Atık Sektörünü Buluşturan Zirve

7 Mayıs 2019

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, atık sektörü ile ilgili tüm aktörleri Atık Yönetimi Zirvesi’nde buluşturdu. Zirveye alanında uzman, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, özel sektör temsilcileri, STK’ların, oda ve birliklerin, üniversitelerin ve belediyelerin temsilcileri katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın öncülüğünde Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV) tarafından atık yönetimi ile ilgili uygulamaların güçlendirilmesi, geliştirilmesi, çevre koruma ve ekonomik getirinin birlikte ele alınması ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin hayata geçirilmesi ile sıfır atık yönetim politikasının hedef, risk ve faaliyetlerinin daha şeffaf ve analitik bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen “2019 Atık Yönetimi Zirvesi” Antalya’da gerçekleştirildi. 3 gün süren ve 800 uzmanın katıldığı toplantılarda 102 sunum gerçekleştirildi.

Atık Yönetimi Zirvesi’ne alanında uzman, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, özel sektör temsilcileri, STK’lar, oda ve birlikler, üniversiteler ve belediyelerin temsilcileri katıldı. Toplantılarda tüm yönleri ile Atık Yönetimi ve 2023 yılına kadar ülke geneline yayılması hedeflenen Sıfır Atık Sistemi ele alındı, ülkemizdeki ve dünyadaki uygulamalar ile ilgili bilgi paylaşımı sağlandı. Sıfır atık yönetiminde, iyi uygulama örnekleri, eğitim ve farkındalık çalışmalarının önemi, gıda atığının azaltılması, israfın önlenmesi, AB ülkelerindeki özel atık yönetimi uygulamaları, depozito uygulamaları, sıfır atık kapsamındaki sürdürülebilir yaklaşımların uygulanması konuları ele alındı. Bununla birlikte, atık yönetimi alanındaki yeni ve temiz üretim teknolojileri, atıktan enerji uygulamaları, döngüsel ekonomi ve atık durumunun sona ermesi, atığın yan ürün ve ham madde olarak kullanılması, biyobozunur atık yönetimi, iklim değişikliği eylem planı, inşaat ve yıkıntı atıklarının yeniden kullanılabilirliği, hafriyat toprağı yönetim modeli, atık yönetimi maliyetlerinin karşılanabilirliği gibi uygulamalar çeşitli oturumlarda katılımcılara anlatıldı.

Çevre Bilinci Artıyor

Zirvenin açılışında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel, “Daha temiz ve yaşanabilir bir dünyaya öncelikle birey, daha sonra toplum olarak katkı sağlamak, çevre konusunda bilincin, duyarlılığın arttığı bir Türkiye’ye doğru ilerlemek için neler yapabiliriz? Biz kendimize bu soruları sorarak ve çevre konusunda iyileşme ve gelişmeyi kendimize hedef koyarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Zirve’de konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Uzmanı Ahmet Duman, “Enerji verimliliği politikaları, bir taraftan ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma hedeflerinin sürdürülebilirliği ile doğrudan ilişkili olması diğer taraftan ise toplam sera gazı salınımlarının azaltılmasında oynadığı kilit rol nedeniyle, hassasiyetle ele alınması gereken alanların başında gelmektedir.

Enerji tasarrufu ve verimliliği, enerji arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılık risklerinin azaltılması, çevrenin korunması ve iklim değişikliğine karşı mücadelenin etkinliğinin arttırılmasının sağlanması gibi 2023 yılı ulusal strateji hedeflerimizin ve enerji politikalarımızın en önemli bileşenlerinden biridir.” diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar zirvenin kapanışına katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. 2023 yılına kadar bütün Türkiye’ye yayılması hedeflenen Sıfır Atık Projesi’nin 13 bin 375’in üzerinde kamu kurum ve kuruluş binasında hayata geçirdiklerini anımsatan Bakan Yardımcısı Birpınar, Sıfır Atık Yönetmeliğini en kısa sürede çıkartacaklarını ifade etti. Sıfır Atık Yönetmeliği ile sistemin kurulması ve geliştirilmesinin sağlanması için Sıfır Atık Müşaviri kavramını getireceklerini belirten Birpınar, “Sıfır atık sisteminin iyi işlemesi için sokak toplayıcılarının sisteme entegre edeceğiz. Sıfır atık sistemiyle sanayicimize temiz ve nitelikli kaynak sağlayarak atık ithalatını ve cari açığı azaltacağız. Atık ithal eden değil, ihraç eden ülke haline geleceğiz.” dedi.

Atık Kağıt ve Geridönüşümcüler Derneği’nin( AGED) yayın organı Geridönüşüm Ekonomisi Dergisi de zirveye katıldı. Dergimizin ilk sayısı için sektör temsilcileriyle röportajlar gerçekleştirdik. Akademisyenler, yetkilendirilmiş kuruluş temsilcileri, vakıf ve dernek yönetici ve temsilcileri ile atık sektörünü konuştuk. Hem kendi faaliyetlerinden bahsettiler hem de başta Sıfır Atık Projesi olmak üzere atık sektörü ile ilgili düşüncelerini dile getirdiler. Dergimize konuşan atık sektörü temsilcilerinin birbirinden değerli görüşlerini sayfalarımızda bulabilirsiniz…