Şişecam, Basalia’ya Yatırım Yapıyor

30 Ocak 2022

Şişecam, sürdürülebilirlikte oyun değiştirici bir Türk buluşu olan Basalia’yı dünyaya yaymayı hedefliyor.

Şişecam, bio-ekonomi alanında önemli bir Türk buluşu olan yeşil ve döngüsel Basalia Teknolojisi’ne yatırım kararı aldı. Şişecam, ilk denemelerinde olumlu sonuçlarını gördüğü teknolojiyi önce kendi tesislerinde pilot olarak deneyecek. Bu denemenin çıktılarını değerlendirdikten sonra, 7CBasalia’nın atıkları katma değere dönüştüren döngüsel iş modelinin tüm dünyaya ulaşabilmesine katkı sağlayacak.

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman, “İlk denemelerde başarılı sonuçlar elde edildiğini gördüğümüz ve biyo-ekonomi alanında çığır açıcı olabileceğine inandığımız Basalia Teknolojisi’nin gelişimine ve global ölçekte yayılımına katkı vermek amacıyla bir biyoteknoloji start-up şirketi olan 7CBasalia ile global bir şirket kurmak konusunda mutabakat protokolü imzaladık. Her türlü atığı zararsız maddelere dönüştüren Basalia Teknolojisi’ne yönelik yatırımımızla, bu alandaki araştırma-geliştirme çalışmalarını destekleyeceğiz. Ayrıca sürdürülebilirlik hedeflerimizle örtüşen bu teknolojiyi önce Şişecam bünyesinde pilot olarak uygulayıp sonuçlarını daha büyük ölçekte deneyimledikten sonra, uluslararası platformlarda yayılımına da önemli ölçüde katkı sağlayacağız. Bugün 14 ülkede üretim faaliyeti gösteren, katma değerli ürünleriyle 150 ülkeye ulaşan Şişecam, en sürdürülebilir malzeme olan camda Türk sanayisinin başlangıç noktası ve global temsilcisidir. Şişecam, bu yeni yatırımıyla, sürdürülebilirliğe büyük katkı sağlayacağına inandığı Basalia Teknolojisi’nin global yayılımında da etkin bir rol oynayacaktır.” dedi.

Atıkları Zararsız Hale Getiriyor

Basalia Teknolojisi’nin geliştiricisi ve 7CBasalia’nın kurucularından Ahmet Başal ise “Bu inovatif sistem, atıkları çevresel bir sorun olmaktan çıkartıp, çevre dostu katma değerli ürünler hâline dönüştürüyor. Basalia Teknolojisi sayesinde atık sular tekrar kullanılabilir hâle gelirken, organik atıklarla birleşen katı atıklar ise önce zararsızlaştırılıyor. Ardından da bu atıklar aracılığıyla çevreye dost bir enerji kaynağı olan hidrojen gazı elde edilebiliyor. Basalia, atık sorunu olan şirketlere yönelik çözümler sunarken, topyekûn şehir ve ülke yönetimleri için de yeşil şehir çözümleri üretiyor. Türkiye’de kurumsal Ar-Ge faaliyetlerinin öncülerinden olan Şişecam’ın teknoloji geliştirme alanındaki güçlü know-how ve kabiliyeti ile projenin daha da geliştirilmesinde çok önemli rol oynayacağını düşünüyorum. Dünyada 14 ülkede üretim faaliyeti gösteren, ürünleriyle 150 ülkeye ulaşan Şişecam’ın geniş küresel ayak izininde katkılarıyla, bu benzersiz inovasyonun dünyada hak ettiği hızda yayılacağına yürekten inanıyorum.”dedi.