En Büyük 50 Emisyon Kaynağı

27 Şubat 2023

Araştırma kuruluşu Climate TRACE’in sera gazı emisyonlarına ilişkin envanteri, Birlemiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı’nda (COP27) açıklandı

Sera gazı emisyonlarına ilişkin verilerin tesis ve ülke bazında yer aldığı ilk küresel envanter olarak değerlendirilen araştırmanın sonuçlarına göre, dünyadaki 500 bireysel emisyon noktası envanterdeki toplam tesislerin yüzde 1’ini oluştursa da 2021’deki küresel emisyonların yüzde 14’üne yol açıyor.

Dünyada yüksek sera gazı emisyonuna yol açan 72 bin 612 nokta tespit edilirken bu emisyon kaynaklarının büyük çoğunluğu elektrik, petrol ve gaz üretimi, denizcilik, havacılık, maden, atık, tarım, karayolu ulaşımı ile demir, çelik alüminyum üretim tesislerinden oluşuyor.

Petrol ve gaz kaynaklı emisyonlar raporlanandan 3 kat daha fazla. Bu emisyonlar, ABD’nin yıllık emisyonlarından fazla bir seviyeye denk geliyor. Elektrik üretim santralleri küresel emisyonların yarısından fazlasına neden olurken, 500 tesisin de 5’te 3’üne denk geliyor.

Dünyadaki 50 en büyük emisyon kaynağının 26’sını ise petrol ve doğalgaz sahaları oluşturuyor. Fakat, petrol ve doğal gaz üretimi, taşınma ve rafineri süreçlerinden kaynaklanan emisyonlar eksik raporlanıyor ve emisyonların mevcut raporlanan seviyesinden en az 3 kat fazla olduğu hesaplanıyor.

 BM Genel Sekreteri Antonio Guterres petrol ve gaz üretiminden kaynaklanan emisyonların daha önce raporlanandan çok daha yüksek olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: “Climate TRACE’in verileri, metan sızıntılarının ve petrol ve gaz üretimiyle ilgili diğer aktivitelerden kaynaklı emisyonların eksik raporlanmasından dolayı emisyonların daha önce raporlandığından kat kat fazla olduğunu gösteriyor. Bu hükümetlere ve finans sektörüne, özellikle fosil yakıt kirliliğine yatırım yapan ve bunu destekleyenlere, bir uyanış çağrısı olmalı. Sorun, bildiğimizden çok daha büyük ve bizim fosil yakıtları devreden çıkarmak için çok daha fazla çalışmamız gerekiyor.”