Hedef Yeşil Avrupa, Bütçe 1 Trilyon EURO

6 Ocak 2021

Avrupa Yeşil Mutabakat Projesi’nin 2020 bütçesi 1 milyar Euro. 2021-2027 arası için düşünülen bütçe ise 1 trilyon Euro.

Avrupa Birliği 2050 yılına kadar kar- bonsuz ekonomiye geçmeyi hedefliyor. Avrupa Yeşil Düzen Çağrısı olarak adlandırılan proje kapsamında tüm üye ülkeler, sıfır emisyonu yakalamayı, iklim krizi ile baş etmeyi planlıyor. Proje daha yeşil bir Avrupa, daha temiz bir dünya perspektifini taşıyor. AB’nin bu sene başlattığı proje kapsamında 2020 bütçesi 1 milyar Euro. 2021-2027 arası için düşünülen bütçe ise 1 trilyon Euro. Avrupa Yeşil Düzen Projesinin nihai he- defleri ise şöyle:

-Avrupa’nın enerji sistemlerinin karbondan arındırılması,

-Temiz, ekonomik, güvenli enerji sağlanması,

-Ekosistem ve biyoçeşitlilikte var olanların korunması, yitirilenlerin yeniden kazanılması,

-Temiz çevre ile hava kirliliğinin sıfıra indirilmesi.

Sürdürülebilir bir sanayi sistemine geçmeyi de kapsayan proje ile;

-İklim nötr ve döngüsel ürünler için yeni pazarların geliştirilmesi,

-Sanayinin temiz ve döngüsel ekonomiye geçmesi,

-Kaynak ve enerji verimliliği gözeten inşaatların yapılması.

Sürdürülebilir Ulaşım yöntemiyle de şu hedeflerin yakalanması planlanıyor:

-Ulaşımdan kaynaklanan emisyonların etkin ve hızlı bir şekilde azaltılması,

-Sürdürülebilir ve akıllı ulaşıma geçişin hızlanması.

AB’nin söz konusu projesinde gıda üretim süreci büyük önem taşıyor. Avrupa’da üretilen gıdaların güvenli, yüksek kalitede, besin değeri yüksek, doğa dostu olması amaçlanıyor. Proje sayesinde adil, temiz ve çevre dostu gıda sistemi yapılandırılması sağlanacak.

İŞ DÜNYASINA ‘HİBELERDEN YARARLANIN’ ÇAĞRISI

Türkiye de projeyi yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, “Ufuk 2020-Avrupa Yeşil Mutabakatı” ile iş dünyası ve üniversiteleri hibelerden faydalanması için proje üretmeye davet ediyor.

Mali İş Birliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, AB’nin Ufuk 2020 Programı kapsamında Yeşil Mutabakat çağrısına çıktığını belirterek, “Türkiye’de hep beraber daha fazla organizasyon

yapıp yabancıları bu sürecin içine dahil edecek birliktelikler kurmamız gerekiyor” dedi. Bülent Özcan, Türkiye’nin AB sürecinde çok kritik bir dönemeçte olduğunu ifade ederek, Avrupa Birliği’nin geçen yıl yaptığı dönüşümlerin merkezine Yeşil Mutabakat kavramını oturttuğunu söyledi.

Bu mutabakatın özünde; ulaştırmadan gıdaya, tarımsal üretimden çevreye, iklimden kalkınmaya kadar aşağı yukarı tüm konuları kapsadığını anlatan Özcan, Türkiye’nin en büyük ticari partnerinin Avrupa olduğu düşünüldüğünde Avrupa’da ortaya konan Yeşil Mutabakat’ın Türkiye’deki tüm paydaşlar için büyük önem taşıdığını kaydetti. 2021-2027 döneminde destek programlarının revize edilerek yeniden planlanacağını aktaran Özcan, şunları kaydetti: “Bütün Avrupa ülkelerinin katıldığı, Türkiye’nin de içinde olduğu bir proje bu. Biz buna yaklaşık 300 milyon Euro civarında, onun biraz daha altında katkı payı ödüyoruz. Bunun büyük bir kısmını AB’den aldığımız hibe desteklerini onlara geri vererek yapıyoruz. Dolayısıyla aslında devletimiz için maliyetli bir program. Yani devletimiz bu programa para vererek katılıyor. Ancak son kullanıcı için, programdan yararlanacak iş dünyamız için, akademisyenlerimiz için, kamu kuruluşları için, sivil toplum kuruluşlarımız için, KOBİ’lerimiz için iyi bir program. Buradan direkt hibe alabiliyorlar. Ufuk 2020 dünyanın en büyük Ar-Ge ve inovasyon programı. İnovasyon ve Ar-Ge liginin de ‘Şampiyonlar Ligi’. Yani burada olduğunuz zaman büyük aktörlerle tanışma, görüşme imkanı buluyorsunuz. Avrupa’nın önümüzdeki dönemde Ar-Ge ve inovasyon vizyonu hakkında bilgi alabilmek için, yenilikçi teknolojilerle ilgili de çalışma yapabilme imkanı sunuyor.”