Döngüsel Ekonomi 4,5 Trilyon Dolarlık Fırsat Demektir

25 Ağustos 2021

Her yıl 100 milyar tondan fazla kaynak ekonomiye katılıyor. Metaller, mineraller ve fosil yakıtlardan tutun da bitkilerden ve hayvanlardan elde edilen organik malzemelere kadar her şey. Bunların sadece % 8,6’sı geri dönüştürülüyor ve tekrar kullanılıyor.

Dünyada kaynakların kullanımı 1970’ten bu yana üç katına çıktı. Böyle devam ederse 2050’ye kadar şimdikini ikiye katlayabilir. Mevcut kaynak kullanımımızı, sürdürülebilir bir şekilde desteklemek için 1,5 dünyaya ihtiyacımız olacak gibi.

Bu dizginlenmeyen tüketimin insanlar, vahşi hayat ve gezegenimiz için yıkıcı etkileri var. Doğrusal ‘kullan ve at’ modellerinden döngüsel ekonomiye geçiş her zamankinden daha fazla aciliyet arz ediyor. Atıkların ve kirliliğin ortadan kaldırılması, ürünler ve malzemelerin daha uzun süre kullanımda tutulması ve doğal sistemlerin yeniden canlandırılabilmesi gerekli.

Döngüsel ekonomi sadece çevresel yanlışları düzeltmekle ilgili değil. Bununla birlikte bulgular, döngüsel ekonominin endüstriler, sektörler ve yaşamlar üzerinde büyük fırsatlar ve olumlu etkiler oluşturabileceğini göstermekte. Döngüsel ekonomi kavramı tamamen ormanlar, toprak, su, hava, metaller ve mineraller gibi doğal kaynakları daha iyi kullanmakla ilgili.

Tekstil endüstrisini ele alalım. Her yıl, sentetik liflerden giysi üretmek için çok fazla miktarda fosil yakıt kullanılmakta. Tekstil üretiminde (pamuk tarımı dahil) yılda yaklaşık 100 milyar metreküp su kullanılıyor. Bu da küresel tatlı su kaybının yaklaşık % 4’üne karşılık gelmekte. Aynı zamanda, insanlar her yıl tahmini olarak 460 milyar dolar değerinde giyilebilir durumdaki kıyafetleri çöpe atıyor.

Tekstil için döngüsel bir ekonomi yaratmak, yeni kıyafetler üretmek için kullanılan arazi, su ve fosil yakıt miktarını azaltmak için geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir malzemelere geçiş yapmak demektir. Bu, yeni satın almaları azaltmak ve kıyafetleri daha uzun süre kullanımda tutmak için, ikinci el ve kiralama pazarlarını geliştirmek ve benzer şekilde hızlı moda kültürünü değiştirmek gibi yöntemlerle tüketim eğilimlerini değiştirmek anlamına gelir. Araştırmalar, 100 adet ikinci el giysi satın alımının 85 yeni giysi üretiminin yerine geçebileceğini göstermekte.

Emisyonları Azaltın

Küresel sera gazı salımlarının yaklaşık % 45’i gıda üretimi yanında, mamul kullanımı ve üretiminden kaynaklanmakta. Kaynak kullanımımızı azaltan döngüsel ekonomi stratejileri, küresel sera gazı salımlarını % 39 (22,8 milyar ton) azaltabilir ve iklim değişikliğinin tehlikeli etkilerini önlemede çok önemli bir rol oynayabilir. Örneğin, geri dönüştürülmüş malzemelere doğru geçiş, saf plastikler ve sentetik elyaflar üretme ihtiyacını azaltacak ve bu da fosil yakıt kullanımını ve ilişkili salınımları önemli ölçüde azaltacaktır. Tüketim eğilimlerinin değiştirilmesi de çok önemlidir. Örneğin, bir kıyafetin ortalama giyilme miktarı iki katına çıkarılsa, tekstil endüstrisinden kaynaklanan sera gazı salımları % 44 daha az olur.

İnsan Sğlığını Ve Biyoçeşitliliği Koruyun

Her yıl hava, su ve toprak kirliliğine bağlı olarak 9 milyondan fazla ölüm gerçekleşmekte. Bu kirlilik biyoçeşitliliği de tehdit etmekte. Döngüsel bir ekonomiye geçiş için çalışmak, insan sağlığını ve biyoçeşitliliği korumaya, doğal kaynakları daha iyi kullanmak (su ve toprağın korunması vb.) ve iklim krizlerini önlemek gibi birçok yönden yardımcı olur. Döngüsel ekonomiye geçişin en açık ve en doğrudan etkilerinden biri, kullanım ömür- lerinin sonuna gelmiş ürünlere ne işlem yaptığımız konusunda görülecektir.

Dünya her yıl yaklaşık 300 milyon ton plastik atık üretmekte ve bu miktar neredeyse tüm insan nüfusunun ağırlığına eşdeğer. Her yıl 54 milyon ton elektronik atık ortaya çıkmakta. E-atıkların sadece % 17,4’ü toplanmakta ve geri dönüştürülmekte. Bu atıklar, yanlış yönetildiğinde, doğal çevreye sızarak veya açık yakma, toprağa gömme veya standartların altında geri dönüşüm yoluyla bertaraf edilerek insan sağlığı ve biyo- çeşitlilik için tehlikeli hale gelir.

Ekonomileri Canlandırın

Araştırmalar, döngüsel ekonominin israfı azaltarak, inovasyonu teşvik ederek ve istihdam yaratarak 4,5 trilyon dolarlık bir ekonomik fırsat sunduğunu gösteriyor. Yeniden kullanma, onarma, yeniden üretim ve paylaşma kuramlarına odaklanan yeni iş modelleri önemli inovasyon fırsatları sunuyor. Örneğin, plastikler için döngüsel bir ekonomi önemli ekonomik faydalar sağlar. Okyanuslardaki atık plastiğin azalması, balıkçılık ve turizm gibi sektörlere fayda sağlayacaktır. Çünkü plastik kirliliği halihazırda yılda 13 milyar dolar maliyete ve başka ekonomik kayıplara yol açmakta.

Plastik üretimi için fosil yakıt kullanımının azaltılması iklim değişikliğini ve buna bağlı maliyetleri azaltmaya yardımcı olurken plastik atıkların açık ortamda yakılmasından kaynaklanan kirliliğin ve toksik emisyonların azaltacak buna bağlı olarak sağlık maliyetlerini düşürecektir.

Daha Fazla Ve Daha İyi İstihdam Meydana Getirin

Döngüsel ekonomiye geçiş, 2030’a kadar net 6 milyon istihdam artışı sağlayabilir. Bu fırsatı en iyi şekilde kullanmak sosyal ve çevresel adalete net bir şekilde odaklanmayı gerektirecektir. İstihdamda net bir artış önemli olmakla birlikte, döngüselliğin bir diğer katma değeri de kayıt dışı çalışanlar için kayıtlı istihdam ve daha iyi çalışma koşulları sağlanmasına imkan verecektir.

Dünya çapında yaklaşık 15 milyon kişi “atık toplayıcı” olarak çalışıyor ve yeniden kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir malzemelerin çöpten toplanarak kurtarılmasını sağlıyor. Bu kayıt dışı atık toplayıcılarını toplama veya geri dönüşümde kayıtlı çalışan haline getirmek de daha güvenli ve daha emniyetli bir istihdam sağlamak için büyük bir fırsattır.