Küresel Büyüme Tüccarları Cesaretlendiriyor

7 Nisan 2021

Avrupa metal marketlerinde durum karışık. Londra Metal Borsası’nda fiyatlar toparlansa da hala istenilen seviyede değil. Metal işleme sanayi, öncelikle otomotiv olmak üzere, bazı AB ülkelerinde üretimi artırmış olabilir. Fakat hala koronavirüs öncesi dönem seviyelerinden çok uzak.

Metal sektöründe alıcılar en yakın ihtiyaçlarını talep ederken çok temkinli. Sonbahar tipik olarak yıllık mali çizelgeler ve uzun dönem tedarik anlaşmaları yapma zamanıydı. Ancak bu yıl, belirgin miktarda daha az uzun dönem tedarik anlaşması karara bağlandı. Bu da sonuç olarak imalatçılar ve toptancıların ileriye dönük planlamaları için güvenliğin azalmasına neden oldu. Ortada olan şu ki çoğu Avrupa ülkesinde pandemi kısıtlamalarına rağmen, ilkbahardaki gibi sanayi üretimi durma noktasına gelmedi.

Hurda tedarik edilebilirliği tekrar arttı. Özel şahıslar veya küçük işletmeler yerel toplayıcılara çok miktarda hurda teslim ediyor.

KÜRESEL GÖRÜNÜM

Daha geniş olarak, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) ekim ayında yayımlanan güncellenmiş ABD ve küresel ekonomi değerlendirmesi şöyleydi: “Küresel ekonomi Nisan ayındaki büyük kapanma esnasında çakıldığı derinlerden tırmanarak çıkıyor. Fakat Covid-19 pandemisinin yayılmaya devam etmesiyle, pek çok ülke yeniden açılmayı yavaşlattı ve bazı ülkeler ise nüfuslarının kolay etkilenen kesimlerini korumak için kısmi kapanma tedbirlerini yeniden tesis ediyor.”

IMF, Çin’deki toparlanmanın beklenenden daha hızlı olmasının küresel ekonomiye yardım edeceğini, fakat pandemi öncesi faaliyet seviyelerine dönmeye teşebbüs ederken aksiliklere dayanıksız kalacağını belirtti.

Dünya genelinde ekonomik büyümenin 2020’de %4,4 olması bekleniyor. Güncelleme çoğunlukla gelişmiş ekonomilerde olmak üzere, beklenenden daha iyi gerçekleşen ikinci çeyrek rakamlarını yansıtıyor. 2021’de küresel büyüme %5,2 olarak tahmin ediliyor.

İTHALATLAR AÇIKLIK KAZANDI

Çin geri dönüştürülmüş bakır ve alüminyumun, 1 Kasım’dan itibaren ülkeye ithal edilebilecek yenilenebilir metaller için yeni yüksek standartlarını (katı atık yerine) karşıladığını gecikmeli olarak teyit etti. Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı 19 Ekim’de geri dönüştürülmüş bakır ham maddeleri ve geri dönüştürülmüş döküm alüminyum alaşımı ham maddeleri için gümrük emtia kodlarının aynı sırayla 7404000030 ve 7602000020 olduğunu söyledi. Çin otoriteleri hurdaların yenilenebilir malzeme olarak nitelendirilebilmesi için karşılanması gereken şartları önceden yayımladı. Fast Markets’in bildirdiğine göre, bu açıklama Çin’e metal ihraç etmeyi hedefleyenleri aydınlattı ve belirsizlik nedeniyle demir dışı yüklerin nakliyesinin aylardır aksamasından sonra süreci uygun hale getirdi.

ABD merkezli Hurda Geri Dönüşüm Endüstrileri Kurumu ithal edilen materyalin hurda için uyumlu hale getirilmiş gümrük kodları altında gireceğini, ancak her kodun son iki rakamının yeni “geri dönüştürülmüş ham materyal” düzenlemesi altında giren hurdalar ile yürürlükten kalkmakta olan “katı atık” düzenlemesi ile giren hurdalar arasında ana belirleyici olacağını vurguladı.

ALÜMİNYUM

Londra Metal Borsası’nda (LME) yüksek kalite alüminyumun piyasa fiyatları son haftalarda toparladı ve kasım itibariyle 3 aylık ürünler için bir yıl önceden bile daha yüksek olan 1839 dolar değerindeydi. Sabit fiyatlar diğer açılardan zor zamanlarda olan üreticilere rahatlama sağlıyor. Alüminyum dökümcüleri kapasitelerinin tekrar yeterli seviyede kullanıldığını ancak pazar şartlarının zor olmaya devam ettiğini bildiriyorlar. Küresel alüminyum pazarında tedarik durumu iyi. Talep istikrarsız iken tedarik kayda değer kalmaya devam ediyor. Rus alüminyum üreticisi Rusal 2020’nin ilk dokuz ayında 1,7 milyon ton küresel üretim fazlası olmasını bekliyor. Aynı dönemde küresel talep %2,7 düştü ve üretim %1,5 arttı. 2021 için yıllık anlaşmalar bazı çeyrekler için şimdiden başladı. Fakat zorlu geçiyor, çünkü pek çok pazar katılanı, sipariş durumlarının nasıl gelişeceğini tahmin edemiyor. Gündemdeki kelime ihtiyat. Bu görüşmelerin bir kısmının uzun bir süre sürüncemede kalacağı tahmin edilebilir.

Kasım ayının başlarında temel alüminyum 99,7 için fiyatlar ton başına 2.440 dolar seviyesindeydi. Hurda bakır tel ton başına 1.600 dolar ile 1.700 dolar arasında işlem gördü. Ekstrüzyon hurda 1.670 dolar ile 1780 dolar arasında oldu ve torna talaşı 715-840 dolara ulaştı.

BAKIR

Bakır da halihazırda LME’de sabit fiyatlarda. Kırmızı metal Londra’da, bir yıl önce 5.850 dolar değerinde iken, kasım başında 6.725 dolar oldu. Analistler sabit LME piyasa değerlerinin temel ticaret kurallarına dayanmadığını, fakat yatırım fonlarının tutulumuna dayandığını vurguluyor. Dünyadaki pek çok sorunlu alan dikkate alındığında, ham maddeler popüler bir yatırım aracı. Öyle bile olsa, ekim ayı başlangıcında tüccarların tekrar toparlanmaya başladığını bildirmesinden beri bakır için talep artı. İkinci korona dalgasından kaynaklanan belirsizlik, Çin ekonomisindeki toparlanma ve oradaki güçlü ticari faaliyet ile dengeleniyor. Özellikle Batı Avrupa ülkelerinde bakır ve bakır ürünleri için talep arttı.

Kasım başında parlak tel hurdası ton başına 6.225 dolar ile 6.440 dolar arasında, ağır bakır hurdası ise ton başına 5.650 dolar ile 5.800 dolar arasında işlem görüyordu. Birinci decece alaşımsız parlak bakır hurdası, 6.070 dolar ila 6280 dolar arasında değer alırken, 1a bakır taneleri 6.270 dolar ila 6.550 dolar arasındaydı.

ÇİNKO

Çinko da halihazırda göreceli olarak yüksek seviyede işlem görüyor. Londra’da özel yüksek derece çinko için fiyat ton başına 2536,50 dolardı. Diğer yandan tüketicilerin sadece acil ihtiyaçlar için sipariş vermesiyle, günlük ticaret sessizdi. Yüksek fiyat seviyesi nedeniyle, pek çok alıcı stok yapma gereği hissetmedi.

Nihayetinde, çinko pazarında tedarik durumu iyi. Uluslararası Çinko Çalışma Grubu cari yılda 620.000 ton üretim fazlası bekliyor. Özel yüksek kalite çinko kasım ayının başlarında Avrupa pazarında ton başına 2.700 dolar civarında satılırken, eski çinko hurdası fiyatları ton başına 1.920 dolar ile 1.990 dolar arasındaydı.