UZMANLAR ÇİN’İN GÜNCELLENEN METALLERİNİN ÖZELLİKLERİNE TEPKİ GÖSTERİYOR

22 Mayıs 2020

Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosunun raporları, özellikle Çin başta olmak
üzere demir olmayan hurda metal pazarlarına ışık tutmakta.

Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu (BIR) Ocak ayı raporlarına göre,
uzmanların bir kısmı Çin’in bakır, pirinç ve alüminyum hurda özelliklerini yayınlama kararından bahsetmiştir. Reuters’e göre; söz konusu hareket, Çin’in çok temiz oldukları sürece bu metallerin geri dönüştürülebilir ürünler olarak ithalatına izin vermeye devam edeceğinin ve bunları “atık” olarak yasaklamayacağının bir göstergesidir.

Uni-All Grup’tan David Chiao ve Uluslararası Geri dönüşüm Bürosu
Demir Olmayan Metaller Bölüm Başkanı, Çin’in “hurda malzemeyi” “geri
dönüştürülmüş malzeme” olarak yeniden sınıflandırdığını ifade etmiştir.

Hurda ticaret yolları büyük ölçüde sabit hale gelmiştir ve külçe gibi
nihai mamuller hala Çin tarafından yapılan tüketime bağlıdır. Bu nedenle bahse konu geri dönüştürülmüş malzemenin yeniden sınıflandırılmasının önemi göz ardı edilmemelidir. Hurda Geri Dönüşüm Endüstrileri Enstitüsü (ISRI); benzer şekilde bahse konu sınıflandırmayı taktir etmiş ve bu sınıflandırmanın Çin hükümetinin hurda malların, değerli
mallar ve ithal mallar olduğunu ve “katı atıklar” için aynı kurallar çerçevesinde yönetilmemesi gerektiğini en sonunda kabul etmesinin önemli bir göstergesi olduğunu belirtmiştir.

Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu (BIR), yeni demir olmayan metal
özelliklerine ilişkin bir açıklama yayınlayarak, söz konusu metallerin
kalite standartlarına ulaşmak için daha yüksek maliyetli işlem gerektireceklerini ve bunun da ürün maliyetlerini artıracağını belirtmiştir.

Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu (BIR) tarafından yapılan açıklamaya
göre, büyük miktarlarda yüksek kaliteli hurda talebini karşılayacak hurda
işleme kapasitesinin mevcut olup olmadığı sorusu halen yürürlüktedir.
Genel olarak, son yıllarda, ayıklama ve işleme makineleri için daha fazla
yatırım yapılmıştır ve yapılmaya devam edilmektedir.

Derginin bu edisyonu ve yıllık abonelik için lütfen linki tıklayınız: