Demir Piyasası Toparlanıyor

2 Mart 2021

Küresel piyasalar yeniden toparlandıkça fiyatlar yükseliyor ve fırınlar yeniden ateşleniyor.

AB’den HMS 80/20 ağır çelik hurda sevkiyatları için CFR piyasa fiyatlarında (Bu bölümdeki Uluslararası Geri Dönüşüm grafikleri için bir kriterdir) toparlanma dikkat çekiyor. Haziran ayın- daki 252 ABD Doları olan fiyat, temmuz ayındaki siparişlerle 261 ABD Doları, ağustos ayında 271 ABD Doları ve eylül ayında 277 ABD Doları olarak gerçekleşti.

Demir tedarik zinciri, bu yıl dibe vuran çelik tesisi kapasite kullanım oranları, durdurulan ABD otomobil üretimi ve kısıtlanmış hurdalık işlemleri gibi büyük ve benzeri görülmemiş piyasa değişimleri ile başa çıkmak zorunda kaldı. Ancak Covid-19 salgını sonrasında ABD çelik fiyatlarının yeniden artmış olması, Hurda Geri Dönüşüm Endüstrileri Kurumu, düzenlediği bir web forumda olumlu bir yaklaşım oluşmasını sağladı.

Argus Media’nın editörü Blake Hurtik forumda, yıl boyunca ABD’de üretim tesisleri için ortalama demir fiyatları hareketinin tekrar gözden geçirildiğini ve nisan öncesi seviyelere büyük ölçüde geri dönüldüğünü veya artan tesis talebiyle daha da iyi hale gelindiğini kaydetti. Hurtik, demir piyasalarının son bir ay içinde -düzgün şekilde ton başına 30 ila 50 dolar arasında- arttığını söyledi. Güçlü bir ihracat tablosu, esnekliğiyle küresel hurda pazarını yönlendiren Türkiye’nin ivmesi ile desteklendi. Aynı konudaki diğer konuşmacı, StoneX firmasında Risk Yönetimi Danışmanı olan Spencer Johnson, kar oranlarının az olduğuna dikkat çekmekle birlikte, Türk HMS 80/20 çeliği için gelecekte beklenen oranların cesaret verici olduğunu belirtti.

KAPASİTE DÖNÜŞLERİ

Hurtik, ABD’de fabrikaların kapasite kullanımının da artmakta olduğuna dikkat çekti. Yaklaşık %80’lik Covid-19 öncesi seviye nisan ayına kadar %50’ye düştü ve halihazırda %65’e geri döndü. “Arzın talebe daha uygun olduğu bir döneme girebilir miyiz? Ve bu durum hurdanın göz önüne çıkarılmasını sağlayacak mı?” diye soran Hurtik şöyle devam etti: “Her ne kadar hurda ile çalışan EAF (elektrikli ark fırını) tesisleri için durumun daha az parlak olduğu söylense de ABD’de virüs nedeniyle kapanan yüksek fırınların yaklaşık üçte ikisi tekrar faaliyete geçti. Ancak göstergeler gelecek üç yıl için planlı yeni EAF kapasitesinin sağlanacağı yönündeydi. Pek çok yüksek fırın, normal üretime yakın seviyeye dönmeden önce baharda büyük ölçüde kapanan otomotiv endüstrisine bağımlıdır.”

SA Geri Dönüşüm Başkan Yardımcısı Tom Knippel yaptığı konuşmada, Çin’in yıllık olarak bir milyar ton çelik tükettiğine işaret etti. Knippel, “Onlar her zaman esas oyuncu olmuşlardır. Beğenelim veya beğenmeyelim biz bundan kar edi- yoruz. Onlar çelik pazarının yönlendiricisidir ve bir süre daha böyle kalacaklardır. Öyle büyükler ki ne yaparlarsa hissedilecektir.” dedi. Diğer konuşmacılar da ABD gümrük vergileri ve Pekin üzerindeki diğer baskılara rağmen durumun böyle olduğunda hemfikir olduklarını beyan ettiler.

YEŞİL GELECEK

Bir katılımcının “Covid sonrası daha sürdürülebilir gelecek’’ hakkındaki sorusuna cevap veren Knippel, artan fiyatlar ve genel işletim giderleri nedeniyle en fazla büyük şirketlerin kar edeceğini düşündüğünü belirtti. Knippel’e göre onlar aynı zamanda özellikle kısa vadede ürün çeşitlendirme yeteneğine sahip. “Eğer sadece belli bir yerdeki bir tesise çalı- şıyorsanız ve bu tesis kapanırsa, bitersiniz.” diyen Knippel şunları ekledi: “Bu durum sektörü daha büyük bir birleşmeye yönlendirecek gibi” Akıllı Geri Dönüşüm Yönetimi CEO’su olan moderatör Greg Dixon, “Birleşme dönemleri bile olsa, daha küçük oyuncular yine de bir iş alanı bulur.” diyerek bu görüşe katılmadığını gösterdi.

ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI

Pekin tarafından çok az bilgi verildiğinden, Çin’in 2021’de hurda ithalatını nasıl yürüteceği konusunda hala ciddi seviyede belirsizlik var. 2018 yılından beri açıklanan kalite standartları ve ithalat kotaları gibi çeşitli gümrük vergisi haricindeki kısıtlamalar, gelecek yıldan itibaren bütün ‘katı atıkları’ yasaklamak için bir gayret olduğunu belirgin hale getirdi. Fakat ISRI (Hurda Geri Dönüşüm Sanayileri Kurumu) ve diğerleri, Çin’in en son resmi ilanlarının hiçbirinin Dünya Ticaret Örgütü’ne bildirilmemesinden ve bu şeffaflık eksikliğinin bariz biçimde piyasa belirsizliğine neden olduğundan yakındılar.

Bununla birlikte alüminyum, pirinç ve bakıra uygulanan ve bunların hurdadan ziyade “geri dönüştürülmüş ham maddeler” olduğunu gösteren yüksek kalite eşik değerleri, biraz rahatlama sağladı. Bu prensibin ne kadar yaygın olarak takip edileceği ileride görülecek.

232. KISIM GÜMRÜK VERGİSİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI

ABD birbirinden ayrı hareketlerle, “ulusal güvenliği tehdit edecek veya zayıflatacak miktarlarda veya koşullarda ABD’ye ithal edilen” paragrafına karşı uygulanan ve ‘232. Kısım’ olarak bilinen gümrük vergilerini kolaylaştırıyor. Eski Başkan Trump Beyaz Saray’a gelene kadar bu 60 yıllık kanun çok az kullanılmıştı. Fakat Trump, mart 2018’de çelik ve alüminyum ithalatları için bu uygulamayı yürürlüğe koydu. Kanada esas alüminyumu için gümrük vergileri, ithalatın çok artması endişelerine bağlı olarak ağustos ayında yeniden uygulamaya konuldu. Fakat bu vergiler, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ABD’den alüminyum ürünleri ithalatına misilleme tedbirlerini açıklamak üzereyken, bundan çok kısa süre önce eylül ayı ortasında kaldırıldı. Bu durum hala değişebilir. ABD ithalatları yakından takip edeceği konusunda uyardı ve Kanada hükümeti, eğer gümrük vergileri yeniden uygulamaya konulursa misilleme yapmaya hazır olacaklarını söyledi.

ABD aynı zamanda Brezilya’dan yarı işlenmiş çelik ürünleri ithalatı için 232. Kısım kotalarını azalttı. Levha ve çubuk çelik imalatçılarının ABD’ye dördüncü çeyrekte 60.000 tona kadar bu tip ürünleri ihraç etmelerine izin verildi. Önceki sınır 350.000 ton idi. Diğer çelik ürünleri için mevcut kotalar muhafaza edilecek ve 2021 yılı için yarı işlenmiş çelik kotaları aralık ayında gözden geçirilecek.

Bu gelişme ABD ve Meksika arasında yapılan standart boru, mekanik boru tesisatı ve yarı işlenmiş ürünler hakkındaki görüşmelerden sonra yaşandı. ABD Ticaret Temsilciliği Bürosu şu açıklamada bulundu: “Meksika bu ürünler için 1 Haziran 2021’e kadar sıkı bir ihracat izleme düzenlemesi getirecek ve bu zamana kadar da nakliyatları sıkı şekilde takip edecek. ABD bu ürünlerin ithalatı için 232. Kısım yükümlülüklerinden muafiyetleri idame edecek ve aralık ayında ilgili ürünlerde ticaretin durumunu o zamandaki piyasa koşulları ışığında tartışmak için Meksika ile görüşecek.”

Hurda Demir Fiyatları