Kağıt Alım-Satımını Şeffaf Hale Getiren Uygulama

6 Nisan 2021

Toplanan kağıdın kalitesini incelemek ve sertifikalandırmak için geliştirilen yeni bir konsept, tedarikçilerin müşterilerine ürün kalitesi konusunda güven vermesini sağlıyor.

Söz konusu uygulamanın, tedarikçilerin gerçek piyasa fiyatlandırmasında pazarlık yapmaları ve işlemleri başarıyla kapatmaları için doğru veriler vererek geri dönüşümcüler için değerli bir araç olduğunu gösteriyor.

Bale- Facts (balya durumu) kalite sertifikasyonu, incelenen balya örneklerine dayanarak toplanmış kağıt (RCP) sevkiyatları hakkında ayrıntılı veri sağlıyor. Rapor, malzeme denetim tarihini, kağıt kalitesini, sevkiyat tonajını, balya kimlik numaralarını, içerik dökümünü, denetlenen her balyanın fotoğrafını ve toplam sevkiyatın ortalama içerik dökümünü belgeliyor.

BaleFacts, geri dönüşüm tesislerine, kabul ettikleri malzemenin kalitesi hakkında güvence sağlamakta ve tedarik işleminin kronolojik bir kaydını oluşturmakta.