Ambalaj Atıkları Çöp Değildir!

20 Mayıs 2019

“Tüketicilerin büyük bir bölümü ambalaj atıklarının çöp olmadığının farkında değil. Bu atıkların ülke ekonomisi ve çevre için çok önemli değer olduğunun bilinmesi gerekiyor.”

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı Geri Dönüşüm İktisadi İşletmesi (PAGÇEV) 2004 yılından bu yana Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ambalaj atıklarının kaynakta ayrı toplanması konusunda yetkilendirdiği dört kuruluştan biri olarak faaliyet gösteriyor.

Plastikten kâğıda, camdan metale, birçok atığı geri dönüştürerek bir yandan çevreyi korurken diğer yandan da ülke ekonomisine katkı sağlayan PAGÇEV bu çerçevede 13 milyon nüfusa sahip 70 belediyeye ulaşmış durumda. PAGÇEV 2018 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 28 artışla 280 bin ton ambalaj atığının kaynakta ayrılarak geri dönüştürülmesi faaliyetlerini yürüttü.

PAGÇEV Genel Müdürü Yağmur Cengiz, Geridönüşüm Ekonomisi Dergimize yaptığı açıklamada 2018 yılındaki bu çalışmalar sayesinde 2 milyon 200 bin ağacın kesilmekten kurtarıldığını söyledi. Cengiz, 7 milyon 300 bin kWh elektrik, 326 milyon litre fosil yakıt ve 3,2 milyon litre su tasarrufu sağladıklarını dile getirdi. Cengiz, 2019 yılı için hedeflerinin ise 300 bin tonluk atığı geri dönüştürmek olarak açıkladı.

Atık yönetimi konusunda sürdürülebilir bir sistem için neler gerekli?

Öncelikle işlevsel bir ‘atık yönetimi’ uygulamasına ihtiyacımız var. Kaynağında ayrıştırılmayan, ancak geri dönüşümü mümkün olan malzemeler düzensiz atık toplama alanlarında birbirine karıştırılmış olarak depolanıyor. Yerel yönetimlerle birlikte hareket ederek bu konuda çözüm üretmek mümkün. Atık yönetimi ve geri dönüşüm noktasında sürdürülebilirlikten bahsedebilmemiz için öncelikle kamuoyu bilinci oluşturmamız gerekiyor. Atık yönetiminde sürdürülebilirliğin formülünü geri dönüşüme inanan, olayın ekonomik boyutu kadar sürdürülebilir, sağlıklı bir çevre konusunda farkındalığa ulaşmış bir toplum olarak gösterebiliriz.

Maalesef henüz tüketicilerin büyük bir bölümü ambalaj atıklarının çöp olmadığından aksine ülke ekonomisi ve çevre için çok önemli değer olduğunun farkında değil. PAGÇEV olarak bir yandan çevre ve geri dönüşüm konusunda projeler hayata geçirip, eğitimler verip kamuoyunu bilinçlendirmeye çalışırken diğer yandan da ambalaj atıklarına yönelik geri dönüşüm yapıları kurmakla yükümlü sanayi kuruluşlarının yetkisini üstleniyor ve bu doğrultuda Türkiye çapında bir geri dönüşüm organizasyonu gerçekleştiriyoruz.

Sıfır Atık yasası ile ilgili neler düşünüyorsunuz?

Çevreye katkı sağlayacak tüm çalışmaları desteklediğimiz gibi Sıfır Atık Projesi’ni destekliyoruz. PAGÇEV olarak bugüne kadar Sıfır Atık Projesi kapsamında birlikte çalıştığımız belediyelerle pek çok işbirliği yaptık. Geri dönüşüm özelinde tek tek kapı çalarak, okul okul dolaşarak özellikle öğrencilerin ve ev kadınlarının geri dönüşüm ile ilgili bilinçlenmesi noktasında yoğun çalışmalar yürüttük, yürütmeye de devam ediyoruz.