Kağıt Sanayinde Yeni Gündem Yatırımlar

7 Nisan 2021

Kağıt sanayinin, 5,5 milyon tona yaklaşan üretim kapasitesini, önümüzdeki dönemde yeni yatırımların da devreye girmesiyle 7 milyon tona çıkarması bekleniyor. Sektörün ham madde ihtiyacının karşılanması ihracat için de önem taşıyor.

Türkiye kağıt geri dönüşüm sanayinin aktif büyüklüğü yaklaşık 10 milyar dolar seviyesine ulaştı. Kağıt sanayinin üretim kapasitesi, 2020 itibarıyla 5,5 milyon tona yaklaşırken, yeni yatırımların devreye girmesiyle kapasitenin önümüzdeki süreçte 7 milyon tona ulaşması bekleniyor.

Sektörlerin talep ve önerilerini düzenli olarak kayda alan ve ilgili bakanlıklara ileten İstanbul Ticaret Odası, ‘Kağıt Üreticileri Ham madde İhtiyacı’nın ele alındığı bir toplantı düzenledi. Toplantı, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üstün başkanlığında, İTO Meclis ve Komite Üyeleri ile kağıt sanayi ve geri dönüşüm sektörü temsilcilerinin katılımıyla online olarak gerçekleştirildi.

Kağıt üretiminin sanayi içinde stratejik sektör olarak yer alması gerektiğine dikkat çeken İTO Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üstün, “Bu doğrultuda ülkemizde bir milli kağıt politikası olması gerektiği konusunda da hemfikiriz. Kağıt sanayinin gerek yurt içi kullanımı gerekse ihracat açısından son yıllarda gelişim gösterdiğini de görüyoruz. Yerli yatırımcı tarafından yapılan kapasite artırımı ve yeni yatırımlarla kağıt sanayimiz rekabet gücünü artırıyor.” dedi.

Sektör temsilcileri ise geri dönüşüm için nitelikli toplamanın da önemli bir konu olduğunu belirterek bugün Türkiye’de 3,5 milyon ton civarında hurda kağıt toplandığını, pandemi sebebiyle toplamada düşüş yaşandığını söyledi. Fabrika kapasitelerinin ihracata yönelik kurulduğunu da vurgulayan sektör temsilcileri, yeterli seviyede hurda kağıt ithal edemedikleri zaman ihracatın da zarar göreceğini kaydetti. Sektör temsilcileri, 100 birimlik kağıt ham maddesini işleyerek 400 birime ihraç edebildiklerinin ve sektörün katma değer seviyesinin yüksek olduğunun da altını çizdi.

GERİ DÖNÜŞÜME HANE HALKI DA KATILMALI

Geri dönüşüm sektörü temsilcileri, özellikle konut kaynaklı değerlendirilebilir kağıtların yüzde 85’inin toplanamadığını, bunun Avrupa’daki gibi yüksek seviyelere gelmesi halinde çözüme önemli bir katkı sağlayacağını söyledi. Sağlıklı toplamanın gerçekleştirilmesi için devlet desteklerine ve doğru bir finansal modele ihtiyaç olduğuna dikkat çeken sektör temsilcileri, hane halkının geri dönüşümün bilincinde olması gerektiğini belirterek teşvik ile bu konuda da başarı sağlanabileceğini dile getirdi.

SELÜLOZ İÇİN ENDÜSTRİYEL ORMAN ÖNERİSİ

Toplantıda hurda kağıt dışında selüloz ihtiyacı da gündeme geldi. Kağıt sanayi sektör temsilcileri, yurt içinde selüloz üretimi olmadığı için tamamen ithal ile çalışıldığını, yurt dışında ise selüloz konusunda küresel karteller olduğunu söyledi. Sektör temsilcileri, rekabetçiliklerini korumak için ham madde tedariki ile fiyatının kontrol edilebilir olmasına ve uzun vadeli sürdürülebilir politikaya ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti. Selüloz üretimi konusunda gündeme getirilen önerilerden biri de endüstriyel ormanlar oldu. Endüstriyel ormanların oluşturulması için okaliptüs, kızılçam ve iğne yaprak gibi ağaç türlerinin denenebileceğini belirten sektör temsilcileri, yetişme sürelerinin kısa olması dolayısıyla bu ağaçlarının uygun olduklarını vurguladı. Sektör temsilcileri, endüstriyel orman konusunda bir devlet politikası ve teşvikinin olması halinde Avrupa ve ABD’deki gibi bir başarının yakalanacağını, gerek selüloz gerekse birincil elyaf konusunda çözüm sağlanacağını savundu.