Dünya 57 Milyar Doları Çöpe Attı

6 Nisan 2021

Birleşmiş Milletler Küresel E-atık İzleme Raporu’na göre, dünyada 2019 yılında 53,6 milyon ton elektronik atık üretildi. Bu Avrupa’daki bütün yetişkin insanların toplam ağırlığından daha fazla bir miktara denk düşüyor.

Geçen yıl üretilen toplam e-atıkların ancak yüzde 18’i toplandı ve geri dönüştürüldü. Lübnan, Kosta Rika ve bunlar gibi diğer düşük gelirli ülkele- rin GSYİH’na eşit olan 57 milyar dolar değerinde altın, gümüş, bakır ve platin gibi yüksek değerli metaller içeren atık- lar, çöp depolama alanlarına gömüldü.

2019 yılında Asya ülkeleri 24,9 milyon ton ile en fazla e-atık üretirken onları 13,1 milyon tonla Amerika ve 12 milyon tonla Avrupa ülkeleri izledi. Afrika ve Okyanusya sırasıyla sadece 2,9 milyon ton ve 0,7 milyon ton e-atık döktü.

Avrupa ülkeleri kişi başına ortalama 16,2 kg ağırlığında elektronik ürünlerin çöpe atılmasıyla listenin zirvesinde yer alırken onu kişi başına 13,3 kg e-atık ile Amerika kıtası izledi. Asya ve Afrika’da ise kişi başına e-atık miktarı sırasıyla sadece 5,6 kg ve 2,5 kg olarak gerçekleşti.