Glass For Europe’den Karbon Tavsiyeleri

15 Mayıs 2022

Avrupa düzcam sektörü birliği, Karbon Sınırı Ayarlama Mekanizması hakkındaki tavsiyelerini yayımladı.

Glass for Europe, Karbon Sınırı Ayarla- ma Mekanizması (CBAM) hakkındaki görüşlerini açıkladı. Dernek, sektörün 2050 vizyonunun gerçekleştirilmesine yardımcı olmak için aşağıdaki unsurların gerekli olduğuna işaret etti.

-Düzcam üretimi gibi yeni sektörler, bu sektörler üzerindeki etkiler dikkatlice değerlendirilmeden CBAM’a dahil edilmemelidir.

-CBAM’nin, boşluklardan ve atlatma olasılıklarından kaçınarak karmaşık AB temelli değer zincirlerini koruması esastır.

-Mekanizma, menşe ülkesine bakılmaksızın, ithal edilen tüm ürünlere ayrım gözetmeksizin uygulanmalıdır.

-Küresel düzeyde karşılıklılık, AB ihracatına yönelik bir çözüm yoluyla ele alınmalıdır.

-CBAM, üçüncü ülke üreticilerini CO2 emisyonlarını azaltmaya teşvik etmek için emisyon kapsamı ve hesaplamanın yanı sıra AB tarafından akredite edilmiş bir doğrulayıcı tarafından doğrulanan verilerle yıllık izleme, raporlama ve doğrulama gereksinimlerine ilişkin AB ETS kurallarını yansıtmalıdır.