Güvenilir Bir Sistem Sürdürülebilir Olur

15 Şubat 2021

Çankaya Belediyesi, geri dönüşümle ilgili; vatandaşları atıklarını ayırmaya ve ayrı biriktirmeye teşvik ediyor. Atıkların kaynağında ayrı biriktirilmesi ve birbiriyle karıştırılmadan toplanmasına yönelik uygulamalar gerçekleştiriyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen tüm bu sürece ilişkin dergimize açıklamalar yaptı.

Çankaya’da yürütülen geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmalarından bahsedebilir misiniz? Önceki dönemlere kıyasla atık üretimi, atık toplama, geri dönüşüm oranlarında ne gibi değişiklikler oldu?

İlçe belediyesi olarak ambalaj atıkları, atık elektrikli ve elektronik eşyalar, bitkisel atık yağlar ve atık pillerle ilgili projeler yürütülmektedir. Her bir atık türünün kaynağında ayrı bir şekilde lisanslı firmalar aracılığıyla toplanarak geri dönüşüm fabrikalarına gönderilmesi sağlanmaktadır. Bunun için geri dönüşüm kutusu, geri dönüşüm konteyneri-kumbaraları uygun alanlara yerleştirilmektedir. Bu noktalardan ve adreslerden atıkların lisanslı firmalar aracılığıyla alınması, Belediyemiz koordinasyonu ile sağlanmaktadır.

2018 yılından itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile koordineli olarak belediyemizin yaptığı çalışmalar, sıfır atık uygulamasına entegre edilmektedir. 12.07.2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği ile birlikte Belediyemize kamu kurumu olmamız nedeniyle ayrı, yerel yönetim olmamız nedeniyle ayrı sorumluluklar getirilmiştir. Bu doğrultuda öncelikle kurumumuzda sıfır atık yönetim sistemine geçilmiş, ilçemizde de sıfır atık yönetim sistemine geçiş işlemleri devam etmektedir.

Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları, yeni yasal düzenlemelerin çıkarılması, her bir atık türünün kaynağında ayrı toplanması çalışmalarının yürütülmesi ile nüfus artsa bile İlçemizde toplanan evsel katı atık miktarı belirli düzeyde kalmış, kaynağında ayrı toplanan atık miktarı ise artmıştır.

Belediyeler sıfır atık ve geri dönüşüm konularında ne kadar inisiyatif alabiliyorlar? Hangi konularda yetkilendirmeye ihtiyaçları var?

İlçe belediyeleri atıkların kaynağında ayrı toplanması uygulamaları ile bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerinde inisiyatif alabiliyorlar. Ancak bu uygulamaların denetlenmesi ve sisteme katılmak istemeyen ya da ilgili yönetmeliklere aykırı olan yerlere-kişilere herhangi bir cezai işlem yapılamamakta, bu da ilgili yönetmeliklere aykırı davrananlara caydırıcılık sağlamamaktadır.

Atıklar Büyükşehir Belediyesince Depolanıyor

İlçenizde atık toplama, depolama ve geri dönüşüm oranları nedir?

İlçemizde kamu kurumları, işyerleri, haneler vb. yerlerden çıkan atıkların %20’sini ambalaj atıkları oluşturmaktadır. Aylık ortalama 5.000 ton ambalaj atığı toplanırken %76 oranında verimlilik sağlanmaktadır.

Depolama alanlarınızın ne kadarı vahşi, ne kadarı düzenli?

Belediyemizin atıklarla ilgili depolama alanı bulunmamakta olup, atıkların depolanması konusunda Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği Ankara Büyükşehir Belediyesince atıklar düzenli depolama alanında bertaraf edilmektedir.

Türkiye’deki atıkların %87’si belediye atığı. Bunun %11’i geri dönüştürülüyor. Bakanlık, dönüşümün %35’e çıkarılmasını hedefliyor. Sizin depolama / dönüştürme için koyduğunuz hedef nedir?

Belediyemiz 2020-2024 Stratejik Planına göre 2024 sonunda yıllık toplanan ambalaj atığı miktarını 65.000 tona çıkarmayı yani %82 verimliliği hedeflemektedir.

Geniş Kapsamlı Atık Getirme Merkezi Yılsonuna Kadar Faaliyete Geçecek

Geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmaları için hedefleriniz, taahhütleriniz nelerdir? Şimdiye dek hangi adımları attınız?

İlçemizde mobil atık getirme merkezi sayısını 20’ye, atık getirme merkezi sayısının 2’ye çıkarılması hedeflenmektedir.

Sıfır atık uygulaması kapsamında bölgemize kâğıt-karton, cam, metal, plastik, pil, bitkisel yağ ve elektrikli ve elektronik eşya atıklarının atılabildiği 9 adet mobil atık getirme merkezi yerleştirilmiştir.

Vatandaşlar tarafından kâğıt-karton, cam, metal, plastik, pil, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç, tekstil ürünü, floresan lamba ve ömrünü tamamlamış lastik atıklarının bırakılabile- ceği daha geniş kapsamlı Atık Getirme Merkezi ile ilgili çalışmalara başlanmış olup, yılsonuna kadar faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

Sıfır atık uygulaması ve çevre konusunda farkındalığın arttırılması için; üniversitelerle, meslek odalarıyla ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, çevre konusunda bilimsel projelere destek olmak, bilgilendirme çalışmaları yapmak, afiş, broşür, geri dönüşüm kutusu, geri dönüşüm konteyneri-kumbarası dağıtmak, medya aracılığı ile farkındalık yaratmak ve eğitim çalışmaları düzenleme faaliyetlerinin arttırılması hedeflenmektedir.

Ve belirttiğimiz gibi, belediyemiz 2020-2024 Stratejik Planına göre 2024 sonunda yıllık toplanan ambalaj atığı miktarını 65.000 tona çıkarmayı (%82 verimlilik) hedeflemektedir.