Kaynağında Ayrıştırma Sistemi Hayata Geçirilmeli

11 Kasım 2021

Sürdürülebilir bir dünya için atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri dönüştürülmesi ve bu yolla kaynak kullanımının azaltılması büyük önem taşıyor.

Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, “Ülkemizde kaynağında ayrıştırma sisteminin kurulamamış olması sebebiyle atıklarımız ekonomik değerlerini yitirmekte ve önemli bir kısmı geri dönüştürülememektedir. Bu sebeple ülkemizde kaynağında ayrıştırma sistemi bir an önce kurulmalıdır.” dedi.

Avrupa’da uzun yıllardır ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırıldığını ve gıda atıkları ile temas ederek kontamine olmadığının altını çizen Ömer Karadeniz, “Dünya artık lineer üret-kullan-at presipli yaklaşımdan döngüsel ekonomi modeline geçiyor. Esasen bu bir tercihten ziyade zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor zira dünyamızın kaynaklarının fütursuzca kullanılması hayat standartlarımızı çok olumsuz etkilemeye başladı. İşte döngüsel ekonomiye geçişte toplumun bir fikri transformasyon geçirmesi ve ‘çöp’ yaklaşımından uzaklaşması gerekiyor. Temele baktığımızda insanlığın çıkardığı atıkların tamamına yakını geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşuyor. Plastik, metal, kağıt, cam gibi malzemelerden üretilen ürünler çeşitli prosedürlerden geçtikten sonra tekrar ham maddeye dönüştürülebilirken, organik atıklar ise kompostlama yöntemi ile gübre hâline getirilebilmektedir. Sağlıklı işleyen bir sistem kurulması durumunda katı atık depolamasının hiç kullanılmaması sağlanabilir.” dedi.

Depozito Sistemi Olumlu Bir Adım!

2022 yılında hayata geçmesi planlanan depozito sisteminin Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde kullanılan çok etkin bir sistem olduğunu belirten Karadeniz, “Hayata geçirilecek depozito sistemi, suistimallerin önüne geçecek önlemlerin alınması durumunda, ülkemiz için büyük bir kazanç olacaktır. İlk etapta içecek ambalajlarını kapsayacak olan depozito sistemi sonraki dönemde daha geniş bir spektrumda yer alan ambalajları kapsayacaktır. Bu sayede depozito sistemindeki ambalajların kullanım sonrası doğaya atıl- ması veya organik atıklarla kontamine olmasının önüne geçilecektir. Bu kapsamda PLASFED olarak, uzun yıllardır çeşitli platformlarda dile getirmekte olduğumuz depozito sisteminin kurulmasını doğru yönde atılmış çok önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz.” dedi.

Avrupa Yeşil Mutabakatı İçin Elzem

Ülkemizin geleneksel ihracat pazarlarının en önemlisi olan Avrupa Birliği’nin iklim nötr kıta hedefiyle ortaya koyduğu Yeşil Mutabakat kapsamında geri dönüşüm sektörünün öneminin her geçen gün artacağını dile getiren Ömer Karadeniz, “Bu noktada gözden kaçırılmaması gereken bir diğer önemli husus ise mutabakat kapsamında Avrupa dışına atık ihracatının kısıtlanması yönünde bir irade ortaya koyulmuş olmasıdır. Ülkemizdeki geri dönüşüm sektörü gibi atık ihtiyacının önemli bir kısmını Avrupa’dan ithalat yoluyla karşılayan ülkeler açısından bu bir sorun teşkil edecektir. Mutabakatın Avrupa’nın ithal ettiği ürünlerde ikincil ham madde kullanma zorunluluğunu arttıracağını da göz önünde bulundurursak yurt içinde çıkan tüm atığımızı, imalat sanayimiz için ikincil ham maddeye dönüştüren bir geri dönüşüm sektörünün ehemmiyeti bir kez daha ortaya çıkacaktır.” dedi.