23 Milyon Kamyon Dolusu Gıda Çöpe Gidiyor

23 Nisan 2021

Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından gerçekleştirilen 2021 BM Gıda İsrafı Raporu açıklandı. Rapor her yıl 931 milyon ton gıdanın israf edildiğini ortaya koydu. Bu, küresel çapta perakende satış noktaları, evler ve restoranlarda tüketime hazır gıdanın yüzde 17’sinin doğrudan çöpe gitmesi anlamına geliyor. Raporda israfın yüzde 61’inin evlerde yapıldığı belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler’in, sürdürülebilirlik çalışmaları yapan Wrap adlı sivil toplum kuruluşuyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre dünya genelinde israf edilen gıdanın toplamı 40 tonluk 23 milyon kamyon dolusu yiyeceğe karşılık geliyor. Uzmanlar, “Bu kadar kamyonun uzunluğu dün- yanın çevresinin yedi katı” diyor.

Daha önce gıda israfının daha çok zengin ülkelere özgü bir sorun olduğu düşünülüyordu. Fakat araştırma, gelir gruplarından bağımsız olarak her ülkede önemli miktarda gıdanın israf edildiğine işaret ediyor.

Raporda gıda israfının, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) daha önceki tahmininin iki katından fazla olduğu belirtiliyor.

TÜRKİYE’DE 7,7 MİLYON TON YİYECEK ÇÖPE ATILIYOR

Türkiye’de her yıl 7,7 milyon tondan fazla gıdanın israf edildiğine işaret ediyor. Yani her yıl kişi başına 93 kilogram yiyecek çöpe gidiyor. Türkiye, dünya genelinde en fazla gıdanın israf edildiği ülkeler arasında yer alıyor.

Araştırmada Türkiye dahil pek çok ülkeye ait veriler tahmine dayanıyor. Bu durum, bu alanda az sayıda ülkenin verileri olmasından kaynaklanıyor. Örneğin verilerin yetersiz olması nedeniyle bu israfın ne kadarının istemli ne kadarının istemsiz yapıldığı bilinmiyor.

Programın Başkanı Inger Andersen, bu yıl sonuna doğru yapılacak iklim ve biyoçeşitlilik zirvelerinden önce tüm ülkeleri israfla mücadele konusunda çaba harcamaya çağırdı. Andersen, “İklim değişikliği, doğa ve biyoçeşitlilik kaybı, kirlilik ve israfla mücadelede ciddi olduğumuzu göstermek için dünya genelinde tüm işletmeler, hükümetler ve vatandaşların gıda israfı konusunda üzerine düşeni yapması gerekiyor.

BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, gıda israfının 2030’a kadar yarı yarıya azaltılmasını öngörüyor. Wrap’ten Richard Swannell “Küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 8-10’u, israf edilen gı- dalardan kaynaklanıyor. Yani gıda israfını bir ülke gibi düşünürsek, gıda israfı atmosfere en fazla sera gazı salan üçüncü ülke olacaktı.” dedi.

2019’da açlıktan 690 milyon kişinin etki- lendiği tahmin ediliyordu. Covid-19 pan- demisiyle bu sayının daha da artması bekleniyor.