RAPOR: AVRUPA 2030 İKLİM HEDEFLERİNE ULAŞAMAYABİLİR

8 Mayıs 2020

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından yayınlanan çevre raporunda, Avrupa’nın benzersiz bir ölçek ve aciliyette çevresel zorluklarla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Rapora göre Avrupa 2030 iklim ve enerji hedeflerini tutturamayabilir.

Rapora göre eğer Avrupa Birliği (AB) biyolojik çeşitlilik kaybı oranını, iklim
değişikliğinin olumsuz etkilerini ve doğal kaynakların aşırı tüketimini ele
alacak acil eylem planını oluşturmazsa 2030 hedeflerine ulaşamayacak.
‘Avrupa Yeşil Anlaşması’ gibi AB eylemlerinin hızlandırılması gerektiğinin
altını çizen rapor artan farkındalık sayesinde umudun hala olduğunu da
kaydediyor. ‘Avrupa Çevre Durumu ve 2020 Görünümü’ (SOER 2020)
raporu Avrupa’da yeterli ilerleme kaydedilmediğine ve önümüzdeki on
yılda çevre ile ilgili görünümün olumlu olmadığına dikkat çekiyor.

MEVCUT POLİTİKALAR YETERLİ DEĞİL

Avrupa’nın 2020 ve 2030 politika hedeflerini karşılamada nerede durduğunun ve sürdürülebilir, düşük karbonlu bir geleceğe geçiş için 2050
yılı hedeflerinin kısa bir özetini sunan SOER 2020, aynı zamanda şimdiye
kadar Avrupa’da yapılmış olan en kapsamlı çevresel değerlendirme raporu.

Raporda, Avrupa’nın iklim değişikliğinin etkilerini hafifletme konusunda
son 20 yılda önemli ilerleme kaydettiği, sera gazı emisyonlarını azalttığı,
hava ve su kirliliği ve plastik atıklarla mücadelede yeni politikalar geliştirdiği ve biyo-ekonominin desteklenmesi gibi diğer alanlarda da ilerlemeler kaydettiği belirtilirken mevcut politikaların yeterli olmadığı ifade ediliyor.

GIDA, ENERJİ VE ULAŞIMDA KÖKLÜ DEĞİŞİM GEREKİYOR

Daha iyi koordinasyona ve modern yaşam tarzının temelini oluşturan gıda,
enerji ve ulaşım alanlarında köklü bir değişimin gerektiğine vurgu yapan rapor, devletlerin sürdürülebilirliğe nasıl geçiş yapabileceğine de değiniyor

Avrupa mevcut yenilikleri ve teknolojileri nasıl kullandığını, üretim süreçlerinin nasıl geliştirilebileceğini, sürdürülebilirliğe yönelik araştırma ve geliştirmenin nasıl teşvik edilebileceğini ve tüketim modellerinde ve yaşam tarzlarındaki değişikliklerin nasıl tetiklenebileceğini yeniden düşünmelidir.” denilen raporda çevreye zarar veren faaliyetleri sübvanse
etmek için oluşturulan kamu fonlarının geride bırakılmasının zamanının geldiği savunuluyor.

YAŞANAN OLUMLU GELİŞMELER

Avrupa Yatırım Bankası 2022’den itibaren fosil yakıt projelerini finanse etmeyeceğini açıklamıştı. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans rapora ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

Çevrenin Durumu Raporu, bize Avrupa Komisyonu’nda beş yıllık bir döngü başlattığımız ve Avrupa Yeşil Anlaşması’nı sunmaya hazırlandığımız sırada ihtiyaç duyduğumuz gücü vermek için mükemmel bir şekilde zamanlanmış. Önümüzdeki beş yılda, yeni ve temiz teknolojiler sunarak, vatandaşların yeni iş fırsatlarına ve değişen endüstrilere uyum sağlamalarına yardımcı olarak ve daha temiz ve daha verimli ulaşım sistemlerine ve daha sürdürülebilir gıda ve tarıma geçiş yaparak gerçekten dönüştürücü bir gündem ortaya koyacağız.”

AÇA Genel Müdürü Hans Bruyninckx de şunları söyledi: “Değerlendirmemiz, artan değişikliklerin bazı alanlarda ilerleme ile sonuçlandığını ancak uzun vadeli hedeflerimizi yerine getirmek için yeterli
olmadığını göstermektedir. Gıda, ulaşım ve enerji gibi kilit üretim ve tüketim sistemlerini sürdürülebilir kılmak için ihtiyaç duyduğumuz bilgi, teknoloji ve araçlara zaten sahibiz. Gelecekteki refahımız ile başarımız buna ve toplumun değişimi ve daha iyi bir gelecek için geniş çaplı eylemlerde bulunma yeteneğine bağlı.”