Denizcilik Sektörü Karbon Hedefini Açıkladı

10 Şubat 2024

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) sera gazı emisyonlarını düşürme konusunda hedeflerini açıkladı.

175 üye ülkesi bulunan IMO’nun iklim krizi ile mücadele konusundaki önemli toplantısı İngiltere’de gerçekleştirildi. 1.800 delegenin katıldığı ve 3-7 Temmuz’da Londra’da yapılan toplantılar sonrasında IMO Sera Gazı Emisyonlarını Düşürme Stratejisi, revize edilerek kabul edildi. Strateji kapsamında, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 3’ünden sorumlu denizcilik sektörü, uluslararası denizcilikten kaynaklanan toplam yıllık emisyonlarını 2030’a kadar 2008 seviyesine göre yüzde 30, 2040’a kadar ise yüzde 70 ila 80 arasında düşürme hedefinde fikir birliğine vardı. Sektör, net sıfır emisyon hedefi için ise net bir tarih belirlemedi ancak “2050 yılı yakınlarında” bu hedefi başarma taahhüdünde anlaştı.

Deniz taşımacılığı şirketlerinin yeni hedeflere bağlı kalabilmeleri için büyük değişiklikler yapmaları gerekecek. Enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmaları ve yüksek düzeyde kirletici fosil yakıtları için düşük karbonlu alternatifler bulmaları gerekecek.

IMO Genel Sekreteri Kitack Lim, konuya ilişkin değerlendirmesinde, anlaşmaya varılan stratejinin IMO için önemli bir an olduğunu ve denizcilik sektörünün karbonsuzlaşmasında yeni bir dönemi başlattığını belirtti. Sektör kaynaklı emisyonların düşürülmesi için gerekli çalışmaların giderek yoğunlaşması gerektiğini aktaran Lim, “Şu anda bu anlaştığımız stratejiyle yönümüzü netleştirdik, ortak bir vizyon oluşturduk ve dünyanın bizden beklediği hedeflere ulaşma konusunda iddialı hedefler belirledik. Bu süreçte gelişmekte olan ülkelere daha fazla önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu dönüşümde kimse geride kalmamalı.” ifadelerini kullandı.