SORUN SENDE DEĞİL, EKONOMİDE…

30 Kasım 2020

Plastik yüzde 100 oranında geri dönüştürülebilirse, dünya
yeni doğal kaynaklara ihtiyaç duymadan plastik ürün döngüsünü gerçekleştirebilir.

BBC’de yer alan bir haberde, dünyada her yıl 359 milyon ton plastik üretildiğinin altı çiziliyor ve şu tespit yapılıyor: “Bu plastik, çevrenin
ve canlıların zarar görmesini önleyecek şekilde elden çıkartılamaz.

Haberde asıl meselenin plastikte değil, “üret, tüket, bertaraf et” modelinde olduğu belirtiliyor. Örneğin, geri dönüşüm çalışmaları açısından
başarılı kabul edilen İngiltere’de bile her yıl, kullanılan 5 milyon ton plastiğin sadece 370 bin tonu geri dönüştürülüyor. Bu da sadece yüzde
7’lik bir orana denk geliyor.

İNŞAATIN GELECEĞİ PLASTİK Mİ?

Oysa plastik yüzde 100 oranında geri dönüştürülebilirse, dünyanın, yeni
doğal kaynaklara ihtiyaç duymadan plastik ürün döngüsünü gerçekleştirebileceği belirtiliyor. Peki, sayılı kez dönüştürüldüğünde yapısı bozulan plastik, sonsuz kez geri dönüştürülebilir mi? BBC’de yer alan haberde, bazı kimyasal müdahalelerle bunun mümkün olabileceği savunuluyor. Şayet bu başarılırsa, paketlemeden asfalta, inşaat sektöründen ulaşım sektörüne kadar birçok alanda doğal
kaynaklara hiç başvurulmadan ihtiyaçlar karşılanabilir ve bu durumda
dünyanın doğal kaynakları da korunabilir. Sibele Cestari’nin kaleme
aldığı makalede, özellikle inşaat sektöründe plastiğin kullanımının her geçen gün arttığı, yakın bir zamanda bütün yapıların plastikle inşa edilebileceği bir sisteme geçileceği belirtiliyor. Suya, mevsimsel etkilere ve
depreme karşı dayanaklı olan plastiğin, yüzde yüz geri dönüştürülmesi
durumunda, inşaat sektörü ve insan yaşamı için önümüzdeki yıllarda bir
avantaj olarak karşımıza çıkabileceği ifade ediliyor.