İklim Değişikliği Kanunu Hazırlanıyor

11 Temmuz 2021

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Almanya ve Birleşik Krallığın ortaklaşa düzenlediği, çevrim içi gerçekleştirilen 12. Petersberg İklim Diyaloğu toplantısına katıldı.

Bakan Murat Kurum, online düzenlenen Petersberg İklim Diyaloğu’nda yaptığı konuşmada, Akdeniz Havzası’nda yer alan Türkiye’de iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı tedbirler almanın tüm dünyada olduğu gibi öncelikleri arasında bulunduğunu vurguladı. Bu doğrultuda, uyum ve sera gazı azaltımı düzenlemelerini içeren İklim Değişikliği Kanunu hazırlıklarının sürdüğünü belirten Kurum, 2011 yılında hazırlanan İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı’nı 2030 ve 2050 hedefleri doğrul- tusunda güncellediklerini ifade etti.

İklim Değişikliği Araştırma Merkezi ve İklim Platformu’nun kurulacağını aktaran Kurum, iklim değişikliği kaynaklı aşırı hava olayları nedeniyle yaşanan kayıpların önüne geçmek için hazırlanan Bölgesel İklim Değişikliği Eylem Planlarını uygulamaya koyduklarının, artık bölgelerde fiili olarak planlar doğrultusunda eylemleri yapmaya gayret gösterdiklerinin altını çizdi.

Eylem planlarında iklim değişikliğinin mevcut ve muhtemel etkilerini sektörel bazda ele aldıklarını ve her sektörde gereken tedbirleri de almaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Kurum, “Yerel İklim Değişikliği Eylem Planlarıyla ilk etapta nüfusumuzun yüzde 40’ını yani 35 milyon vatandaşımızı kapsayan ve yerel yönetimlerimizi destekleyecek mevzuat ve teknik kılavuz hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. İklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarının maliyetini azaltmada ve şehirlerin dirençliliğini artırmada katkı sunacağına inandığımız Bölgesel Doğa Temelli Çözümler Kataloglarını hazırlıyoruz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen ve dünyanın en önemli çevre projelerinden biri olan Sıfır Atık Projesi ile doğal alanları koruyarak Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunduklarına işaret eden Kurum, bugüne kadar geri kazanım oranını da yüzde 19’a çıkardıklarını dile getirdi.

Akıllı Şehir Uygulamalarını Yaygınlaştırıyoruz

Bakan Kurum, Türkiye Çevre Ajansı ile 2022 yılında başlayacak zorunlu depozito uygulamasını tüm ülkede yaygınlaştıracak çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Akıllı şehir uygulamalarının yaygınlaştırıldığını, Türkiye’nin her yerinde enerji verimli, iklime duyarlı yerleşim alanları kurulduğunu aktaran Kurum; enerji savurmayan, yalıtımı güçlü binalar inşa ettiklerini, binalarda yağmur suyu toplama sistemini zorunlu hale getirdiklerini ifade etti.

Kurulu gücün yüzde 52’sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğunu, bu kapasiteyi her geçen gün artırdıklarını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti: “Yenilenebilir enerjide bugün itibarıyla Avrupa’nın 5’inci, dünyanın ise 12’nci ülkesiyiz. Yerli elektrikli otomobil sürecimiz hızlı şekilde yürümekte. Yeşil yürüyüş yolları ve bisiklet yolları yapıyoruz. Bu hedefler doğrultusunda adımlarımızı atıyoruz. Millet bahçeleri ve ekolojik koridorlarımızla yutak alanlarımızı, ormanlaştırma çalışmalarımızla yeşil alanlarımızı artırıyoruz. Son 20 yılda diktiğimiz 5 milyar yeni fidanla ağaçlandırmada Avrupa lideriyiz. Korunan alanlarımızı da yüzde 9’dan yüzde 10,6’ya çıkardık. Yani İstanbulumuzun 2 katı büyüklüğünde bir alanı, 10 bin kilometrekarelik alanı koruma altına aldık.”