Dünya Bankası’ndan Cam Raporu

30 Ocak 2022

Dünya Bankası’nın Uluslararası Finans Kurumunun (International Finance Corporation) çeşitli endüstriyel sektörlerin karşılaştığı fırsatları ve zorlukları inceleyen üç makalesinden ikisinin konusu camdı.

International Finance Corporation’un raporuna göre cam üreticileri, karbon emisyonlarını azaltmak için karbon yakalama gibi teknolojileri araştırıyor. Yeşil hidrojen ve yeşil elektrik gibi karbon nötr enerji kaynaklarının kullanımına yönelik araştırmalar da devam etmekte. Bu çalışmalardan biri olan “geleceğin fırını” 2022’ye kadar tamamlanacak. Avrupa Cam Ambalaj Federasyonu FEVE’ye göre yüzde 80 yeşil elektrikle çalışan büyük ölçekli hibrit elektrikli fırın, emisyonları düşürecek. Bunun dışında Alman cam üreticileri, hidrojeni cam eritmek için yakıt olarak kullanmak için Almanya cam endüstrisinin merkezi kuruluşu olan BV Glas ile birlikte çalışıyor.

Cam üreticileri yeniden tasarım yoluyla üretim ve kullanımın çevresel etkisini de azaltmaya çalışıyor. Rapor bu kapsamda örnek olarak Şişecam’ın üretimine dikkat çekiyor. Şişecam, sadece bir konteynerin tasarımını değiştirerek sera gazı emisyonlarını tek şişe tipinde yüzde 14 oranında azalttı. Bu daha hafif ambalaj, nakliyeyle ilgili maliyetleri ve emisyonları azaltarak bu şişeleri kullanan diğer endüstriler için bir fırsat olabilir.