İLAÇ VE KOZMETİK AMBALAJLARININ GERİ DÖNÜŞÜMÜ İLE ÇEVRESEL FARKINDALIK YARATMAYA VAR MISINIZ?

7 Mayıs 2024

Tuncay TAŞKIN-Elit Pharma İş Geliştirme Müdürü

Son yıllarda doğanın kirlenmesi, iklim değişikliği, su kaynaklarının azalması gibi çevresel sorunlar, dünya genelinde artan bir farkındalık yaratmıştır. Bu farkındalık, her sektörün çevresel duyarlılık göstermesinin, hem ülkemiz hem de dünya için son derece önemli olduğunu göstermektedir.

Türkiye’de Türk Eczacılar Birliği’ne bağlı 54 eczacı odası ve 24 bin eczane gibi büyük bir sektör, çevresel sürdürülebilirlik alanında büyük bir etki potansiyeline sahiptir. Bu geniş katılım, çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılması ve çevreye duyarlı bir yaklaşımın teşvik edilmesi açısından kritik bir rol oynamaktadır.

Eczaneler, çevre sorunlarına karşı duyarlılık göstererek, sağlık alanında yaptıkları hizmetlerin yanı sıra çevresel sürdürülebilirliğe de olumlu bir katkı sağlama potansiyeline sahiptirler. Günümüzde küresel ölçekte yaşanan çevre sorunları, insan sağlığı ve gelecek nesillerin yaşam kalitesi üzerinde derin etkilere sahiptir. Bu nedenle, her sektörün çevre dostu uygulamalar benimsemesi ve bu konuda sorumluluk alması kritik bir önem taşır.

Eczaneler, ilaç ve kozmetik ambalajlarının geri dönüşümünü teşvik eden bir kampanya başlatarak çevresel farkındalığı artırabilirler. Her yıl milyonlarca ilaç ve kozmetik şişesi ve ambalajı kullanılırken, bu malzemelerin büyük bir kısmı atık olarak çöplüklere veya çevreye atılmaktadır. Ancak, birçoğu geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir malzemeler içermektedir. Eczaneler, bu ambalajları geri dönüşüm süreçlerine dahil ederek atık miktarını azaltabilir ve doğal kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayabilirler.

Bu kampanya sadece çevre koruma amacı taşımakla kalmaz, aynı zamanda eczanelerin toplumsal sorumluluklarını yerine getirme ve toplumun çevre konusundaki farkındalığını artırma amacına da hizmet eder. Eczaneler, müşteri ve çalışanlarına ilaç ambalajlarının geri dönüşümünün önemini anlatan bilgilendirme materyalleri sunarak bilinçlenmeyi teşvik edebilirler. Ayrıca, geri dönüşüm kutularını eczane içi veya dışında stratejik noktalara yerleştirerek insanların kolaylıkla kullanmasını sağlayabilirler.

Eczaneler, çevre dostu bir yaklaşım benimseyerek, ilaç ambalajları ve geri dönüşüm konusunda liderlik yaparak diğer işletmelere örnek olabilirler. Bu tür küçük adımlar, büyük bir toplumsal etki yaratarak gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefine katkı sağlar.

Türk Eczacılar Birliği’ne bağlı 54 eczacı odasının koordinasyonuyla bölge eczaneleri vasıtasıyla gerçekleştirilebilecek olan ilaç ve kozmetik ambalajlarının geri dönüşümü kampanyası, çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkılar sunma potansiyeline sahiptir. Bu bağlamda, aşağıda belirtilen adımların hayata geçirilmesi, çevresel sorunlara duyarlı bir yaklaşımın ifadesi olarak örnek bir proje oluşturabilir. Biz yine de projelendirme ihtimaline karşı aşağıdaki adımları sıralayalım:

Farkındalık Oluşturma: Eczaneler, müşterilere ve çalışanlara ilaç ambalajlarının geri dönüşümünün önemini anlatan bilgilendirme materyalleri sunabilir. Broşürler, afişler ve dijital platformlarda paylaşılan içeriklerle çevre konusundaki farkındalığı artırabilirler.

Eczaneler, eczane içinde veya girişinde müşterilere yönelik bilgilendirme broşürleri veya el ilanları dağıtabilirler. Bu materyallerde geri dönüşümün önemi, nasıl yapılacağı, hangi materyallerin geri dönüştürülebileceği gibi bilgiler yer alabilir.

Eczane içinde veya vitrinde yer alacak renkli ve çekici afişler, insanların dikkatini çekebilir. Görsel olarak ilgi çekici mesajlar ve çevre dostu sloganlarla afişler hazırlanabilir.

Özel günler veya çevre haftaları gibi zamanlarda özel etkinlikler düzenlemek, daha geniş bir kitleye ulaşmaya yardımcı olabilir. Örneğin, “Çevre Haftası” kapsamında geri dönüşüm konusunda bir etkinlik düzenlenebilir.

Diğer yerel işletmeler veya kuruluşlarla iş birliği yaparak ortak çevre kampanyaları düzenleyebilir. Bu tür etkinlikler daha fazla dikkat çekebilir ve kampanyanın etkisini artırabilir.

Unutmayın, görsel ve etkili iletişim, farkındalığı artırmak için önemli bir unsurdur.

Geri Dönüşüm Kutuları: Eczaneler, müşterilerine ilaç ambalajlarını geri dönüşüm kutularına atmaları için uygun alanlar sağlayabilir. Bu kutular, eczane içerisinde veya dışında kolayca erişilebilir olabilir.

İş Birlikleri: Eczaneler, yerel geri dönüşüm tesisleri veya çevre organizasyonları ile iş birliği yaparak ambalajların toplanması ve geri dönüşüm süreçlerine dahil edilmesini sağlayabilirler.

Teşvikler ve Ödüller: Eczaneler, kampanyaya aktif katılan müşterilere veya çevre konusunda örnek davranış sergileyen çalışanlara firmalarla teşvikler veya ödüller sunabilir. Bu, kampanyanın yaygınlaşmasını destekleyebilir.

Sosyal Medya Kampanyaları: Eczaneler, çevresel farkındalık yaratmak ve kampanyayı duyurmak için sosyal medya platformlarını etkili bir şekilde kullanabilirler.

Eczaneler, ilaç ambalajlarının geri dönüşümü kampanyası ile hem çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlar hem de toplumun çevre konusundaki farkındalığını artırır. Bu adımlar, eczanelerin ve bireylerin çevresel sorumluluklarını yerine getirmesine katkı sağlarken, aynı zamanda çevre konusundaki farkındalığın artırılmasına olanak tanır. Bölgesel örgütlenme ve işbirlikleri sayesinde Türk Eczacılar Birliği, çevre konusunda öncü bir rol üstlenerek toplumsal farkındalığın artırılmasına önemli bir destek sağlayabilir.

Günümüzde çevre sorunları büyük bir endişe kaynağı haline geldi. İklim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi ve atık sorunları gibi meseleler herkesi etkiliyor. Bu yüzden her sektörün, her bireyin çevre dostu adımlar atması gerekiyor. Eczaneler de sağlık hizmeti sunmanın ötesinde çevreye katkı sağlama potansiyeli taşıyor. Eczaneler, ilaç ambalajlarının geri dönüşümü konusunda öncü olabilir. Ülkemizde 24 bin eczane var; bu sayı büyük bir farkındalık yaratmak için harika bir araç. Eczaneler geri dönüşüm kampanyaları düzenleyebilir, bilgilendirme materyalleri sunarak vatandaşları bilinçlendirebilir. Ayrıca, eczaneler geri dönüşüm kutularını herkesin rahatlıkla erişebileceği yerlere koyarak kolaylık sağlayabilir. Eczanelerin bu adımları, çevre dostu bir yaklaşımın ve toplumsal sorumluluğun bir ifadesidir. Bu çabalar, gelecek nesiller için daha temiz ve sağlıklı bir çevre yaratma hedefine katkı sağlar. Eczaneler, Türkiye’nin çevre koruma çabalarına öncülük ederek, çevresel sürdürülebilirliğin her bireye ve sektöre nasıl yayılabileceğine dair güçlü bir örnek sunuyor. Ayrıca, Türk Eczacılar Birliği, ilaç ve kozmetik firmaları, sektörel dernekler, çevre platformları ve belediyeler gibi çeşitli kurumların da bu çabaya katkı sağlamasıyla daha büyük bir örgütlenme ve dayanışma ortamı oluşturulabilir.

Bu konularla ilgili derinlemesine çalışmalar yapmış bir araştırmacı olarak, ilaç endüstrisinin karbon emisyonlarının otomotiv endüstrisindekinden daha fazla olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu konuda yaptığımız araştırmalar, çevresel duyarlılık ve sürdürülebilirlik konularının ilaç endüstrisi için daha fazla öncelik taşıması gerektiğini gösteriyor. Aynı zamanda, Ocak 2023 tarihinde Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayınlanmış olan ‘İşletmelerin Çevresel Duyarlılıklarının Sürdürülebilirlik Raporlarına Yansıma Düzeyi: İlaç Endüstrisinde Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarının İçerik Analizi’ başlıklı makalemiz, ilaç endüstrisinin çevresel etkileri konusundaki bilinçlenmeyi artırmak ve ilaç şirketlerine bu alandaki sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla önemli bir katkı sunmuştur. Bu makale, ilaç endüstrisinin karbon emisyonları konusundaki gerçek durumu ele almış ve sektörün çevresel sürdürülebilirliği için daha fazla çaba gerektiğine dikkat çekmiştir. Ayrıca, bu makaleye DergiPark platformu üzerinden ulaşabilir ve inceleyebilirsiniz.

Hep birlikte çevremize, geleceğimize ve sağlıklı bir dünyaya sahip çıkmak için atacağımız bu adımların önemi büyük. Unutmayalım ki, küçük eylemler büyük değişimlere kapı aralar. Birlikte el ele vererek daha temiz, daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir dünya için çaba göstermeye devam edelim.

fapjunk