Yeniden Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi

7 Nisan 2021

Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar’ın 17. maddesinde güncelleme yapıldı. Bu uygulamalara geçiş / uyum süreci, ulusal ölçekli merkezi bir depozito yönetim sistemine dâhil edilebilmesini teminen 1.1.2022 tarihine ötelendi.

Yapılan güncelleme doğrultusunda, 1.1.2022 tarihine kadar ulusal ölçekli merkezi depozito yönetim sisteminin hayata geçirilmesi ile birlikte yeniden / tekrar kullanılabilir depozitolu ambalajların üzerinde “Depozitoludur” ibaresi bulundurulacak. Sisteme özgü ulusal ölçekli EAN–GTIN kodu kullanılması ve satış belgelerinde “Depozito bedeli”nin ürün fiyatından ayrı gösterilmesi sağlanacak. Ayrıca, depozitolu ambalajları piyasaya süren işletmeler tarafından sistemin sürdürülebilirliğinin korunması için Bakanlıkça belirle- necek miktarda teminat gösterilecek.