Atık Meclisi Sektörde Koordinasyonu Sağlayacak

20 Haziran 2021

TOBB Atık ve Geri Dönüşüm Sanayii Meclisi Başkanı Ali Kantur

Doğru atık yönetimi yapabilmek için büyük ve ciddi bir organizasyona ve bu organizasyonun bütün birleşenlerinin kusursuz koordinasyonuna ihtiyaç var. Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi tam bu amaçla kuruldu. Sektörün tüm paydaşları kendi alanlarında işlerini yürütürken, TOBB buluşma noktası ve koordinasyon merkezi olacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altında 62’nci sektör meclisi olarak kurulan Atık ve Geri Dönüşüm Sanayii Meclisi çalışmalarına başladı. Başkan Ali Kantur, başkan yardımcıları Mustafa Saral, Ömer Benli, Vedat Kılıç, Arif Öztan ve Burak Ceylan’ın ilk gündemi sektörün mevcut durumunu ortaya koymak.

Türkiye’de evsel, endüstriyel, tıbbi olmak üzere bir günde 160.000 ton atık oluşuyor. Tüketim sonrası ortaya çıkan cam, kağıt, plastik, elektronik, organik atıkların büyük kısmı depolama alanlarına dökülüyor. Çok büyük bir ham madde kaynağı olan bu atıkların ayrı ayrı toplanıp geri dönüşümle ekonomiye kazandırılması ise büyük önem arz ediyor. İşte bu alanda yıllardan bu yana faaliyet gösteren şahıs, şirket ve dernekleri bir araya getiren, ortak bir iletişim dili kurmalarını sağlayacak Atık Meclisi çalışmalarına başladı.

Atık Meclisi ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi Başkanı Ali Kantur, TOBB’un uzun yıllara dayanan önemli bir bilgi birikimi, koordinasyon tecrübeleri ve önemli bir kurumsal iletişim kabiliyeti olduğunu belirterek, “Atık sektörümüzün, atacağı tüm adımlarda bu gücü yanında hissetmesi önemlidir.” dedi.

Bir bölge, bir mahalle, bir il ve ülke ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen kişinin o bölgedeki atıklara bakarak fikir sahibi olabileceğini belirten Ali Kantur, “Bu kadar geniş ve derin bir konu ile ilgili bir meclis oluşturunca hedefleri de belirleyip sıralamak zaman alacaktır. Öncelikli hedef, zaman içinde deforme olan terminolojiyi düzeltmeye yönelik olacaktır. Yani ilk etaptaki çalışmalarımız neticesinde sektörün aynı dili konuşmasını hedefliyoruz.” dedi.

İLK HEDEF İLETİŞİM

Atık yönetimi ve geri dönüşüm sektörü içinde çok fazla kavram bulunduğunu, zaman zaman bu kavramların karmaşa haline dönüştüğünü söyleyen Kantur, aslında aynı şeyleri söylemeye çalışırken tartışan paydaşların olduğunu dile getirdi. Ali Kantur, “İlk hedef, bu iletişim probleminin düzeltilmesi ve burada harcanan eforun daha önemli alanlara yönlendirilmesidir.” dedi. Kantur şöyle devam etti: “Atık sektörünün iletişim problemini çözdükten sonra ortak dilde oluşturulmuş bir envanter çalışmasına ihtiyaç var. Diğer tarafta atık sektörü- nün önemli sorunları var. Bunlardan bazıları çözülüyor, bazıları çözüm yolunda, bazıları da çözülememektedir. Genel yaklaşım olarak, çözümünü planlamadığımız bir sorunu dile getirmemeyi hedefliyoruz.”

SEKTÖRÜN BÜYÜMEKTEN BAŞKA ALTERNATİFİ YOK

Türkiye’de evsel, endüstriyel (tehlikeli atık dahil,) tıbbi olmak üzere bir günde 160.000 ton atık oluştuğu bilgisini paylaşan Ali Kantur, envanter ve ortak dil çalışmaları eksikliği nedeniyle bu bilgiyi de rahatlıkla dile getiremediklerini söyledi. Kantur, “Tüm paydaşları ile birlikte çok sayıda özel kurum, belediyeler, Çevre ve Şehircilik, Sağlık, Tarım ve Ormancılık olmak üzere tüm ilgili bakanlıklar ve aklımıza gelmeyen kurumlar ve milyon kişileri bulan istihdamdan bahsediyoruz. Atıklar aynı zamanda birer ham madde, kontrol altına alınması gereken birer kaynak. Dolayısıyla sektörün sürekli büyümekten başka bir alternatifi bulunmuyor.” dedi.

Geri dönüşüm sektörünün daha aktif ve verimli çalışabilmesi için mevzuat eksikliklerine dikkat çeken Ali Kantur şunları söyledi: “Kural koyan, bu kurallar sayesinde düzen oluşturan mekanizmalar, kalite yönetimi yapılmadığı zaman maalesef sistemin işlemez hale gelmesine sebep olabiliyor. Kalite yönetimini açmak gerekirse, mevzuatın oluşturulması, yayınlanıp denetlenmesi gerçekten zor süreçler. Bu konuda emek harcayan kurumları, kişileri öncelikle takdir ediyoruz fakat bir de mevzuatın amaçlara hizmetlerinin izlenmesi, verimliliğe ve oluşturuldukları faktörlere hizmet edip etmediğinin ölçümlenmesi, yani kalitelerinin yönetilmesi süreçleri var ki maalesef bu konuda ülke olarak eksiklerimiz var. Bu mekanizmanın kurulup çalıştırılmasını elzem bulmakla birlikte, sektörler olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız. Tüm çalışmalar neticesinde ise, mevzuat eksikliği değil de fazlalıklarını konuşuyor olacağımızı düşünüyorum. Her ne kadar Bakanlıklardan bu izleme sistemlerini kurmasını beklesek de bu sistemlerin doğru bilgiler ile besleniyor olma görevi bize düşmektedir.”

SIFIR ATIK PROJESİ İYİ YÖNETİLMELİ

Sıfır Atık Projesi’nin başarıya ulaşması konusunda atılması gereken adımlara da değinen Ali Kantur, “Öncelikle sıfır atık projesini anlamak ve iyi okumak gerekiyor.” dedi. Kantur şunları söyledi: “Sıfır atık diye bir kavramın hayatımızda olmadığı dönemde, sıfır atık sisteminin ilk kurulmaya başladığı kurumlara gidelim; bu zamanlar bu kurumlarda bir adet çöp kovası vardı. Şimdi, sıfır atık hayatımızda, aynı kurumlarda 6 adet yan yana çöp kovası mevcut. Yani, atık aslında sıfır değil, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de atık her geçen gün artıyor fakat kazanmaya çalıştığımız sıfır atık vizyonu sayesinde, atık doğru yönetilerek ham madde olma yolunda ilerliyor. Projenin başarılı olması ise bu yolculuğun iyi yönetilmesine bağlıdır. Sıfır atık konusu da her konuda olduğu gibi insan ile başlıyor. Durum böyle olunca, atığın atılma alışkanlıklarının değişmesi, eğitim, toplanma sisteminin doğru dizayn edilip yürütülmesi ve nihai olarak doğru tesislere doğru atığın ulaşması büyük önem taşıyor. Sonuçta geri dönüşüm sektörüne firesiz ham madde, enerji sektörüne enerji üretil- dikten sonra gübre olabilecek bir ham madde ve günün sonunda olumsuz etkileri sıfıra yaklaşmış bir değer elde etmek hedefleniyor. Süreç uzun, fakat olumlu etkilerinin yanında zorluğu kolaylıkla aşılacak bir süreçtir.”