Bunları Biliyor Muydunuz?

– Ülkemizde yılda yaklaşık bir milyon ton kağıtla gereksiz yazışma yapıldığını…

– İnsanların birbirine gönderdiği kağıtların %44’ünün okunmadığını, ve bir insanın ömrünün

– 8 ayını gereksiz yazışma zarflarını açarak geçirdiğini

– 1 kağıdın 5 kez yeniden kullanılabileceğini

– 70 kg. atık kağıdın 1 ağaç kurtardığını

Atık kağıdın ağaç yerine kullanılmasıyla,

– %25-70 Enerji Tasarrufu

– %60 Hava Kirliliğinde Azalma

– %40 Su Kirliliğinde Azalma

– %60 Su Tasarrufu

– %40 Çöp Hacminde Azalma Sağlanabileceğini..

Bir büyük kayın ağacının, 72 kişinin günlük oksijen ihtiyacını karşıladığını

Bir cam şişenin doğada 4000 yıl, plastiğin 1000 yıl, bir teneke kutunun 10-100 yıl, cikletin 5 yıl, sigara filtresinin 2 yıl süreyle yok olmadığını

Ülkemizde kişi başına günde çıkan atık miktarı 1,14 kg dır

Türkiye’de Yılda Üretilen Evsel Atık Miktarı 26 milyon tondur

Geri kazanabilir atık miktarı 4.5 – 5 milyon tondur.

 • Geri kazanılabilir atıkların çöplerde kapladığı alanın %35 olduğunu,
 • Yüksek oranda su kullanımı nedeniyle topraklarımız tuzlanıyor ve su varlıklarımız hızla azalıyor.
 • 1970’ten bugüne, küresel olarak biyoçeşitliliğimizin yüzde 30’unu kaybettik.
 • Kompozit ambalaj atıklarının geri dönüşümünden, karton koliler, yalıtım malzemeleri ve mobilya gibi ürünler üretilir.
 • Diktiğiniz her ağaç ömrü boyunca 1 ton CO2 emer.
 • Dünya nüfusunun %40’ını barındıran 80 ülke su sıkıntısı çekiyor.
 • Buzdolabına koyduğunuz sıvıların ağzını kapatarak içerideki nemi azaltıp kompresörün daha az çalışmasını sağlar ve elektrik tasarrufu yaparsınız.
 • Bir cam şişenin doğada yok olması tam 4 bin yıl sürer.
 • Musluktan saniyede damlayan 1 damla su, yılda 9000 litre suyun ziyan olması demektir. Bu bir insanın yaklaşık 17 yıllık su ihtiyacına eşittir.
 • Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı (hidroelektrik hariç) %2 seviyesinde.
 • Her 100 kişiden 90’ı kullanılmış atık yağları lavaboya dökerek temizliyor.
 • Türkiye’de ormanların yüzde 64’ünde erozyon yaşanıyor.
 • Bir teneke kutunun doğada yok olması 10 ila 100 yıl sürer.
 • Ülkemizdeki bitkilerin üçte biri endemik. Yani sadece Türkiye’ye özgü.
 • Su tasarrufu sağlayan duş başlıklarıyla su tüketimini %25 azaltabilirsiniz.
 • Buzdolabınızda ısıyı her 1 derece düşürdüğünüzde enerji tüketiminiz %6-8 oranında artar.
 • Bir ton gazete kağıdı geri kazanıldığında 8 çam ağacının kesilmesi önlenir.
 • Türkiye’de yaklaşık 1 milyon ton kağıtla gereksiz yazışmalar yapılıyor.
 • Türkiye’de haftada ortalama 2 tür keşfediliyor.
 • Gezegenimizdeki organizma çeşitliliğinin yüzde 95 kadarı halen keşfedilmeyi bekliyor.
 • 4 kişilik bir aile, bir yıl boyunca tasarruflu duş başlığı ile yıkandığında, 1444 kişinin duş almasına yetecek kadar su tasarruf edebilir.
 • Bir ton gazete kağıdı geri dönüştürüldüğünde 8 çam ağacının kesilmesi önlenir.
 • 3,7 litre benzin yaklaşık 3 milyon litre içme suyunu kirletiyor.
 • Bir ton kullanılmış beyaz kağıt geri dönüştürüldüğünde 16 çam ağacı kurtulur.
 • Yağmur ormanındaki bir ağaç, atmosfere günde 760 litre su salabilir.
 • Yeryüzünün %71’i suyla kaplıdır fakat bu suyun sadece %3’ü tatlı sudur. Tatlı suların üçte ikisi dağ buzulları ve kutup buzu biçimindedir. Geri kalan %97’yi tuzlu okyanus suları oluşturur.
 • Sahil bölgeleri kalabalıklaştıkça sahildeki suyun kalitesi düşecek sahildeki vahşi yaşam yok olacak ve sahiller yok olacak.
 • Alaska ayıları dünyadaki etobur canlıların en ağırlarındandır ve yaklaşık 770 kilo ağırlığındadır.
 • Yarasalar zifiri karanlıkta 0.6 mm. çapındaki bir teli bile tespit edebilir.
 • Köstebekler bir saatte 45 m. uzunluğunda tünel kazabilir.
 • Dünyadaki volkanik olayların %90’ı denizlerde gerçekleşmektedir.
 • Denizlerdeki tüm sular güneşimizin yaşlanmasından kaynaklanacak aşırı sıcaklıklar nedeniyle yaklaşık 1 milyar yıl sonra buharlaşacak.
 • En yüksek gelgitler Kanada’daki Fundy Körfezi’nde gerçekleşmektedir. Sene boyunca değişik zamanlarda med ve cezir arasındaki fark 16 metreyi bulmaktadır.
 • Herkes rüzgarın hareket eden hava olduğunu bilir, peki havayı hareket ettiren nedir?
 • Hamsterler kış uykusuna yatan hayvanlar arasında en düşük vücut ısısına sahip olanlardır. Vücut ısısı 3.5 derece olacak kadar düşer.
 • Bazı balıklar oldukça uzun yaşarlar. Örneğin, Kanada’nın Pasifik kıyısında yaşayan “Rougheye Rockfish” isimli balık türünün yaklaşık 150 yıl hayatta kaldığı tahmin edilmektedir.
 • Hava kirliliği denizlerdeki zehirli maddelerin içte birini oluşturmaktadır. Denizlerdeki zehirli maddelerin %44’ü nehir ve akarsulardan kaynaklanmaktadır.
 • Yetişkin bir ayı, bir at kadar hızlı koşabilir.
 • Bir yıl içinde denizlerden avlanan balıkların ağırlığının üç katı kadar atık denizlere atılmaktadır. – 1 litre motor yağı 530.000 litre içme suyunu kirletebilmektedir.
 • Dünyada en derine dalan kuş türü imparator penguenleridir. Bu kuşlar yiyecek aradıkları sırada tam 255 metre derine dalarlar. yani bu kuşlar yaklaşık 18 dk nefessiz kalıyorlar!!
 • En hızlı yüzen balık orkinos balığıdır. Yetişkin bir orkinos saatte yaklaşık 90 km hızla yüzebilir.
 • Kloroflüorokarbonlar (CFC) 1974 yılından itibaren dünyada yasaklanmaya başladı.
 • Hamamböcekleri yaklaşık olarak 250 milyon yıldır yaşadıkları halde hiçbir değişime uğramamışlardır.
 • Arap Körfezi’nde yer alan deniz suyunu içme suyuna çeviren dev tesisler günde yaklaşık
 • Bugün dünyada yaşayan aşağı yukarı 1 milyon böcek türü vardır. Her yıl aşağı yukarı 8000 yeni tür keşfedilmektedir.
 • Kangurular geri geri yürüyemezler.
 • Denizlerdeki tüm sular güneşimizin yaşlanmasından kaynaklanacak aşırı sıcaklıklar nedeniyle yaklaşık 1 milyar yıl sonra
 • Dünyadaki en büyük balık sıcak sularda yaşayan ve planktonlarla beslenen balina köpekbalığıdır.
 • En küçük kuş yumurtası mine çiçeği sinekkuşuna aittir. 10 mm’den daha kısadır ve 0,37 gram ağırlığındadır.
 • Dünyada en derine dalan kuş türü imparator penguenleridir. Bu kuşlar yiyecek aradıkları sırada tam 255 metre derine dalarlar.
 • Antarktika’ya ait olmayan birtakım canlı türleri kıtaya yerleşerek ekosistemi tehdit ediyor.
 • Kloroflüorokarbonlar (CFC) atmosfer bütününün yalnızca milyarda birlik bölümünü oluştururlar.
 • Kutup ayıları daha az enerji harcamak için (vücut ısılarını korumak için) arka ayaklarını ön ayaklarının izine basarlar.
 • Dünyadaki mercan kayalıklarının %60’ından fazlası kirlilik, tortulaşma ve küresel ısınmadan kaynaklanan deniz suyu sıcaklığı artışının yol açtığı ağarlaşma etkisi nedeniyle tehdit altındadır.
 • Dünyadaki ilk bitkiler olan algler 3,5 milyon yıl önce oluştular. Diğer bitkiler gibi algler besin üretirken oksijen açığa çıkartır.
 • Otomobilinizi hortumla yıkadığınızda yaklaşık 550 litre su harcamış olursunuz.
 • Çayırlar, dünyanın kuru arazilerinin beşte birini oluşturur ve çoğunluğu tropiklerde bulunur.
 • Amazon’da yaşayan asker karıncalar, bazı başka karınca türlerinin yuvalarını işgal eder ve orada bulunan larvaları kendi yuvalarına taşır. Larvalar büyüyüp karınca haline geldiğinde ise asker karıncalar bunları işçi olarak kullanır.
 • Fillerin hortumlarının ucu o kadar hassas ve esnektir ki, yerde duran bir iğneyi alabilirler.
 • Bir kirpi bir kış mevsimi boyunca 100 ağaç öldürür. Ağaca çıkmak için keskin pençelerini kullanır, bir dala oturarak ağacın kabuğunu ve sürgünlerini kemirir. Ağaç kabuklarını çok sevdiği için kirpiler ormanlara çok zarar verirler.
 • Dünyanın her yerinde, bakır kabloların yerine kullanılmaya başlanan fiber optik kablolar camdan yapılıyor.
 • Doğal ortamları insan eliyle tahrip edildiği için, günde 50 ila 100 arası bitki ve hayvan türünün neslinin tükendiği tahmin ediliyor.
 • 2100 yılna gelindiğinde dünyadaki insan nüfusunun 3 katına çıkacağı tahmin ediliyor.
 • Çatı arası izolasyonu sayesinde evlerdeki enerji kaybı % 20 azaltılabilir.
 • En iyi senaryolarda bile, sıcaklık artışının 2 °C’yle sınırlanabilmesi konusunda dünyanın %50 şansı olduğu belirtiliyor.
 • 1970 ila 2004 yılları arasında, sera gazları salımı %70 arttı.
 • Dünyanın tüm okyanuslarında kirlilik bulunuyor. Günde yaklaşık 8 milyon adet kirlilik yaratan nesne deniz ve okyanuslara giriyor.
 • 2011 yılında doğal afetler yüzünden 366 milyar dolar zarar edildi.
 • 2025 yılına gelindiğinde, 1800 milyon insan ciddi su kıtlığı çeken ülkelerde veya bölgelerde yaşıyor olacak.
 • 1991 ila 2000 yılları arasında %90’ı suyla ilgili olan 2557 doğal afette 665.000’den fazla insan hayatını kaybetti.