Tekstil Geri Dönüşümü Umut Veriyor

7 Nisan 2021

Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosunun raporuna göre 2021’de durum, 2020’de olduğundan belirgin şekilde daha iyi olacak.

Covid-19 salgınının özellikle Avrupa genelinde tekrar fırlaması büyük bir baş ağrısı oluşturuyor. Bir kısım ülkeler tekrar tam ya da tama yakın kapanmalara başladı ve bu durum tekstil dahil ikincil malzemeleri toplayanları olumsuz etkiliyor. Fakat bunlar daha ilk günler ve bu kısıtlamaların, etkilenen ülkelerde nihai toplama faaliyetlerini ve çalışma tarzlarını ne kadar etkilediğini görmemiz için hala vakit var.

Yardım mağazalarının kapanmaya zorlandığı yerlerde (İngiltere gibi), bu durum şüphesiz, tam normal yıllarda uluslararası pazarlarda kullanılmış elbise için talebin pik yaptığı bir noktada, yardımlarda bir sınırlama ile sonuçlanacak. Ancak yardımların baharda olduğu kadar çok düşmeyeceği tahmin ediliyor.

İHRACAT SABİT GİDİYOR

Şimdiye kadar, ihracat pazarlarının kırılgan toparlanması hala sabit gidiyor gibi görünüyor. Eşyalar, her ne kadar Covid öncesine göre daha yavaş bir hızda ve oldukça daha düşük değerlerde olsa da Afrika, Doğu Avrupa ve Pakistan’daki esas ihracat pazarlarına doğru hareket etmeye devam ediyor. Genelde bir yüksek talep dönemi olan bu dönemde yardımlarda öngörülen düşmelerin, değerlerde belirgin etkilere neden olacağını tahayyül etmek zor. Çünkü bu yıl içinde daha önce uygulanan kapanmaların bir sonucu olarak bu pazarlarda çok fazla tedirginlik var ve depolar hala çok dolu.

Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosunun tekstil bölümünün hazırladığı raporda, bölüm başkanı Martin Boeschen, depolardaki stokların normalden 1,5-2 kat daha fazla olduğunu ve normal ticaret haline dönmek için 18 ila 24 ay geçmesi gerekeceğini söyledi. Bu öngörü, 2021’de durumun, 2020’de olduğundan belirgin şekilde daha iyi olması halinde gerçekleşecek.

İSVEÇ’İN YENİLİKÇİ YAKLAŞIMI

İsveç’te pazara giren bütün kıyafetlerden kilo başına 40 kron (yaklaşık 3.80 Avro) vergi toplama önerisi; halihazırdaki pazar karmaşası bir yana, kıyafet için dikkate alınacak ve göz önünde bulundurulmaya değer ilgi çekici bir ürün politikası, Parekendeciler, eğer ürünlerin REACH düzenlemelerinde listelenen kimyasalları belirlenen seviyelerin üstünde içermediğini gösterebilir %95 para iadesi talep edebilir. Bu vergi 2022 baharında uygulamaya konulmak üzere ayarlandı. Buna ilave olarak, PFAS veya fitalat riskli giyim eşyaları için toplam tutarı kilo başına 38 kron olan iki vergi daha düşünülüyor. Parekendeciler, eğer kıyafetlerinin standartları sağladığını ispat edebilirlerse bu vergilerin %100’ünü geri isteyebilecekler. Burada yine kilit nokta, ödemelerin önceden yapılması ve gerekli kanıtlar sağlanıncaya kadar alıkonulması.

Diğer bir ifadeyle, İsveç’te pazara çıka- rıldığında, bu ürünler için önceden kilo başına 6,5 Euro civarında fazla ödeme yapılması gerekecek ve sadece kıyafet onaylanan standartları sağlarsa bu fazla miktar geri alınacak. Vergilerin büyüklüğünün uyandırıcı bir etkisi var ve eğer onaylanırsa maruz kalınan tam maliyetten kaçınmak amacıyla gerekli standartları sağladıklarından emin olmak için üreticilerin ve perakendecilerin akıllarında bir tereddüt kalmaz.

Tekstil sektörü için daha dönüşümsel ve idame edilebilir bir ekonomiye doğru ilerlerken, ilk bakışta bu konu tekrar kullanım ve geri dönüşüm sektörü ile alakalı Görünme de ürün standartları artan şekilde önemli bir rol oynayacak. Bunlar üreticileri daha fazla geri dönüştürülmüş içerik ve idame edilebilir elyaf kullanmaya, bunun yanında geri dönüşüm prensipleri ve benzerlerine göre dizayn uygulamaya cesaretlendirmek için kullanılabilir.