Hurdalardan Alüminyum Çıkarıyorlar

10 Şubat 2022

Son Adım Geri Dönüşüm, yüksek kalitede geri dönüştürülmüş alüminyum ürünler için TOMRA X-TRACT ile ayıklama yapacak.

2012 yılında kurulan Son Adım Geri Dönüşüm, temel hurda toplama, ayıklama, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların geri kazanımı konusunda faaliyet gösteriyor. İlk olarak alüminyum hurda tedariki ile faaliyetlerine başlayan Son Adım, hurdadan alüminyumu geri kazanıyor ve ikincil alüminyum külçeler oluşturmak için kullanıyor. Şirket, geri dönüştürülmüş içerik kullanımını artırmayı ve ikincil ham maddelerle üretilen ürünlere daha fazla talep oluşturmayı hedefliyor. Bu amaçla Son Adım, kalite odağı doğrultusunda katma değerli ürünler yaratmak üzere teknoloji yatırımlarını da sürdürerek yeni teslim aldığı TOMRA X-TRACT makinesi ile kalite ve kapasite artırımı gerçekleştirecek.

Son Adım Geri Dönüşüm Ticaret Müdürü Cihan Geliş, yeni makine yatırımları ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bünyemizde ağırlıklı olarak profil, levha, folyo gibi hurdalardan alüminyum çıkartıyoruz. Ayrıca talebe göre düşük miktarda sert (alaşımlı) alüminyum hurdaları işliyoruz. Aylık ortalama olarak 3.000 ton temiz alüminyum fraksiyon üretimi yapıyoruz. İstanbul’daki merkezimizde iç piyasadan aldığımız hurdaları manuel olarak ayıklayıp paketliyor, ergitilmek üzere Düzce tesisimize ulaştırıyoruz. Düzce’de 12.000 metrekare kapalı olmak üzere 50.000 metrekarelik alana sahip tesisimizde iç ve dış piyasadan aldığımız hurdaları türlerine göre ayrıştırıp ayrı alanlarda depoluyoruz. Siparişe göre benzer türleri belirli oranlarda karıştırarak fırınlarda ergitiyoruz. Sıvı metali kalıplara alarak donduruyor, kimyasal ve fiziki kontrolleri yaptıktan sonra uygun olanları sevk ediyoruz.” diyor.

Yüzde 15’i yerli, yüzde 85’i ithal olmak üzere aylık 3.200 ton hurda kullandıklarına değinen Cihan Geliş, “Alüminyum üretim sürecinde doğru alaşım karışımını bulmak oldukça zor olduğu için tüm safsızlıkları gidererek üretim sırasında oluşabilecek dengesizliklerin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle TOMRA’nın X-TRACT makinesini tercih ettik.” dedi.

TOMRA Geri Dönüşüm Bölge Satış Müdürü Oral Çimsöken ise konuyla ilgili olarak, “TOMRA olarak metal geri dönüşümünde işlenmemiş malzemeyi kazanma ve yüksek saflıkta malzemeler üretme prensibi, metal uygulama makineleri ve teknolojilerimizin geliştirilmesinin temelini oluşturuyor. Metal ayıklama makinelerimiz, malzemenin daha yüksek saflık oranlarında geri dönüştürmesini sağlıyor. Böylece birincil ham madde ve değerli işlenmemiş doğal malzeme daha az tüketiliyor, ikincil üründe daha yüksek kalite ve kapasite sağlanırken daha düşük maliyet mümkün oluyor. En önemlisi de kaynakların verimli kullanılması sayesinde çevre korunuyor.” dedi.

TOMRA Duo-Line Teknolojisi ve Çok Yoğunluklu Kanallar ile donatılmış olan X-TRACT, çok çeşitli metal uygulamalarındaki en hassas malzeme karışımlarını bile yüksek hassasiyet ve güvenilirlikle ayıklıyor. Maksimum verimlilik seviyeleri ve en kaliteli nihai ürünler, iyi yapılandırılmış İkili İşleme Teknolojisi’nin ve özel yazılımın mükemmel etkileşiminin sonucu oluyor. Yeni entegre ACT kullanıcı arayüzü, düzenli kontrolü mümkün kılan kritik bilgileri ve gerçek zamanlı süreç verilerini sağlıyor.

TOMRA, 15 YILLIK ÇIFT ENERJILI X-RAY ALÜMINYUM AYIKLAMASINI KUTLUYOR

TOMRA’nın etkileyici bir geçmişe sahip, sahada kanıtlanmış x-ray iletimi (XRT) ayıklama ünitesi, dekarbonize alüminyum endüstrisinde geri dönüşümcülere ve döküm tesislerine rekabet avantajı sağlıyor.

Kaynak devriminde lider olma hedefi ile TOMRA, otomatik sensör tabanlı ayıklama çözümleri aracılığıyla alüminyum endüstrisinin çevresel performansını iyileştirmek üzere çalışıyor. Metal, mineral ve elmas ayıklamada etkileyici bir mirasa sahip çift enerjili XRT teknolojisinde öncü olarak TOMRA, lider performansının yeşil, geri dönüştürülmüş alüminyum üretimini ve kullanımını geliştirmeye devam ettiğini bir kez daha kanıtlıyor.