Atık Ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi Hayırlı Olsun

6 Nisan 2021

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altında 62’nci sektör meclisi olarak Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi kuruldu. Meclis başkanlığına Ali Kantur, başkan yardımcılıklarına ise Mustafa Saral, Ömer Benli, Vedat Kılıç, Arif Öztan ve Burak Ceylan seçildi.

TOBB Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi, kuruluşun ardından ilk toplantısını Ankara’da gerçekleştirdi. Meclisin seçimli toplantısı TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri S. Selim Kandemir ve Zeki Kıvanç’ın başkanlığında sektör temsilcilerinin yoğun ilgi ve katılımlarıyla düzenlendi. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi S. Selim Kandemir yaptığı açılış konuşmasında meclislerin kamu, özel sektör ve sektörel sivil toplum kuruluşlarını yasal bir zeminde buluşturan platform olduğunu vurguladı. Kandemir ayrıca, Meclisin oluşturulma aşamasında ortaya koyduğu vizyondan dolayı TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkürlerini iletti. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç açılış konuşmasına TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun selamlarını ileterek başladı. Atık ve geri dönüşüm sektörünün, küresel olarak geliştirilen ve ortaya konan stratejilerle dünyada önemli bir noktaya geldiğini ifade eden Kıvanç, Meclis olarak sektör ve ülke adına çok faydalı işlerin altına imza atılacağından emin olduğunu sözlerine ekledi. Yapılan seçim sonucunda Meclis Başkanlığına oybirliğiyle ITC Invest Trading & Consulting AG Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kantur seçildi. AGED Başkanı Mustafa Saral, Ömer Benli, Vedat Kılıç, Arif Öztan ve Burak Ceylan, Meclis Başkan Yardımcısı olarak görev alacaklar.

Ali Kantur
ITC Invest Yönetim Kurulu Başkanı-TOBB Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi Başkanı

Bir yandan komiteleri tespit ederken, bir yandan da sıkışmış olduğumuz durumlar var. Özellikle ithalatta, kağıtta, plastikte vs. Onlara öncelik vereceğiz. Yapılan işlemleri (ithalat, kalite vs.) yozlaştıran kişilere, kuruluşlara destek vermeden doğru bir şekilde haklılığımızı müdafaa etmemiz lazım. Çünkü konuştuğumuz konu doğru, biz ham madde olarak bu atıklardan yarar- lanacağız, bu atıkları doğru bir şekilde alacağız ve yönetmeye çalışacağız, ama aynı zamanda atık görüntüsü altında ülkemize yaramayacak maddelerin de girmesine mani olacağız. Burada temel kavramımızın şu olması lazım diye düşünüyorum: Bir işi yaparken geçici teşviklerle değil, sürdürülebilir olmasını temin etmemiz lazım. Bir yandan atığı konuşuyoruz, atığı çözeceğiz diye, o açıdan da çevresel olarak da doğru olması lazım. Yani bu doğrulardan uzaklaşmadan eminim çözüm bulacağız, çünkü gittiğimiz yol doğru.

Arif Öztan
Billur Tekstil Sanayi Şirketi İcra Kurulu Başkanı–TOBB Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi Başkan Yardımcısı
Bu Meclis ile atık ve geri dönüşüm sektörüne ilişkin sağlıklı verilere ulaşılması mümkün olacak. Meclis üyeleri geri kazanım verilerini ortaya koyacak. Bu konuda devletin neler ya- pabileceği belirlenecek. Ayrı ayrı yapılan çalışmalar derlenip bir çatı altında gerçekleştirile- cek. Bundan sonra çıkacak kanun ve kararnamelerde görüş alınabilecek bir kurum olacak. Bu faaliyetlerin sağlıklı hale gelmesi mümkün olacak.Meclis sağlıklı verilere ulaşacak daha sonra sorunlar için çözüm önerileri oluşturacak.

Burak Ceylan
Nev Polimer Yönetim Kurulu Başkanı-TOBB Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi Başkan Yardımcısı
TOBB Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Sektör Meclisimizi 40 üyemizle kurmuş bulunuyoruz. Meclisimiz, kısa vadede atık yönetimi ve geri dönüşüm sektörünün acil çözüm bekleyen sorunlarına çözüm bulabilmek adına istişare ortamı oluşturacak, sorunların çözüm mer- cileriyle gerekli temasları kuracak ve çözüm için girişimlerde bulunacaktır. Orta ve uzun vadede ise, Türkiye’nin atık yönetimi politikalarının, bütün paydaşlarıyla birlikte kapsayıcı, sürdürülebilir ve uluslararası anlamda entegre ve rekabetçi bir yapıya kavuşması için atıl- ması gereken adımlara, yapısal ve mevzuatsal çalışmalara katkı verecektir. Bu anlamda, yeni kurulan meclisimizin ülkemize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.

Mustafa Saral
AGED Yönetim Kurulu Başkanı-TOBB Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi Başkan Yardımcısı
Şimdiye kadar çoktan kurulmuş olması gereken Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi sek- törümüze hayırlı uğurlu olsun. Geri dönüşümün dünyada artan önemiyle örtüşen Meclis, atıkları ham madde olarak gören sıfır atık idealinin gerçekleşmesi yönünde önemli adımlar atacaktır. Geri kazanım oranlarını artırmak icin sektörel iş birliği yapmak gerekli. Meclis bu görevi yerine getirecektir.

Ömer Benli
Benli Recycling Yönetim Kurulu Başkanı-TOBB Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi Başkan Yardımcısı
Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisimiz kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını yasal bir zeminde buluşturan ülkemizin en önemli platformlarından bir tanesi olacak. Atık ve geri dönüşüm sektörleri, yaşadığımız bugünlerde çok daha önemli bir konuma geldi. Bizde ülke- mizde sektörün gelişimi ve uluslararası alanda başarılı işler yapması için çalışacağız.

Vedat Kılıç
TÜDAM Başkanı-TOBB Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi Başkan Yardımcısı
Dünyada geri dönüşüm ve geri dönüştürülmüş ham madde kullanımıyla ilgili köklü değişik- liklerin yaşandığı, diğer taraftan da ülkemizde “Sıfır Atık”, GEKAP, Çevre Ajansı ve depozito gibi uygulamaların gündemde olduğu bir zaman diliminde, sektör meclisinin TOBB çatısı altında kurulmasının son derece anlamlı olduğuna inanıyoruz. Sektör meclisi, ülkemiz atık yönetimi ve geri dönüşüm sektörünün sanayileşmesinde bir mihenk taşı olacaktır. Mec- lis’in, sektörün kronikleşmiş sorunları için etkin çözüm önerileri getireceğine ve sektörü ileriye taşıyarak hak ettiği noktaya ulaşmasına katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz.