Hem Enerji Hem Gübre Üretiyor

11 Kasım 2021

PepsiCo Türkiye tarladan fabrikaya kadar uzanan bir döngüsel ekonomi modeli uyguluyor. Hayata geçirdiği proje ve uygulamalarla PepsiCo, dünyasındaki diğer ülkelere de örnek oluyor. Fabrikalarının tamamı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sıfır Atık Belgesi ile sertifikalandırılmış durumda olan PepsiCo Türkiye, Net Sıfır Atık vizyonuyla ve döngüsel ekonomi uygulamalarıyla, fabrikalarında kendi enerjisini ve en önemli tarım girdilerinden patates üretiminde kullanılan gübreyi üretiyor. Fabrikalarında %100 yenilenebilir elektrik hedefine ulaşan PepsiCo Türkiye, elektrik ihtiyacının yaklaşık %50’sini atıktan elde ediyor.

PepsiCo, Suadiye ve Tarsus fabrikalarında; Biyobozunur Atık İşleme -Biyometanizasyon lisanslı Organik Atık İşleme Tesislerinde; fabrikalarının üretim faaliyetleri sonucu oluşan ıskarta ürün, ham- madde ve arıtma çamurunu kullanarak biyogaz elde ediyor. Kojenerasyon sistemi ile elde edilen gaz, elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

PepsiCo 2020-2021 yılları itibarıyla Organik Atık İşleme Tesislerinde elektrik üretim kapasitesini arttırarak, fabrikalarının elektrik ihtiyacının %50’si bu tesislerden karşılamaya başladı. Şirket, 2021 yılı itibarıyla son kullanma tarihi geçmiş olan ürünlerinden de elektrik enerjisi üretmek için yeni bir projeye başlamış bulunuyor. Elektrik ihtiyacının geri kalan kısmını solar panellerden ve yenilenebilir elektrik tedariği sağlayan şirketlerden temin eden PepsiCo Türkiye, tüm dünyada %100 yenilenebilir elektrik hedefine ulaşan ilk ülke.