek güç
absorblama kapasitesine sahiptir.
• Yivler arasındaki hava sirkülasyonu
sayesinde hassas ürünleri ani sıcaklık
değişimlerine karşı korumaktadır.
• Oluklu mukavva ambalaj pek çok
farklı endüstri ürününün gereksinimlerine cevap vermektedir.
• Değişebilirliği sayesinde özel tasarımlara ve sınırsız ambalaj çözümlerine imkân sağlamaktadır.
• Üzerine yüksek nitelikli dekoratif
baskılar yapılması mümkündür.
• Katlanabilirliği nedeniyle depolarda
az yer kaplamaktadır.
• Otomatik paketleme hatlarında kolayca kutu haline getirilip içi doldurulabilmektedir.
• Oluklu mukavva ambalaj, ürün zincirinde artan verim talebine cevap
vermekte anahtar rol oynamaktadır.
• Maliyeti düşüktür ve çok kısa sürede
teslim edilebilmektedir.
• Oluklu mukavva ambalaj, mükemmel
koruma, mekânı iyi kullanabilme yeteneği ve modülerliği sayesinde ideal
nakliye ambalajıdır.
• Nakliye özelliklerinin yanı sıra, iyi bir
satış, sunum ve promosyon aracıdır.
Sergileme aracı olarak kullanıldığında, raf tedarikini optimize etmekte,
yerleştirme süresini azaltmakta ve
müşteri çekmektedir.
• Oluklu mukavva tek malzemeden
oluşmuş olması nedeniyle sınıflama
süresinden kazandırmaktadır. Kolayca düz levha haline getirilerek depolamada az yer kaplamaktadır.

• Ambalaj dünyasında maliyetin karşılığının en iyi alındığı ürün, oluklu mukavva ambalajdır. Ambalaj için tercih
edildiği takdirde; yüksek ürün kalitesi, yüksek verim ve çevreye duyarlılık
garanti edilmiş olacaktır.
Bu kadar üstün özelliklere sahip bir ambalaj malzemesinin %100 geri dönüştürülebilir olması şüphesiz ki en önemli avantajlarından biridir.

25 DEFA GERİ DÖNÜŞÜM

Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan “Kağıt Geri Dönüşümünün Direnç Özelliklerine Etkileri Raporu” geri dönüşümden elde edilen kağıdın 12 defa döndürülebildiğini ortaya çıkarmıştır. Almanya’da Darmstadt Üniversitesi’nin konuyla ilgili yaptığı araştırmada ise her döngüde %20 oranında kraft kağıdın ilave edilmesi durumunda döngü sayısının 25 adete çıktığı ortaya koyulmuştur. Bu durumda kağıt atıklarının önemi belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Kağıt atıkları çöp değil sanayimizin ham maddesidir. Bu sebeple kağıt atıklarımızı evsel atıklarla ve diğer ambalaj atıklarıyla karıştırmamalı, ayrı toplamalıyız. Kağıt yapısı gereği narin bir ürün olmasından dolayı diğer atıklarla karıştığı takdirde zarar görebilir, kolayca yok olabilir. Bu durum ciddi bir sanayi ham maddesinin kaybı demektir. Bu bağlamda derneğimiz son bir yıldır ülkemizin de gündeminde olan “Sıfır Atık” uygulamalarını hararetle desteklemektedir. Büyük fabrika, AVM ve marketlerden kağıt atıkları başarılı bir şekilde geri dönüşüme kazandırılabilmektedir. “Sıfır Atık Projesi” ile birlikte devlet kurumlarından, hastane ve okullardan da önümüzdeki yıllarda geri dönüşüme çok miktarda kağıt atığın kazandırılacağını düşünmekteyiz. Ancak asıl kaybın evlerimizde olduğu da bir gerçek… Tüketicilerin geri dönüşüm konusunda bilinçlendirilmesi esas olmalıdır. Yeni yeni, sitelerde ambalaj atıklarının ayrıştırılması konusunda bir bilincin geliştiğini gözlemlemekteyiz. Ancak bunun tüm konutlara yaygınlaştırılması gerekmektedir. Burada belediyelere, tüketicilerin bilinçlendirilmesi hususunda ve atıkların doğru bir şekilde toplanıp, geri dönüşüme kazandırılması konusunda büyük görev düşüyor