Mastercard, Yeni Karbon Hesaplama Aracını Tanıttı

11 Temmuz 2021

Mastercard tarafından yürütülen ve dünya genelinde 24 ülkede tüketiciler ile gerçekleştirilen yeni sürdürülebilirlik araştırması, pandemi sırasında tüketicilerin çevrecilik anlayışında belirgin bir artış olduğunu ortaya koyuyor. Dünya genelinde ankete katılanların yarısından fazlası (%54), pandemi öncesi döneme kıyasla, karbon ayak izlerini azaltmanın artık daha önemli olduğunu düşünüyor. Dünya ortalamasında yetişkinlerin %85’i, 2021’de çevre ve sürdürülebilirlik sorunlarıyla mücadele etmek için kişisel önlemler almaya istekli olduklarını belirtti. Bu durum, satın alma eylemlerini gezegen için anlamlı bir hale dönüştürmek isteyen tüketiciler arasında çevre bilincine sahip harcama ve tüketime doğru büyüyen bir eğilime işaret ediyor.