DAVOS’UN GÜNDEMİ DÖNGÜSEL EKONOMİ

25 Nisan 2019

Bu yıl Davos’ta öne çıkan konulardan birisi, tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başaran döngüsel ekonomi, yani geri dönüşüm ekonomisi oldu.

Dünyanın en etkili siyasetçileri ve iş dünyası liderlerinin katıldığı Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) bu yılki zirvesi İsviçre’nin Davos kasabasında “Küreselleşme 4: Dördüncü Sanayi Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirmek” temasıyla Ocak ayında gerçekleştirildi.

49’uncu kez düzenlenen zirveye 110 ülkeden 3 binden fazla iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Davos’taki toplantıların konularından biri de geri dönüşüm ekonomisiydi. Davos’ta döngüsel ekonomi konusunda alarm verici yeni bir rapor açıklandı. Raporda, lineer ekonominin doğal kaynaklar üzerinde baskıya neden olduğu, kullanılan ham maddelerin yüzde 90’dan fazlasının ekonomiye geri dönmediği iddia ediliyor.

Raporda, döngüsel bir ekonominin doğal kaynak kullanımını yüzde 28 azaltacağı, sera gazı emisyonlarını yüzde 72 düşürülebileceği gösteriliyor.

Öte yandan Davos’ta Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) tarafından yapılan açıklamada, toplam geliri 1.3 trilyon dolar olan 30 şirketin döngüsel ekonomiyi uygulamak için güçlerini birleştirdiği kaydedildi. Factor10 ismiyle hayata geçen bu girişim, geleneksel “Al, Yap ve At” esasına dayalı ekonomi modelinden, tasarımla yenilenen bir ekonomi modeline geçerek, şirketlerin ürettiği, kullandığı ve imha ettiği, küresel ticareti oluşturan maddeleri elden geçirme şeklini yeniden oluşturmayı amaçlıyor. Nihai hedef ise atıkların ortadan kaldırıldığı bir sisteme geçmek. Yapılan analizlere göre, 2030’a kadar döngüsel ekonomiye geçmek 4.5 trilyon dolarlık iş fırsatı yaratabilir ve Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için bu önem arz ediyor.

Kaynak: www.weforum.org