“Geri Dönüşüm OSB’leri Kurulsun”

1 Mart 2023

Değerlendirilebilir Atık Malzemeler Sanayicileri Derneği (TÜDAM) Başkanı Vedat Kılıç,
“Nüfusun, sanayinin ve dolayısıyla atığın yoğun olduğu metropol şehirlerde Atık İhtisas
OSB’lerinin kurulması gerekiyor.” dedi. Kılıç, geri dönüşüm işletmelerinin sanayinin bir
parçası olduğuna ve altyapı gereksinimleri sebebiyle sektörün OSB’lerde konuşlanmaya
mecbur olduğuna vurgu yaptı

Türkiye’nin birçok farklı sektörde dünyanın önde gelen üreticilerinden olduğunu ifade eden TÜDAM Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Kılıç, üretim için geri dönüşümün önemine dikkat çekti. Bu sektörün daha da gelişmesi için gerekli adımların atılması çağrısında bulunan Kılıç şunları dile getirdi: “Atıkları yöneten, geri kazanan, geri dönüştüren ve yeniden ana sanayiye ham madde olarak tedarik eden geri dönüşüm sektörü temsilcilerine maalesef organize sanayi bölgeleri içinde ruhsat verilmiyor. Fakat altyapı ihtiyaçlarına ve zorlayıcı lisans kriterlerine bakıldığında sektörün sanayi alanları dışında yatırım yapma şansı yok. Geri dönüşüm tesislerinin tıpkı diğer sanayi kuruluşları gibi çalışabilmek için yapı kullanma izni, işyeri açma/çalışma ruhsatı, itfaiye raporu gibi temel belgelere ve elektrik, doğalgaz ve arıtma tesisi gibi altyapı unsurlarına ihtiyacı var. Geri dönüşüm sektörü OSB’ler tarafından ilginç bir şekilde sanayinin dışında görülüyor; ancak sektörün sanayi alanları dışında faaliyet gösterebilmesi mümkün değil. İşini büyütmek isteyen mevcut işletmeler şehrin farklı bölgelerinde sıkışıp kalırken, yatırım kararı alan firmalar da metropollerde uygun yer bulmada çok ciddi sorun yaşıyor. Planlamada geri dönüşüm sektörüne yer gösterilmez ve OSB’ler içinde faaliyet göstermeleri de engellenirse, yeşil kalkınma planımızın uygulanmasını ciddi şekilde sekteye uğratırız. Bu sebeple OSB’lerdeki sektöre karşı bu olumsuz ve çağa uygun olmayan bakış açısının acilen değiştirilmesini talep ediyoruz. Şartlarını yerine getirebilen tüm geri dönüşüm sektörü temsilcileri, herhangi bir ruhsat sorunu yaşamadan OSB’lerde yer alabilmelidir. Hatta mevcut konjonktür düşünüldüğünde bilakis teşvik edilmelidir.”

Geri dönüşüm sektöründe ilk örneğini birkaç yıl önce Niğde’de gördüğümüz geri dönüşüm ihtisas OSB’sinin önemine değinen Vedat Kılıç, “Sektör olarak özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Kocaeli gibi metropol şehirlerde geri dönüşüm ihtisas organize sanayi bölgelerinin teşvik edilmesini önemle talep ediyoruz. Çünkü ülkemiz nüfusunun, sanayisinin ve dolayısıyla atıklarının da çok önemli kısmı buralarda. Doğal olarak geri dönüşüm tesisleri de bu illerde konuşlanmış durumda. Metropollerde faaliyet gösteren işletmelerin en önemli sorunu da yatırım yeri ve altyapı. Geri dönüşüm ihtisas OSB’leri de bu sorunların çözümü için biçilmiş kaftan olacaktır.” dedi