Çeliğin Küresel Düzeyde Anahtar Rolü Öne Çıktı

7 Nisan 2021

Pandemi büyümeyi kısıtlamaya devam ederken güçlü, idame edilebilir çelik piyasaları hayati önemde olduğunu gösterdi.

Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika’daki çelik birlikleri, hükümetlerine sektörü daha fazla desteklemeleri için çağrılarını yenilediler. Talebin Covid-19 salgınına bağlı olarak çok ciddi miktarda azaldığı bir zamanda; Çelikte Fazla Kapasite Küresel Forumunun (GFSEC) 22 Ekim’de yapılan son toplantısında geldi bu çağrı. Birlikler, GFSEC’in kurulduğu 2016’dan beri devam eden göreceli azalmalar trendini tersine çeviren kapasite fazlalığı hakkındaki ‘muazzam’ kaygılarını dile getirdiler. Amerikan Demir ve Çelik Kurumu, Türk çelik üreticileri ve Eurofer dahil 20 çelik birliği, özellikle uluslararası çelik pazarlarının potansiyel istikrarsızlaşmasından kaygılılar.

Çelik üreticileri, “Çelik endüstrisinde fazla kapasitenin büyüklüğü ve devamlılığı, GFSEC’in şeffaflıkta ve prensipli çalışmada daha azimli olmasını gerekti- riyor.” derken, foruma katılan hükümetlere şu tavsiyelerde bulundular:

Fazla kapasiteyi artıran ve pazarların dengesini bozan endüstri sübvansiyonlarında ve diğer destek tedbirlerinde daha güçlü disiplin kuralları oluşturulmalı.

Pazar katılanları tarafından yönlendirilen, eşit şartlara sahip bir faaliyet alanı oluşturulmalı. Adil ticarete imkan sağlamak maksadıyla etkin ticaret önlemleri alınmalı.

Yatırım yapılacak pazarlarda çelik talebi için güvenilir güvenilir öngörü imkanı sağlanmalı.

Sübvanse edilmiş veya pazar dışından yönlendirilen yatırımları ortaya çıkarmak için çelik kapasite artırımlarının nedenlerine yönelik analiz yapılmalı.

Açık iletişim ile kamuoyunun bilgilendirilmesi artırılarak şeffaflık sağlanmalı.

G20 liderlerine büyüyen çelik kapasite fazlası krizini karşılamaya yönelik artırılmış gayretlere duyulan ihtiyaç bildirilmeli.

Birlik aynı zamanda GFSEC’de yer almayan hükümetlerin de kapsama alınması tavsiyesinde bulundu. Birliğin açıklamaları şöyle devam etti: “Küresel çelik krizine doğru reaksiyon vermek dünya çapında bütün ekonomilerin, çelik üreticilerinin ve çelik tüketicilerinin çıkarınadır ve bütün G20 ekonomilerinin etkin angajmanını gerektirir.”

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇELİK

Bu gelişmelere paralel olarak, Worldsteel Genel Direktörü Edwin Basson, GFSEC’e çeliğin dünyanın ekonomik ilerlemesi için hayati olduğunu, fakat hem çevresel hem de finansal olarak idame edilebilir kalması gerektiğini söyledi.

Basson, “Çelik gibi küresel ve rekabetçi bir sanayi için; materyal akışında kurallara dayanan bir yaklaşımla desteklenen devamlı olarak faaliyette olma prensipleri, uzun dönemde idame edilebilir olmanın temelini oluşturmaktadır. Çelik üretimi sürecinin ayrılmaz bir parçası olan kimyasal realiteler dikkate alındığında, çelik sanayinde karbondioksit emisyonlarını azaltmak kolay bir uğraş değildir. Bununla birlikte, çelik endüstrisi çelik üretiminde karbondioksit emisyonlarını azaltma zorluklarını yeneceği konusunda gittikçe daha fazla iyimserlik kazanıyor.” dedi.

KARGO ÜCRETLERİ MİNİMUMA İNDİ

Nisan ayından beri ilk defa HMS 80/20 ağır çeliğin AB’den Türkiye’ye Nakliyesi için standart fiyatlar minimuma indi ve ekim ayında ton başına 10 dolar azalma meydana geldi. Nisan ayından beri, gittikçe talebin yükseldiği aylarda siparişlerin 239 dolardan eylül ayında 277 dolara yavaşça tırmandığı görüldü. Bununla birlikte ekim fiyat aralığı 256 ila 267 dolar aralığında.

Türk Çelik Üreticileri Derneği’ne (TÇÜD) göre, Türkiye bu yıl ocak ayından eylüle kadar 25,93 milyon ton ham çelik üretti. Bu miktar 2019 yılının aynı dönemindeki 25,28 milyon ton üretime göre %2,59’luk bir artış anlamına geliyor. Bu üretim miktarı Türkiye’yi, 2019 yılında dünyanın en büyük yedinci çelik üreticisi olan Almanya’dan bu sırayı devralarak dünyada yedinci en büyük çelik üreticisi haline getiriyor. Eldeki en son veriler olan eylül ayı değerleri Türkiye’de 3,2 milyon ton ham çelik üretildiğini gösteriyor ki bu veriler bu ay için %18 yıllık artışa karşılık geliyor. TÇÜD, Türkiye’nin bahse konu ayda mevcut çelik üretim kapasitesinin %78,2’sini kullandığını, bu değerin 2020’nin ilk 9 ayı için %69,8 olarak gerçekleştiğini söyledi. 2020’nin ilk altı ayında çelik hurdası alımlarında geçen yılın aynı dönemine göre %7,8 artış görüldü. Toplam 9 milyon ton, Türkiye’nin dünyanın en fazla çelik hurda ithal eden ülkesi olduğunu teyit eder niteliktedir.

ALMAN BELİRSİZLİĞİ

Bu arada, Alman geri dönüşümcüler, Covid-19 krizinin kendi hurda çelik endüstrilerinde dramatik bir etkisi olduğunu ve bu durumun benzer şekilde hurda kullanımına da yansıdığını söylüyorlar.

BDSV’ye göre, Almanya’nın bu yıl eylül ayına kadarki dönemde çelik üretimi 25,7 milyon ton olarak gerçekleşti ve bu miktar geçen yılın seviyesine göre %16 daha az. BDSV kasım ayının ilk haftasında online olarak yapılan yıllık konvansiyonda, durumu “Almanya’da 2020 yılı için, 2008 finans krizinden beri en düşük ham çelik üretimini bekliyoruz.” şeklinde açıkladı. Anket yapılan BDSV üye şirketlerinden yarısı, hurda pazarının koronavirüs öncesinde görülen seviyelerine dönmesini ummuyorlar. Şirketlerin üçte biri “2021’de geçen yıla göre daha iyi bir ticaret ortamı” öngörürken, yarısı ticaret ortamının benzer şekilde kalmasını bekliyor. Almanya’nın geri dönüşüm sektörü mevcut krizin en başından beri “temel” bir sektör olarak belirlenmişti, böylece çoğu firma faaliyetlerine devam edebildi ve az çok ayakta kaldı. Hurda çelik firmalarının %56’sı tarafından kısa süreli çalışma uy- gulandı. BDSV, şirketlerin %15’inde işini kaybetmeler yaşandığını belirtiyor.

DÜNYA ÇELİK BİRLİĞİ (WORLDSTEEL) DEĞERLENDİRMESİ

Dünya Çelik Birliği’nden (Worldsteel) gelen son istatistikler ham çelik üretiminin eylül ayında birliğe rapor veren 64 ülkede geçen yılın aynı dönemine göre % 2,9 artarak toplam 156,4 milyon ton olarak gerçekleştiğini gösteriyor. Bu toplamda, Çin’in eylülde 92,6 milyon ton ham çelik üreterek geçen yılın aynı dönemine göre %10,9 artış sağladığı görülüyor. 2020’nin ilk dokuz ayında, Çin 781,6 milyon ton çelik üretti ve bu miktar geçen yılın ilk dokuz ayına göre %4,5 artış demek. Kıyaslandığında, 2020 yılında çelik üretimi AB’de (-%17,9), Kuzey Amerika’da (-%18,2), Japonya’da (-%19,1) ve Hindistan’da (-%16,5) azaldı.

Worldsteel’in rapor ettiğine göre, 2020’nin ilk yarısında AB-28’in denizaşırıya gönderdiği nakliyat %10,7’lik bir düşüş ile 9.776 milyon ton olarak gerçekleşti, fakat buna rağmen gözden geçirilen dönemde AB dünyanın lider hurda çelik ihracatçısı olarak kaldı.

AB-28’in Hindistan’a yönelik giden nakliyatında keskin bir düşüş (-%50,5 ile 563.000 Ton) oldu, benzer şekilde Norveç’e gidenler de düştü (-%9,2 ile 168.000 tona). Bunun tersine 2020’nin ilk altı ayında Türkiye’ye (%2,6 ile 6.137 milyon ton), Mı- sır’a (+%14,1 ile 969.000 ton), Pakistan’a (%3,5 ile 733.000 ton) ve İsviçre’ye (%11,5 ile 243.000 ton) artan teslimatlar oldu. ABD’ye nakliyatlar değişmeyerek 311.000 tonda kaldı. En fazla hurda çelik ihraç eden AB-28 ülkesi (topluluk dışı ticaret rakamlarına göre), yarı yılda 2.501 milyon tonluk toplam nakliyat ile (Ocak-Haziran 2019 dönemi ile kıyaslandığında -%25,2) İngiltere oldu. AB-28 içi ihracat (topluluk içi ticaret rakamlarına göre) 2020’nin ilk yarısında toplamda 12.986 milyon ton olarak gerçekleşti (Ocak-Haziran 2019 dönemi ile kıyaslandığında -%14,4)