Limak Karbon Sertifikasında Öncülerden

11 Temmuz 2021

Türkiye’de son 1,5 yılda yayınlanan karbon sertifikalarının yüzde 50’sini Limak Enerji sağladı.

Yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi ve küresel ısınmaya neden olan sera gazı salımlarının azaltılması amacıyla dünya genelinde teşvik edilen karbon piyasaları Türkiye’de giderek önem kazanırken ülkemizde son yılların en büyük karbon sertifikası ticaretine Limak Enerji imza attı.

Son 1,5 yılda 5 milyon ton eşdeğerinde VCS (Verified Corbon Standard) sertifikası üretip yayınlayan Limak Enerji, Türkiye’de bu süre zarfında yayınlanan tüm VCS sertifikalarının yüzde 50’sini tek başına sağlayarak sektöründe öncü bir rol üstlenmiş oldu. 2009 yılından günümüze kadar yayınlanan tüm VCS sertifikalarının da yaklaşık üçte biri Limak Enerji tarafından sağlandı.

Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Ulaştığımız 5 milyon tonluk miktar, yaklaşık 226 milyon ağacın bir yılda emdiği karbon miktarına veya 1,1 milyon aracın yıllık ortalama karbon salınımına eşdeğer bir ölçüt olarak kabul ediliyor. Limak Enerji olarak 2 adet hidroelektrik santralimizde başlattığımız bu sertifikalandırmaları yaygınlaştırarak diğer tüm yenilenebilir kaynak santrallerimizde de uygulamayı hedefliyoruz.”