Geri Dönüşümlü Temizlik Kağıtları İle Yeşil Dünya Mesajı

24 Nisan 2021

Geri kazanılmış kağıttan temizlik kağıdı üretimi çok yaygın değil. Bu alanda en dikkat çekici üreticilerden biri Europap Tezol Kağıt. Şirket, İzmir ve Tarsus’taki fabrikalarında tamamen hurda kağıttan Ecco Yeşil Dünya isimli temizlik kağıtlarını üreterek piyasaya sürüyor.

Europap Tezol Kağıt, geri dönüşümün gerek ülkemiz gerekse gezegenimiz için kazanacağı önemi öngörmüş ve o günden bu yana sektördeki yatırım ve gelişim stratejisini buna göre oluşturmuş şirketlerden. Geri kazanılmış kağıdın miktar olarak temininde, kalitelerinde ve maliyetlerinde sık sık yaşanan sorunlara rağmen yatırımını bu bilinçle yapan Europap Tezol, üretim altyapısını, toplam üretim kapasitesinin yarısını geri dönüştürülmüş-kazanılmış kağıttan üretim yapabilecek şekilde kurguladı. Nihai olarak Europap Tezol Kağıt, geri kazanılmış kağıtlardan ürettiği ürünlerin büyük çoğunluğunu yirmiden fazla ülkeye bobin olarak, bir kısmını da bitmiş ürün olarak pazarlamakta.

Europap Tezol Kağıt Genel Müdürü Metin Avcı, Geri Dönüşüm Ekonomisi Dergisi’ne yaptığı açıklamada hurda kağıttan gerçekleştirdikleri üretim hakkında bilgi verdi. Metin Avcı, “Bitmiş ürün olarak adlandırılan ve market raflarında bir marka ile yer alan ya da EDK olarak tanımlanan otel, restoran, işyerleri ve benzeri kullanım noktalarında kullanılan temizlik kağıdı ürünlerinde geri kazanılmış-dönüştürülmüş kağıt oranı, ülkemizde, Batı Avrupa vb ülkelere göre halen çok düşüktür. Kuruluşumuz çevreci, tamamı ile geri kazanılmış hurda kağıttan, çevreye dost, performans olarak birincil elyaftan üretilenlere çok yakın ya da benzer özelliklerdeki temizlik kağıtlarını tuvalet kağıdı, peçete ve mutfak havlusu gruplarında üretip pazarlamaktadır. Bu ürünlerimiz bazı büyük zincir mağaza raflarında ‘Ecco Yeşil Dünya’ markasıyla yer almaktadır. Aynı şekilde benzer ürünlerde EDK pazarında da ‘Unico’ markasıyla yer almaktayız.” şeklinde konuştu.

Geri kazanılmış kağıttan temizlik kağıdı tüketiminin arzu edilen seviyenin altında kaldığını belirten Metin Avcı, bu miktarın Avrupa ülkelerine göre çok düşük olduğunu dile getirdi. Avcı, “Buradaki tüketici nezdinde olumsuz algı, ürün beyazlıklarında oluşan ve gözlemlenebilen kısmi düşüklüktür. Bunun yanında birincil elyafın; muadili olan selülozun kaynağı olan ormancılıktan selüloz üretimine ve nakliyesine kadar sebep olduğu su ve enerji tüketimi, emisyonları ve benzeri konularda doğaya verdiği zarar çok daha fazladır. Her durumda yavaş da olsa trend çevreci ürünlerin daha fazla kabul görmesi yönündedir.” dedi.

Türk tüketicisinin çevreci hassasiyetindeki artışa da dikkat çeken Metin Avcı, şunları söyledi: “Sürdürülebilir, çevre dostu ürünler, sıfır atık, sera gazı emisyonu, ormanların ve suların korunması gibi çevreci girişim ve faaliyetler kamuoyunda daha fazla gündeme geliyor. Türk tüketicisi artık bunlardan daha fazla etkilenmeye başladı. Geri dönüşüm konusu; önemli kamu-özel kurum ve kuruluşlarının, belediyelerin ve STK’ların ana konularından biri haline geldikçe bilinç ve sorumluluk duygusu daha fazla tabana, evlere/hanelere yayılabilecektir.”

HURDA İTHALATI KOTALARI GENİŞLETİLMELİ

Metin Avcı, üretim için yurt içinde toplanan atık kağıtların yeterli olmadığı görüşünde. Hurda ithalatına getirilen sınırlamaya işaret eden Metin Avcı şunları söyledi: “Geri dönüştürülmüş kağıt kullanan diğer üreticiler gibi biz de yurt içi kaynaklardan temin edilen atık kağıtta, mevcut şartlarda, sınıra vardığımızı düşünüyoruz. Böyle olunca da yurt içinden alınan kağıdın hem maliyeti hem de kalitesi olumsuz etkilenmekte. Böyle olunca da ihraç taahhütlerimizin riske girmesi kaçınılmaz. Görüşümüz hurda atık kağıt ithalat kotalarının belli şartlarda genişletilmesi yönünde.”

SIFIR ATIK PROJESİ ÇOK ÖNEMLİ

Sıfır Atık Projesi’ne de değinen Europap Tezol Kağıt Genel Müdürü Metin Avcı, bunun yaşam biçimi haline gelmesi gerektiğine dikkat çekti. Avcı konuyla ilgili şunları dile getirdi: “Şehirlerimizin altyapısı, maalesef yüksek oranda atık ayrıştırması gerçekleştiren Avrupa ülkeleri gibi atık dönüşümüne uygun olmadığı için Türkiye atık ayrıştırılmasını birkaç sektör dışında zorunlu hale getiremiyor. Bu durumda bireyleri, özel sektör ve kamu sektörünü geri dönüşüme sağladıkları katkı oranında motive etmek büyük önem arz ediyor. Bu görev ise projeyi uygulayıcı kurumlara düşüyor. Projeye tam uyumu arttırmak için bir takım teşvik edici çalışmaların olması gerektiğini düşünüyoruz. Örneğin, projeye uygunluk sağlayan özel sektöre vergi indirimleri ya da çevre ödülleri verilmesi; kamu kurumlarına ve bireylere ise projedeki atık döngüsünden elde edilebilecek ek gelirin kuruma / bireye yansıtılması gibi uygulamaların yararlı olacağı kanaatindeyiz. Yine de tam bir atık döngüsü için evlerde oluşan atıklar da sistem içine alınmalı. Bunun için de kaynağında atık toplayabilen bir sisteme geçişin şehircilik anlamında yapıla- biliyor olması ile atık geri kazanımı ve bertarafı konusunda çalışan firmaların ülke genelinde yaygınlaşarak lokasyon anlamında da ulaşabilir ve ulaşılabilir olması gerekmektedir.”

EUROPAP TEZOL KAĞIT’I TANIYALIM

Europap Tezol Kağıt 2001 yılında temizlik kağıdı sektörüne giriş yaptı. İlk önce dışarıdan temin ettiği temizlik kağıdı bobinlerinden tuvalet kağıdı, mutfak havlusu ve peçete ürünleri üretip pazarlamasına başladı. 2004 yılında İzmir Torbalı’da kurduğu entegre fabrikasıyla temizlik kağıdı bobinlerini de üretmeye başladı. Sektörün büyümesi ve yeni pazarlar oluşturması neticesinde 2009 yılında aynı yerleşkeye ikinci kağıt makinesini tesis etti. 2016 yılında Mersin-Tarsus OSB’de yeni bir entegre tesisini devreye aldı. Mersin-Tarsus fabrikasının ikinci, toplamda ise dördüncü kağıt makinesi yatırımı ise devam etmekte. Bu yeni makine 2022 yılında üretime başlayacak. Yeni yatırım sonucunda iki yerleşkede Europap Tezol Kağıt’ın toplam kapasitesi 140.000 tona ulaşmış olacak.