Atık Yağların Toplanmasına Dair Yönetmelik

25 Ağustos 2021

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Atık Yağların Toplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı yönetmeliği yayımladı. Usul ve Esaslar ile; “Atık Yağ Rafinasyonu” konulu Geçici Faaliyet Belgesi / Çevre Lisansı alan tesislere atık yağ toplama yetkisi verilmesi ile mevcut yetkilendirilmiş kuruluşa motor yağı ile ilgili olarak Bakanlıkça verilen yetki belgesinin A grubu (endüstriyel yağları) da kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik düzenleme yapılmış olup yetkilendirme koşulları belirlendi.

Rafinasyon tesisleri ve yetkilendirilmiş kuruluşlara; atık yağ toplama planlarının ve her yıl faaliyetlerine ilişkin bağımsız denetim kuruluşlarına hazırlatılan Bağımsız Denetim Raporlarının Bakanlığa sunulması şartları getirildi. Ayrıca rafinasyon tesisleri, formatı belirlenen teminat mektuplarını Bakanlığa sunmakla yükümlü olacaklar.

Tesisler yıl bazında en fazla kapasitelerinin %20 fazlası kadar atık yağ toplayabilecek. Toplama yetkisi bulunmayan atık yağ rafinasyon tesislerine atık yağlar yetkilendirilmiş kuruluşlarca teslim edilecek.

Faaliyetlerini gerçekleştiremediği tespit edilen, toplama-taşıma faaliyetleri esnasında çevre ve insan sağlığına zarar verecek durumların ortaya çıkmasına neden olan, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında kaçak akaryakıt faaliyetinde bulunduğu tespit edilen tesislerin atık yağ toplama yetkisi iptal edilecek.

Yayımlanan usul ve esaslar ile atık yağ toplama sisteminin daha etkin hale getirilerek toplama oranlarının arttırılması öngörülmekte. Tehlikeli bir atık olan atık yağların hem çevre ve insan sağlığına etkilerinin en aza indirilmesi hem de bu atıkların rafinasyon tesislerinde katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülerek ithalata bağımlılığın azaltılması sağlanacak.