Bal Kabakları Enerjiye Dönüştü

6 Nisan 2021

İngiltere’de kamuya ait bir kurum olan Severn Trent, Cadılar Bayramı’ndan sonra 50.000 bal kabağını geri dönüştürdü.

Severn Trent Green Power, bu yıl tesis- lerinde yeşil enerjiye dönüştürülmek üzere, 50.000 bal kabağı topladı. Bu yıl balkabağı gücünde %30’luk bir artış ve bu sayede 22 megawatt yenilenebilir enerji üretilmesinin beklendiğini belirten kurum, bu gücün yaklaşık 2.000 evin bir günlük ihtiyacını karşılayacağını bildirdi. Kurumun Derby, Birmingham, Londra ve Oxford dahil olmak üzere sekiz şehirde fabrikası bulunmakta.

Severn Trent Green Power, İngiltere ve Galler’deki fabrikalarını yılın başlarındaki ulusal kapanma boyunca açık tutarak gıda atıklarının çöp gömülme sahasına gitmesini engelledi. Firma ayrıca barlar ve restoranların kapanmak zorunda kalmasıyla ticari kurumlardan gelen atığın azalmasına karşın, tesislerine gelen evsel gıda atık miktarında büyük bir artış görüldüğünü açıkladı.

GIDA ATIKLARI AZALTILMALI VE GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMELİ

Avrupa Çevre Ajansı(EEA) biyo-atık- ların azaltılması ve kullanılmasının karbon emisyonlarını azaltabileceğine, toprağı iyileştirebileceğine ve enerji sağlayabileceğine dikkat çekti. Biyo-atıkların geri dönüşümü, Avrupa Birliği’nin 2035 yılına kadar yerel atıkların %65’ini geri dönüştürme hedefine ulaşabilmek için kilit noktada. EEA’nın “Avrupa’da Biyo-atık – Zorlukları Fırsatlara Çevirmek” adlı raporu, büyük ölçüde gıda ve bahçe atıklarından oluşan bu atık akışı için mevcut ve potansiyel durumu analiz ediyor. Biyo-atık Avrupa’daki tüm yerel atıkların en büyük bileşeni (% 34). Biyo-atığın yaklaşık % 60’ı gıda atıklarından oluşmakta. Her bir AB vatandaşı yılda yaklaşık 173 kilogram gıda atığı oluşturuyor. Bu da üretilen tüm gıdaların yaklaşık beşte birine

karşılık geliyor. Gıda israfının önlenmesi; gıda üretimi, işlenmesi ve taşınmasından kaynaklanan çevresel etkileri önemli ölçüde azaltabilir. EEA raporu, bu çevresel faydaların halen ihtiyaç duyulan ve ayrı bir öneme sahip olan gıda atıklarının geri dönüşümünden bile çok daha önemli olduğuna dikkat çekmekte. Çok daha fazla biyo-atık aynı zamanda yüksek kaliteli gübre ve toprak ıslah ediciye, ayrıca yenilenebilir bir yakıt olan biyogaza dönüştürülebilir. Bunun için biyo-atıklar diğer atık türleri ile karıştırılmadan ayrı toplanmalı. EEA raporu halihazırda gübreye dönüştürmenin biyo-atık yönetiminde en yaygın yöntem olduğunu, bununla birlikte biyogaz üretimi için anaerobik arıtmanın artmakta olduğunu da belirtmekte.