Kıyamet Gibi

21 Eylül 2021

Bremen Üniversitesinden buzul bilimci Ben Marzeion, yürüttüğü araştırmayla dağ buzullarının küresel ısınmadan geri dönülmez şekilde etkilendiğini tespit etti. Dünyadaki yaklaşık 200 dağ buzulunun erime eğilimlerini inceleyen Marzeion, 2021-2050 yılları arasında ortalama 13 bin 200 kilometreküp suya eşdeğer buzul kaybının olmasının beklendiğini bildirdi. Marzeion, Paris İklim Antlaşması’ndaki sıcaklık artışı hedeflerine uyulsa bile dağ buzullarının yüzde 10’una karşılık gelen kaybın geri çevrilmesinin, halihazırda insan eliyle ortaya çıkan ısınma nedeniyle imkansız olacağını vurguladı. Marzeion, dağ buzullarının erimesine etki eden ısınmanın 20-30 yıl öncenin karbon salımın yarattığı sera etkisinden kaynaklandığı- na dikkati çekerek, “Bir açıdan bunu bir kıyamet gibi görebiliriz çünkü dağ buzullarının çoğunun erimesini durdurmak halihazırda imkansız. Ancak insanların, günümüzde alınan kararların iki-üç kuşak sonra dünyamızı nasıl doğrudan etkileyebildiğini görmeleri açısından önemli.” değerlendirmesinde bulundu.