Sıfır Atık’ın Devlet Politikası Olması Çok Önemli

20 Mayıs 2019

“Aslında atık ham maddedir. Böyle bakıp, atığın ekonomik değerini göz önüne alarak bu sürecin daha ciddi bir şekilde ele alınması gerekiyor.”

Değerlendirilebilir Atık Malzemeler Sanayicileri Derneği (TÜDAM) Başkanı Vedat Kılıç, halktaki algının da değişmesi ile Sıfır Atık Projesi’nin başarıya ulaşacağını söylüyor. Halk arasında atığın, çöp olarak algılandığını belirten Kılıç, “Aslında atık ham maddedir. Böyle bakıp, atığın ekonomik değeri göz önüne alındığında bu işin daha ciddi bir şekilde ele alınması gerekiyor.” diyor.

TÜDAM Başkanı Vedat Kılıç’a yürüttükleri geri dönüşüm çalışmaları ve Sıfır Atık Projesi’ni sorduk. Kılıç, “Avrupa’dan atık yönetimini daha geriden takip etmemizin ana nedeni finansman eksikliği ve atığa bakış açımızdır. Halk arasında atık, çöp olarak algılanıyor. Aslında atık ham maddedir.

Ambalaj atıkları ve poşet kullanımı özelinde Çevre Kanunu’nda yapılan son değişikler ve Sıfır Atık Projesi’ni dernek olarak son derece önemsiyoruz. Yıl başından itibaren yürürlüğe giren market poşetlerinin para ile satılması uygulaması çok doğru bir karardır. Biz dernek olarak bu uygulamayı destekliyoruz.” dedi.

Avrupa ülkelerinin 25-30 yıl önce doğru finans yöntemi ile sürdürülebilir bir toplama sistemi oluşturdukları için geri dönüşümde başarıya ulaştığını belirten Kılıç şunları söyledi: “Biz de benzer oranları yakalamak istiyorsak öncelikle insanlarımızın zihnindeki atık eşittir çöp algısını yıkarak onlara atıklarını kaynağında ayrı toplama bilincini aşılamalıyız. Ancak sadece bilinç yetmez. İnsanlar evlerinde atıklarını ayırdığında bu atıkları ayrı olarak toplayacak ve geri dönüştürecek bir sistemi ve finansal altyapısını da oluşturmalıyız. Yani atıkları toplayacak, ayrıştırıcak ve geri dönüştürecek fiziksel ve finansal altyapıyı oluşturmadan sistemi başarıya ulaştırabilmemiz maalesef mümkün değil.

Türkiye’de şu an sıfır atık adeta bir projeden bir politikaya dönüştü. Devlet politikası haline geldiği için burada bir başarı olacağını ve atık toplama oranlarımızın artacağını ön görüyoruz. Ancak sektörümüzün de atık toplama oranlarını karşılayacak şekilde atıkların toplanması, ayrıştırılması, geri dönüştürülmesi ve geri kazanılmasına yönelik teknolojik altyapısı olan tesis yatırımları yapması gerekiyor. Çünkü vatandaşlar atığı ayrıştırdığında iş bitmiyor. Bu atıkların işlenmesi ve geri dönüştürülmesi gerekiyor. Dolayısıyla sektörün yatırım yapabilmesi için kamunun yatırım yapılabilir piyasa koşullarını oluşturması gerekiyor. Bunun için de öncelikli olarak yatırım tutarlarını karşılayacak şekilde uzun süreli sözleşmeler ve yatırım kredileri, elektrik indirimi, ÖTV’siz mazot gibi sektöre özel teşviklerin sağlanması gerekecektir.

Temel amaç her zaman ülkemizde oluşan atıkların maksimum verimlilikle ekonomiye geri kazandırılması olmalıdır. Eğer ülkemizde atıklar etkin yüksek oranlarda toplanırsa atık ithalatları minimum seviyeye düşecektir. El birliği ile sağlıklı ve sürdürülebilir bir atık yönetimi sistemi inşa edebilirsek ülkemiz geri dönüşüm sektörü atıkların toplanması ve geri dönüştürülmesini en iyi şekilde gerçekleştirecektir. Bizlerin birinci önceliği her zaman ülkemizin atıklarını geri kazanmaktır.”