SIFIR KARBON İÇİN 130 TRİLYON DOLAR GEREK

24 Ağustos 2020

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (İRENA) “Küresel Ölçekte Yenilenebilir Enerjinin Görünümü” başlıklı raporu, enerji dönüşümünün, 2050’ye kadar ekonomik büyümeye ve istihdama yüksek düzeyde katkı sağlayacağını ortaya koyuyor.

Rapora göre, ülkelerin enerji dönüşümünü başarılı şekilde yönetmek için yatırım stratejileri ve yasal çerçeveler gibi enerji sisteminin yapı taşlarının incelenmesi gerekiyor. Ayrıca, küresel ölçekteki karbondioksit emisyonlarının 2050 yılına kadar en az yüzde 70 azaltılmasının yolları araştırılıyor. İklim riskleri açısından güvenli bir senaryo, 2050’ye kadar 110 trilyon dolarlık enerji yatırımı gerektiriyor. Kapsamlı ve net sıfır emisyon hedefleyen senaryo için ise 20 trilyon dolar ek yatırım ihtiyacı öngörülüyor