Hollanda, Tekstil Dönüşümü İçin Ciddi Adımlar Atıyor

25 Aralık 2023

Fransa’nın ardından Hollanda da tekstil atıklarının yeniden kullanımı ve geri
dönüşümü için yeni politikalar belirledi.

Tekstil atıkları, dünyanın en hızlı büyüyen atıklarından biridir. Küresel olarak, her yıl 100 milyardan fazla giysi üretiliyor ve bunların büyük bir kısmı tüketicilere bile ulaşmıyor, Avrupa Birliği’nden yapılan kullanılmış tekstil ihracatı ise son yirmi yılda üç katına çıktı. Her yıl milyonlarca ton döküm giysi dünyanın
dört bir yanına sevk ediliyor ve bunların çoğu daha az varlıklı ülkelerin pazarlarında, kıyılarında veya gayriresmî depolama alanlarında (özellikle Afrika (%46) ve Asya’da (%41) sona eriyor. Bu durum
“atık sömürgeciliği” olarak tanımlanıyor. Bu durumun önüne geçmek isteyen ülkelerden Hollanda, tekstil için Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (EPR) planının uygulanmasıyla modanın etkisini azaltmak için hamleler yapıyor. EPR planı ile tüm üreticilerin Hollanda pazarına getirdikleri ürünlerin toplanması, sıralanması, geri dönüşümü ve yeniden kullanımı konusunda taahhütte bulunması gerekecek. Tekstil ürünleri için bir EPR uygulayan yalnızca ikinci Avrupa ülkesi olarak, bu politika Hollanda’yı tekstil geri dönüşümünde önemli seviyelere yükseltecek. İlk olarak Fransız hükümeti tarafından “Refashion” preojesiyle tekstil ürünlerine uygulanan EPR planının benzerini Hollanda hükümeti hayata geçirecek. Planın 2050 yılına kadar tamamen döngüsel bir ekonomiye yönelik daha geniş hedefleri doğrultusunda UPV Textiel Foundation tarafından oluşturulması ve uygulanması hedefleniyor. Hollanda pazarındaki tekstil ürünlerinin %50’si 2025 yılına kadar geri dönüştürülecek veya yeniden kullanılacak. 2030’da bu rakamın 75’e çıkarılması hedefleniyor. Hollanda’da şu anda tekstillerin yaklaşık %35’i yeniden kullanılıyor ve geri dönüştürülüyor.